Akreditované kurzy NPMK

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského je institucí akreditovanou Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování.  Č. j. akreditace je MŠMT-34317/2013.


Současná literatura pro děti a mládež

Forma vzdělávacího programu: prezenční přednášky

Cílové skupiny: učitelé/učitelky českého jazyka na 1. a 2. stupni ZŠ
Lektorky: PhDr. Jana Čeňková a Ph.D., Mgr. Alice Košková

Seznámení posluchačů s vybranými autory literárních děl pro děti a mládež, kteří publikovali v letech 1993 – 2013. Náměty na doporučenou četbu s přihlédnutím k současným čtenářským zájmům žáků a k rozvoji jejich čtenářské gramotnosti.

Program: Nástin vývoje literatury pro děti a mládež u nás po roce 1990. Čtenářské preference dětí na základě výsledků celostátní čtenářské ankety. Čeští autoři a ilustrátoři ocenění v letech 2000 – 2013 v mezinárodních soutěžích. Elektronické zdroje informací o dětské literatuře.

Výše poplatku: zdarma


Upozorňujeme na vzdělávací kurzy spolupracujících organizací:

Památník Terezín – http://www.pamatnik-terezin.cz/cz/vzdelavani/seminare-pro-pedagogy

Institut Terezínské iniciativy – http://www.terezinstudies.cz/education/seminare_ucitele/

Čí stránka: 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018