Dokumenty

Resortní interní protikorupční program MŠMT

Knihovní řád NPMK

---

NPMK je členem těchto organizací:

AMG Asociace muzeí a galerií

EMF European Museum Forum

SKIP Svaz knihovníků a informačních pracovníků

SDRUK Sdružení knihoven

IBBY česká sekce IBBY

Čí stránka: 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018