Dopady událostí r. 1968 a normalizace na oblast československého školství

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského si vás dovolují pozvat na seminář Dopady událostí r. 1968 a normalizace na oblast československého školství.

Seminář určený pracovníkům školství a studentům se bude konat v úterý 2. října 2018 v 10 hodin v zasedací místnosti Pedagogické knihovny J. A. Komenského, Jeruzalémská 12, Praha 1

Program:

10:00 – 10:30            
Zahájení
Úvodní přednáška Rok 1968 a československé školství a knihovnictví
PhDr. Magda Junková (Pedagogická knihovna J. A. Komenského)

10:30 – 11:20
Rok 1968: Zmařená očekávání a začátek „éry strachu“ pohledem učitelů základních škol
Doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (Ústav pedagogických věd MU FF Brno) a Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání)

11:20 – 11:50
Baví tě normalizace?
Mgr. Pavel Martinovský (Asociace učitelů dějepisu ČR)

Přestávka na občerstvení (bude zajištěno)

12:20 – 12:50
Události roku 1968 jako téma ve vzdělávacím programu aneb Cesty žáka k moderní historii
Mgr. Andrea Baumannová (Asociace češtinářů)

12:50 -  13:20
Okupace v roce 1968 a její dopad na systém vojenského školství
Mgr. Jan Šach (Vojenský historický ústav Praha)

13:20 – 14:00
Diskuse

Prosíme o potvrzení účasti na konferenci přihláškou.

Těšíme se na vaši účast!

Obsah přednášek ke stažení ve formátu PDF

Kategorie: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018