Dopady událostí r. 1968 a normalizace na oblast československého školství a knihovnictví

V úterý 2. října 2018 se v Pedagogické knihovně J. A. Komenského konal seminář Dopady událostí r. 1968 a normalizace na oblast československého školství a knihovnictví. Posluchači si vyslechli zajímavé přednášky nejen od historiků, ale i od učitelů základní a střední školy, kteří poskytli praktický pohled na rok 1968 a následné období. Hojná účast potvrdila zájem o tuto tematiku u odborné veřejnosti.

Po zahájení semináře ředitelem Odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání MŠMT Mgr. Jaroslavem Faltýnem a ředitelkou NPMK PhDr. Markétou Pánkovou posluchači vyslechli přednášky PhDr. Magdy Junkové (NPMK), Doc. Mgr. Jiřího Zounka, Ph.D. a Mgr. et Mgr. Michala Šimáně, Ph.D. (Ústav pedagogických věd MU FF Brno), Mgr. Pavla Martinovského (Asociace učitelů dějepisu ČR), Mgr. Andrey Baumannové (Asociace češtinářů), Doc. PhDr. Jaroslava Pažouta, Ph.D. (katedra historie Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci) a Mgr. Jana Šacha (Vojenský historický ústav Praha).

 

Prezentace ke stažení:

Fotodokumentace:

Kategorie: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019