Knihovna doporučuje

KNIHA
Kniha Nadané dítě : jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu, autor Monika Stehlíková. Praha : Grada, 2018.
Praktická doporučení pro výchovu i konkrétní cvičení, techniky a metody vzdělávání mající jediný cíl: aby byly nadané děti šťastné, aby mohly plně rozvíjet svůj mimořádný potenciál a nadání, pracovat na svých slabých stránkách a v životě uspět.


KNIHA
Kniha Asistent pedagoga, autor Jitka Kendíková. Praha : Raabe - Společně pro kvalitní vzdělávání, [2017].
Asistent pedagoga: ve světle legislativy, jako integrální součást vzdělávacího procesu, pracovní podmínky, profesní rozvoj a metodické i odborné vedení.


ČLÁNEK
Článek s titulem Fluktuace učitelů = Teacher fluctuation : vybrané zahraniční teorie a výzkumné přístupy : selected foreign theories and research approaches, autoři Andrea Rozkovcová, Petr Urbánek, který otiskl časopis Studia paedagogica : časopis Ústavu pedagogických věd FF MU Brno, roč. 22, č. 3 (2017), s. 25-40.
Terminologické vymezení tématu fluktuace učitelů. Seznámení se třemi teoriemi k fluktuaci učitelů, které uvádí zahraniční literatura: teorií atrice, organizační teorií a teorií čtyř kapitálů. Představení příkladů pojetí fluktuace učitelů a výzkumných přístupů k tématu ve vybraných zemích. Konstatování multifaktoriální povahy působení různých vlivů na fluktuaci učitelů. Protože v České republice nebyla fluktuace učitelů longitudinálně a systematicky zkoumána, mohou být zjištěné poznatky inspirativní jak pro náš pedagogický výzkum, tak pro školní systém a vzdělávací politiku.


KNIHA
Kniha Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele, autor Markéta Švamberk Šauerová. Praha : Grada, 2018.
Syndrom vyhoření a různé psychosomatické obtíže se nevyhýbají ani učitelům. Autorka radí, jak nejlépe pečovat o své zdraví a jak na psychohygienu.


KNIHA
Kniha Emoce : regulace a vývoj v průběhu života : funkce a zákonitosti emocí, sociální a kulturní souvislosti, měření emocí , autor Iva Poláčková Šolcová. Praha : Grada, 2018.
Afektivní procesy a jevy. Regulace emocí. Vývoj emocí a jejich regulace v průběhu života.


KNIHA
Kniha Výchova jako dobrodružství : to se v té Přírodní škole učíte na stromech? , autor František Tichý a kolektiv. Semily : Geum ; [Praha] : Gymnázium Přírodní škola o.p.s., 2017.
Konkrétní doporučení z 23leté praxe fungování gymnázia Přírodní škola. Doplněné o autentické vyprávění a zkušenosti jeho studentů a absolventů.


KNIHA
Kniha Pověz mi... : jak vést profesionální rozhovor s dětmi mezi 4 a 12 lety, autor Martine F. Delfos. Praha : Portál, 2018.
Psychosociální vývoj dětí od 4 do 12 let. Dominance řečí. Vedení rozhovoru podle věku. Techniky rozhovoru. Struktura rozhovoru. Komunikace znamená kontakt. Jazyková zdatnost a uzavřenost. Děti a zvládání stresu. Řeč těla.


ČLÁNEK
Článek s titulem Sociální sítě autorů publikujících v pedagogických vědách v letech 2009-2013 = Social networks of authors publishing in educational sciences between 2009 and 2013 : exploratorní analýza : an exploratory analysis, autor Libor Juhaňák, který otiskl časopis Studia paedagogica : časopis Ústavu pedagogických věd FF MU Brno, roč. 22, č. 1 (2017), s. 9-36.
Cílem prezentované studie bylo zmapovat sociální sítě autorů a publikačních zdrojů v oblasti pedagogických věd v období 2009-2013. Ke zkoumání byla zvolena metoda analýzy sociální sítě, využita byla data z pravidelného hodnocení výsledků výzkumných organizací v ČR. Příspěvek předkládá hlavní zjištění exploratorní analýzy týkající se sítě autorů, sítě institucí a sítě časopisů a nabízí doplňující interaktivní nástroje pro další zkoumání dat.


KNIHA
Kniha Líný učitel : jak učit dobře a efektivně, autor Robert Čapek. Praha : Raabe - Společně pro kvalitní vzdělávání, [2017].
Filosofie líného učitele. Skryté kurikulum. Žáky učíme myslet, ne memorovat. Výukové metody. Hodnocení. Přátelská kázeň ve třídě. Psychologie učitele. Komunikace s rodiči. Vzdělávání učitele.


KNIHA
Kniha Jak se učí živě? : rozhovory o inovativních školách, autoři Lucie Kramperová, Jan Kršňák. V Praze : DharmaGaia, 2018.
První dokumentární kniha o českých inovativních, alternativních, komunitních a lesních školách. Rozhovory se zakladateli, řediteli a průvodci - s lidmi, kteří se rozhodli učit nově.


KNIHA
Kniha Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi, autoři Vlastimil Švec, Jan Nehyba, Petr Svojanovský et al. Brno : Masarykova univerzita, 2016.
Výzkum tacitních znalostí, které v profesní zkušenosti studentů pedagogických fakult vznikají, utvářejí se, formují, operují a jsou sdíleny během jejich praxe, případně během procesu reflexe této praxe.


Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email: pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018