Knihovna doporučuje

KNIHA
Kniha Školní zralost a odklady školní docházky , autoři Eva Dandová, Jana Kropáčková, Hana Nádvorníková, Daniela Pravcová, Irena Příkazská. Praha : Raabe, 2018.
Komplexně zpracované téma odkladů školní docházky. Analýza nejčastějších příčin odkladů a také odpovědi na nejčastější otázky, které v souvislosti s odklady zaznívají.


KNIHA
Kniha Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování : odborná konference sítě TTnet ČR : konference se konala 30.11.-1.12. 2017 v Berouně, editorka Anna Konopásková. Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2018.
Sborník příspěvků týkajících se pedagogické praxe a specifik přípravy učitelů odborné přípravy.


KNIHA
Kniha Mentální postižení, autoři Milan Valenta, Jan Michalík, Martin Lečbych a kolektiv. Praha : Grada, 2018.
Osobnostní struktura člověka s mentálním postižením. Speciálněpedagogická podpora pro žáky s mentálním postižením. Diagnostika osob s mentálním postižením.


KNIHA
Kniha Muž, který nemohl přestat : život s obsedantně kompulzivní poruchou, autor David Adam. Praha : Portál, 2018.
Přehled psychologických, výzkumných, historických, ale i osobních postřehů a poznatků včetně pozoruhodných příběhů s obsedantně kompulzivní poruchou OCD.


KNIHA
Kniha Jedinec a společnost : úvahy nad konceptem homo sociologicus, autoři Jiří Šubrt, Marek Německý a kolektiv. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2018.
Proměny uvažování o lidském jedinci v dějinách sociologického myšlení od jeho počátku do současnosti.


KNIHA
Kniha Střednědobé hodnocení využívání ECVET v rámci programu Erasmus+, Praha : Dům zahraniční spolupráce, 2017.
Popis výchozího stavu. Vývoj činnosti národního týmu expertů ECVET. Ukazatele. Dopad implementace ECVET do vzdělávacích a dalších aktivit odborných škol. Ohlasy na implementaci ECVET od příjemců grantu. Závěry.


KNIHA
Kniha Portfolio v perspektivě reflektivně pojatého vzdělávání učitelů, autor Anna Tomková. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018.
Proměny učitelské profese a nároků na učitele. Přípravné vzdělávání učitelů. Portfolio v reflektivním pojetí vzdělávání učitelů. Vzdělávání studentů učitelství. Učitelství pro 1. stupeň základní školy.


KNIHA
Kniha Zítra je bohužel taky den : nějak jsem od té deprese čekal víc, autor Tobi Katze. Praha : Portál, 2018.
Psychologicky laděná kniha plná emocí, emocionálního chladu, ztráty, letargie o člověku s depresí, ale s nadějí, že na konci sebedelšího tunelu se nakonec objeví světlo. Autobiografické příběhy.


KNIHA
Kniha Labyrint pohybu, autoři Renata Červenková, Pavel Kolář. Praha : Vyšehrad, 2018.
Hýbeme se buď málo, nebo špatně a pohyb se vytrácí nejen ze života, ale i z medicíny,“ tvrdí profesor Pavel Kolář, renomovaný fyzioterapeut, který už třicet let působí na poli rehabilitační medicíny. Snaží se najít skutečné příčiny, které porouchaly naše tělo, a správnou léčbou navrátit pacientům ztracené zdraví.


KNIHA
Kniha Příliš inteligentní na to být šťastný? : výjimečná inteligence - dar či prokletí?, autor Jeanne Siaud-Facchin. Praha : Ekopress, 2017.
Zamyšlení a snaha o pochopení fungování nadaných lidí, jejich zvláštností, jejich síly i jejich zranitelnosti, jejich dětství i dospívání.


KNIHA
Kniha Jan Dismas Zelenka : (1679-1745) : český hudebník na drážďanském dvoře, autor Janice B. Stockigt. Praha : Vyšehrad, 2018.
Život a dílo českého barokního hudebního skladatele Jana Dismase Zelenky, působícího převážně v cizině.


ČLÁNEK
Článek s titulem Fotomorfogeneze - teoretické základy pro výuku biologie rostlin na školách = Photomorphogenesis - theoretical background for teaching plant biology in schools, autoři Jana Albrechtová, Libor Sedlecký, Věra Čížková, který otiskl časopis Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách, roč. 26, č. 4 (2017), s. 26-37.
Fotomorfogeneze jako souhrn procesů a reakcí rostlin, které jsou závislé na světelných podmínkách v daném prostředí. Článek popisuje vnímání světla rostlinami pomocí fotoreceptorů. Cílem je shrnout, jak rostlina vnímá své sousedy, jak se tím dokáže vyhnout zastínění v porostu, jaké různé procesy v rostlinách jsou ovlivněny světlem (klíčení, kvetení, pohyb listů) a jak umíme ovlivňovat důležité vlastnosti rostlin ve skleníkových podmínkách.


Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018