Meziknihovní služby

Pro knihovny

  • Nenachází-li se kniha ve fondu PK, je možno ji objednat prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb z jiné knihovny v ČR.
  • PK vyřizuje rovněž objednávky xerokopií z časopisů.
  • Vnitrostátní meziknihovní služby jsou poskytovány pouze registrovaným uživatelům.
  • Zahraniční meziknihovní služby zprostředkovává Národní knihovna ČR, Knihovna AV ČR a další.

Objednávka meziknihovní služby z fondu PK

Informace o žadateliZvolte jednu z následujících možností:

Výpůjčka knihy
Kopie článku
Způsob dodání Poštou
Ponechat k vyzvednutí
Prohlášení

Zákon č. 398/2006 Sb. (autorský zákon), oddíl 2 - Volná užití, § 30.

Prohlašujeme, že se jedná o výpůjčky, kopie pro osobní potřebu koncového uživatele (můžeme doložit prohlášením uživatele) a naše pracoviště je pouze zprostředkovatelem této objednávky.

Povinné položky jsou vyznačeny červeně
Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019