Novinky a publikace


Výběr z nových knih

Pedagogika

2018: prosinec - listopad – říjen – září - červenec/srpen - červen květen - duben - březen - únor - leden

2017: prosinec - listopad - říjen - září - červenec/srpen - červen - květen - duben - březen - únor - leden

2016: prosinec - listopadříjen - září - stěhování knihovnybřezenúnorleden

2015: prosineclistopadříjenzáří - srpen - červen květen – dubenbřezen – únor

2014: listopad říjen září červenec-srpenčerven – květen duben – březen únorleden

2013: listopad-prosinecříjenzáří • červenec-srpenčerven květenduben březen únor • leden

2012: prosinec listopad říjen září • červenec/srpen • červen • květen duben • březenúnorleden

2011: prosineclistopad

Psychologie

2018: prosinec - listopad říjen – září - červenec/srpen - červen květen - duben - březen - únor - leden

2017: prosinec - listopad - říjen - září - červenec/srpen - červen - květen - duben - březen - únor - leden

2016: prosinec - listopad - říjen - září - stěhování knihovnybřezenúnorleden

2015: prosineclistopadříjenzáří - srpen - červen květen – duben březen – únor

2014: listopad – říjen – září červenec-srpen – červen květen duben – březen – únor – leden

2013: listopad-prosinecříjen • žáří • červenec-srpen • červenkvěten duben • březen • únor • leden

2012: prosinec listopad říjen září červenec/srpenčerven • květen duben  březen • únor 2012 leden 2012

2011: prosinec • listopad

Ostatní

2018: prosinec - listopad říjen – září - červenec/srpen - červen květen - duben - březen - únor - leden

2017: prosinec - listopad - říjen - září - červenec/srpen - červen - květen - duben - březen - únor - leden

2016: prosinec - listopad - speciálříjen - září - stěhování knihovnybřezenúnorleden

2015: prosineclistopadříjenzáří - srpen - červen květen – duben březen – únor

2014: listopad říjen – září červenec-srpen červen – květen – duben – březen únor leden

2013: listopad-prosinec • říjen • září • červenec-srpen • červen • květen duben • březen • únor • leden 

2012: prosinec • listopad • říjen • záříčervenec/srpen • červen • květen duben • březen • únor leden

2011: prosinec • listopad


Výběr z knih pro děti a mládež

První čtení

2018: prosinec - listopad říjen – září - červenec/srpen - červenkvěten - duben - březen - únor - leden

2017: prosinec - listopad - říjen - září - červenec/srpen - červen - květen - duben - březen - únor - leden

2016: prosinec - listopad - říjen -  září - stěhování knihovnybřezen - únorleden

2015: prosineclistopadříjenzáří - srpen - červenec červen květen – duben březen  únor – leden

2014: ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenec srpen záříříjenlistopadprosinec

2013: prosineclistopadříjenzářísrpenčervenecčervenkvětendubenbřezenúnorleden

2012: prosinec • listopad • říjen • září • srpen • červenec • červen • květen duben • březen • únor • leden

2011: listopad • říjen

Knihy pro 1. stupeň ZŠ

2018: prosinec - listopad říjen – září - červenec/srpen - červen květen - duben - březen - únor - leden

2017: prosinec - listopad - říjen - září - červenec/srpen - červen - květen - duben - březen - únor - leden

2016: prosinec - listopad - říjenzáří - stěhování knihovnybřezenúnorleden

2015: prosineclistopadříjenzáří - srpen - červenec červen květen – dubenbřezen – únor – leden

2014: ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenec srpen záříříjenlistopadprosinec

2013: prosineclistopadříjenzářísrpenčervenecčervenkvětenduben březenúnorleden

2012: prosinec • listopad • říjen • září • srpen • červenec • červen • květen duben • březen • únor • leden

2011: listopad • říjen

Knihy pro 2. stupeň ZŠ

2018: prosinec - listopad říjen – září -červenec/srpen - červen květen - duben - březen - únor - leden

2017: prosinec - listopad - říjen - září - červenec/srpen - červen - květen - duben - březen - únor - leden

2016: prosinec - listopad - říjen - září - stěhování knihovnybřezenúnorleden

2015: prosineclistopadříjenzáří - srpen - červenec červen květen – duben březen  únor – leden

2014: ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenec srpen záříříjenlistopadprosinec

2013: prosineclistopadříjenzářísrpenčervenecčervenkvětendubenbřezenúnorleden

2012: prosinec • listopad • říjen • září • srpen • červenec • červen • květen duben • březen • únor • leden

2011: listopad • říjen

Naučná literatura

2018: prosinec - listopad říjen – září - červenec/srpen - červen květen - duben - březen - únor - leden

2017: prosinec - listopad - říjen - září - červenec/srpen - červen - květen -duben - březen - únorleden

2016: prosinec - listopad - říjen - září - stěhování knihovnybřezenúnorleden

2015: prosineclistopadříjenzáří - srpen - červenec červen květen – duben březen  únor – leden

2014: ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenec srpen záříříjenlistopadprosinec

2013: prosineclistopadříjenzářísrpenčervenecčervenkvětendubenbřezenúnorleden

2012: prosinec • listopad • říjenzáří • srpen • červenec • červen • květenduben • březen • únor • leden

2011: listopad • říjen

Přečtěte si s dětmi

2018: prosinec - listopad říjen – září - červenec/srpen - červen květen - duben - březen - únor - leden

2017: prosinec - listopad - říjen - září - červenec/srpen - červen - květen - duben - březen - únorleden

2016: prosinec - listopad - říjen - září - stěhování knihovnybřezenúnorleden

2015: prosinec listopadříjenzáří - srpen - červenec červen květen  duben březen  únor – leden

2014: ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenec srpen záříříjenlistopadprosinec

2013: prosineclistopadříjenzářísrpenčervenecčervenkvětendubenbřezen únorleden

2012: prosinec – listopad – říjen – září – srpen – červenec – červen – květen duben – březen – únor – leden

2011: listopad – říjen


Aktuální bibliografické informace

Informace z českých časopisů

2018: prosinec - listopad říjen – září - červenec/srpen - červen - květen - duben - březen - únor - leden

2017: prosinec - listopad – říjen - září - červenec/srpen - červen - květen - duben - březen - únorleden

2016: prosinec - listopad - říjen - září - stěhování knihovnydubenbřezenúnorleden

2015: prosineclistopadříjenzáří - srpen - červenec červen květen – duben březen – únor – leden

2014: prosineclistopadříjenzářísrpenčervenecčervenkvětendubenbřezenúnorleden

2013: prosineclistopadříjenzářísrpenčervenecčervenkvětendubenbřezenúnorleden

Informace pro řídící pracovníky ve školství

2012: červen • květen •duben březen • únor • leden • prosinec • listopad

Informace ze zahraničních časopisů

2018: prosinec - listopad říjen – září - červenec/srpen - červen - květen - duben - březen - únor - leden

2017: prosinec - listopad – říjen - září - červenec/srpen - červen - květen - duben - březen - únorleden

2016: prosinec - listopad - říjen září - stěhování knihovnydubenbřezenúnorleden

2015: prosineclistopadříjenzáří - srpen - červenec červen květen – duben březen – únor – leden 

2014: prosineclistopadříjenzářísrpenčervenecčervenkvětendubenbřezenúnorleden

2013: prosineclistopadříjenzářísrpenčervenec červenkvětendubenbřezenúnorleden

2012: červen • květen •duben březenúnor • leden

2011: prosinec • listopad


Tematické rešerše

Metody, strategie a nástroje vedoucí ke zdokonalení čtenářské gramotnosti (12-2018)

Šikanování (06-2018)

Znakový jazyk v komunikaci a vzdělávání neslyšících (12-2017)

Finanční gramotnost a finanční vzdělávání (10-2017)

Moderní metody výuky zeměpisu (01-2017)

Školní projekty s prvky zážitkové pedagogiky (11-2016)

Komunikační dovednosti a mluvený projev učitele (12-2015); Záškoláctví (10-2015); Badatelsky orientovaná výuka (06-2015)

Portfolio a jeho využití v hodnocení žáků, studentů i učitelů (12-2014); Studenti s poruchami učení na vysokých školách (10-2014); Výchova k pohybu (06-2014)

E-knihy a e-čtečky a jejich pedagogické uplatnění (12-2013); Poruchy řeči v předškolním věku a jejich náprava (10–2013); Povinná výuka druhého jazyka na ZŠ (07-2013)

Firemní mateřské školky (12-2012); Lesní školky (10-2012); Děti cizinců na základní škole (06-2012); Syndrom vyhoření (01-2012)

Školní knihovny (11-2011); Didaktické využití počítače ve výuce matematiky (09-2011); Celoživotní vzdělávání (06-2011); Autismus u dětí (05-2011); Motivace učení na ZŠ (03-2011)


Ekonomika školství

Ekonomika školství v zahraničí za rok 2017

Ekonomika školství v ČR 2017

Ekonomika školství v zahraničí za rok 2016

Ekonomika školství v ČR 2016

Ekonomika v školství v zahraničí za rok 2015

Ekonomika školství v ČR 2015

Ekonomika v školství v zahraničí za rok 2014

Ekonomika školství v ČR 2014

Ekonomika v školství v ČR za rok 2013

Ekonomika v školství v zahraničí za rok 2013

2012 (pdf); Ekonomika školství v zahraničí 2012

2011 (ve formátu HTML) ; Ekonomika školství v zahraničí za rok 2011

2010 (ve formátu PDF)

2009 (ve formátu PDF)

2008 (ve formátu PDF, obsah, rejstřík, tiráž)


Publikace vydané v PK

Ivana Hutařová: Co četly v roce 2010 české děti : knihy oceněné v soutěžích SUK - Čteme všichni, Magnesia litera, Zlatá stuha

Ivana Hutařová: Co četly v roce 2009 české děti : knihy oceněné v soutěžích SUK - Čteme všichni, Magnesia litera, Zlatá stuha

NPKK: 90 let Národní pedagogické knihovny Komenského

Ivana Hutařová: Co četly v roce 2008 české děti : knihy oceněné v soutěžích SUK - Čteme všichni, Magnesia litera, Zlatá stuha

Roman Giebisch: Historické učebnice hudební výchovy a zpěvníky ve fondu SPKK z let 1808-2001

Ivana Hutařová: Oceněné knihy pro děti a mládež v roce 2007 v soutěžích SUK - Čteme všichni, Magnesia litera, Zlatá stuha


Komeniologická literatura

2017, 2016 (PDF), 2015 (PDF); 2014 (PDF); 2013 (html); 2012 (html); 2011 (ve formátu HTML); 2010 (ve formátu PDF); 2009 (ve formátu PDF); 2008 (ve formátu PDF); 2007 (ve formátu PDF); 2006 (ve formátu PDF); 2005 (ve formátu PDF)

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019