Archiv krátkodobých výstav

Název výstavy: Hurá do školy s Marií Terezií!

Místo konání: přízemí muzea

Termín začátku: 21. 2. 2017
Termín konce: 31. prosince 2017

Výstava k příležitosti 300. výročí narození jediné ženy, která usedla na český trůn, je určena především dětským návštěvníkům. Její součástí je i fotokoutek, kde se můžete přenést do druhé poloviny 18. století. V květnu 2017 bude doplněna o oceněné práce z výtvarné soutěže „Za časů české královny Marie Terezie“.


Název výstavy: Karel IV. - Život Otce vlasti

Místo konání: přízemí muzea

Termín začátku: 2. února 2016
Termín konce: 31. prosince 2016

Stručná charakteristika akce: Výstava přibližuje život Karla IV. - Otce vlasti. Výstava je určena zejména dětským návštěvníkům.


Název výstavy: Dva břehy domova

Místo konání: předsálí společenského sálu

Termín začátku: 20. července 2016
Termín konce: 31. prosince 2016

Stručná charakteristika akce: Výstava fotografií studenta K. J. Rašky z USA (předsálí společenského sálu – přístup po dohodě)


Název výstavy: Karel IV. očima dětí

Místo konání: přízemí muzea

Termín začátku: 17. června 2016
Termín konce: 18. září 2016

Stručná charakteristika akce: Výstava prací oceněných žáků ve výtvarné soutěži Karel IV. očima dětí.


Název výstavy: Nesmíme zapomenout: Jan Opletal a další oběti roku 1939. Nacistická perzekuce českých studentů během druhé světové války

Místo konání: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze, Valdštejnská 18, Praha 1

Termín začátku: 12. listopadu 2015
Termín konce: 14. srpna 2016

Stručná charakteristika akce: Výstava stručně připomínala klíčové děje z období Protektorátu, především se zaměřovala na osobnost Jana Opletala a události spojené s podzimem 1939. Tedy uzavření českých vysokých škol a následnou perzekuci cca 1200 vysokoškoláků v koncentračním táboře Sachsenhausen. Výstava obsahovala také příběhy vybraných studentů.

Výstava se konala pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky pana Milana Štěcha.


Název výstavy: Hledání dynamické rovnováhy

Místo konání: předsálí muzea

Termín začátku: 22. dubna 2016
Termín konce: 10. července 2016

Stručná charakteristika akce: Výstava pořádaná ve spolupráci s VŠCHT. 


Název výstavy: Wingmen - Letci

Místo konání: předsálí muzea

Termín začátku: duben 2015
Termín konce: 30. dubna 2016

Stručná charakteristika akce: Výstava přibližuje příběh československých pilotů a leteckých mechaniků ve službách Státu Izrael. Výstava k 70. výročí ukončení 2. světové války se koná ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Tel Avivu.


 

Název výstavy: Čteme se slonem Bobem 2015

Místo konání: Pedagogická knihovna, 2. patro

Termín začátku: 28. květen 2015
Termín konce: 30. dubna 2016

Stručná charakteristika akce: Prezentace nejzajímavějších prací výtvarné a literární soutěže „Čteme se slonem Bobem 2015“.


Název výstavy: Broučci

Místo konání: Pedagogická knihovna, 1. patro

Termín začátku: 1. února 2016
Termín konce: 30. dubna 2016

Stručná charakteristika akce: Výstavka různých vydání knihy Broučci Jana Karafiáta.
 


Název výstavy: Současní čeští ilustrátoři knih pro děti

Místo konání : Pedagogická knihovna

Termín začátku: 12. leden 2015
Termín konce: květen 2015

Stručná charakteristika akce: Výstava byla zaměřena na současnou dětskou literaturu, která ovlivňuje rozvoj dětského čtenářství


 

Název výstavy: Komenského fascinující Labyrint světa a ráj srdce v kolážích Miroslava Huptycha

Místo konání : Muzeum JAK v Uherském Brodě

Termín začátku: 27. březen 2015

Termín konce: 19. duben 2015

Stručná charakteristika akce: Výstava k Dni narození Jana Amose Komenského. Součást Dnů Komenského v Uherském Brodě.

Ke stažení: plakát akce


 

Název výstavy: Kantor Jakub Jan Ryba a česká škola konce 18. století

Výstava probíhala od 2. května 2015 do 25. října 2015

Výstava připomínala 250. výročí narození a 200. výročí úmrtí Jakuba Jana Ryby (1765-1815), který je díky své slavné vánoční mši v obecném povědomí zapsán především jako hudební skladatel. Ryba však byl hlavně učitel a dalo by se říct, že díky svému příkladnému přístupu k vyučování i žákům byl jakýmsi ztělesněním dobového ideálu učitele. Ale nejen dobového, jeho nesmírná obětavost a lidský přístup k dětem by mohly sloužit za vzor i dnešním učitelům. Výstava klade důraz právě na Rybovo učitelské působení a ukazuje ho zasazené i do širšího kontextu dobového školství, samozřejmě ale nejsou pominuty ani jeho aktivity hudební a nastínění jeho osobního života. Výstava byla součástí oslav znovuotevření muzea.


 

Interaktivní výstava "Hurá do školy! Výstava o prvňáčcích a (nejen) pro prvňáčky"

Výstava byla prodloužena do 2. 11. 2014.

Co jste mohli vidět:

  • Rozsáhlou sbírku slabikářů, a to nejen českých, ale také německých, anglických, italských, maďarských, holandských, tureckých. Též slabikáře pro menšiny žijící na území ČR a také slabikář amerických Čechů vydaný roku 1885 v Chicagu.
  • Didaktické obrazy určené k výuce abecedy, prvotního počítání či krasopisu.
  • Sbírku exteriérových tabulí, které označovaly školní budovy a interiérové cedulky, které označovaly školní místnosti.
  • Školní nábytek, hygienické zařízení, aktovky, písanky, psací potřeby…

Ve výstavě žije i skřítek Školníček, který obývá první třídy. 

Pro školy jsou připraveny pracovní listy, na objednávku lze návštěvu výstavy doplnit programy Za tajemstvím písma a papíru, Malý písař či Z babiččiny a maminčiny aktovky (podrobné informace)

Výstava byla přístupná do 2. 11. 2014.

Ke stažení:

Platba


Labyrint světa a ráj srdce

NPMK připomíná novou výstavou 390. výročí vzniku vrcholného díla J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Na výstavě uvidí návštěvníci koláže výtvarníka Miroslava Huptycha inspirované tímto neznámějším a nejpřekládanějším Komenského dílem.kniha

Motivem putování a utopickou alegorií sveta navázal Komenský na tradici žánru alegorického putování bohate se rozvíjející ve středověku, který zažil svou renesanci v 17. století. Labyrint je dílo bohaté nejen po stránce obsahové, ale i slohové a jazykové.

oknavitrinylidé

Výstava byla ke zhlédnutí do 29.9.2013.

Ke stažení: tisková zpráva


Výstava u příležitosti 120. výročí založení muzea

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského letos slaví 120. výročí od svého založení. Myšlenka na zřízení muzea vyšla od samotných učitelů, kteří muzeum chtěli pojmout jako instituci aktivně napomáhající jejich každodenní práci ve škole.

Výstava Poklady čtyř staletí návštěvníky seznámí nejen s historií muzea, ale předvede i to nejlepší z muzejních depozitářů. Návštěvníci uvidí především výběr těch největší vzácností, které muzeum opatruje. Vedle pozoruhodného souboru učebnic užívaných koncem 17. století na jezuitských školách bude možné spatřit i vysvědčení a výuční listy z konce 18. století, bohatě ilustrované slabikáře. Muzeum opatruje i rozsáhlou sbírku starých vydání děl J. A. Komenského. Pro výstavu bylo vybráno jen několik nejvzácnějších rarit, např. Labyrint vydaný roku 1781 v německé Postupimi, který je jediným výtiskem v celé republice. Ze školních pomůcek návštěvníci uvidí vzácné školní obrazy K. S. Amerlinga z roku 1850, vystaveny jsou i zajímavé názorné pomůcky z konce 19. století a výběr ze smaltovaných školních cedulí – sbírka těchto cedulí se školní tematikou je přitom jedinečná, v jiném českém muzeu žádná podobná není.

Výstava byla ke zhlédnutí do 10. 6. 2013.

Ke stažení: Tisková zpráva

veverka

Ukázka školního obrazu K. S. Amerlinga

počítadlo


Zmizelé a nalézané osudy. Memento dvou světových válek 20. století pro mladého člověka.

Pogubione i odnalezione koraliki losu. Memento dwóch wojen swiatowych w XX wieku dla młodych ludzi.

Výstava fotografií a textů studentů SŠOSP a VOŠ v Českých Budějovicích zachycuje hrůzy světových válek a má stálou vypovídací hodnotu navštívených míst pro dnešního člověka.


Výstava trvala pouze do 30. 9. 2012.


Jedná se o česko – polský projekt Ministerstva zahraničí České republiky v rámci programu Česko – polské fórum, do kterého se zapojila Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Knežskodvorská 33/A z Českých Budějovic ve spolupráci s polskou školou Zespoł Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach.

Největší část výstavy je věnována druhé světové válce. Studenti pátrali po stopách válečných zločinců – Adolfa Eichmanna, jehož manželka pocházela z Českých Budějovic, a Rudolfa Hösse, velitele vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Zabývali se i osobnostmi Norberta Frýda a Karla Fleischmanna, jejichž osud byl spjatý s Osvětimí. Jeden z výstavních panelů je věnován zániku Židovské obce v Českých Budějovicích. Samostatnou část výstavy tvoří panely věnované uměleckému ztvárnění témat holocaustu a světových válek.

Pohled do expozice

Vernisáž výstavy zahájila dne 21.června 2012 ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského PhDr. Markéta Pánková za účasti J. E. Jana Pastwy, velvyslance Polské republiky, náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy prof. Ivana Wilhelma, DrSc., koordinátora česko-polského fóra PhDr. Františka Jiráska z MZV a Ing. Jiřího Ukleina, Ph.D., vedoucího Kanceláře Senátu.

PhDr. Pánková, ředitelka NPMK, ve společnosti J. E. Jana Pastwy, velvyslance Polské republiky, Ing. J. Ukleina, Ph.D., vedoucího Kanceláře Senátu a Mgr. A. Sekyrky, koordinátora projektu

Celý projekt představil jeho koordinátor Mgr. Antonín Sekyrka, který také vyslovil poděkování všem spolupracujícím studentům i kolegům, díky této spolupráci se projektu dostalo i několika ocenění v mezinárodní soutěži firmy Microsoft Innovative Education Forum. Během kulturního vystoupení studentek hudebních tříd Gymnázia Jana Nerudy v Praze zazněly skladby J. S. Bacha a G. P. Telemanna.

Mgr. Sekyrka velmi zaujal prezentací celého projektu

Na závěr společného setkání obdrželi Mgr. Sekyrka i Mgr. Petrovský z rukou ředitelky NPMK PhDr. Pánkové medaili J. A. Komenského za vzornou a příkladnou práci s mládeží.

PhDr. Pánková předala Mgr. Sekyrkovi za vzornou a příkladnou práci s mládeží medaili J. A. Komenského

 

PhDr. Pánková v rozhovoru s koordinátorem česko-polského fóra PhDr. F. Jiráskem z MZV


Tisková zpráva  • Plakát ke stažení

Více informací o projektu na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

 


Od Marie Terezie po dnešek

Školní vysvědčení v proměnách času

 

Výstava přiblíží veřejnosti historii a vývoj školního vysvědčení, je završením dvouletého projektu Nejstarší a nejzajímavější vysvědčení ve světle dějin školství, který probíhal pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josefa Dobeše.

Návštěvníci výstavy se budou moci seznámit s vývojem vysvědčení od doby vydání Všeobecného školního řádu v roce 1774 až po současnost. Na výstavě jsou prezentována nejen vysvědčení z bohatých sbírek muzea (nejstarší z roku 1776), ale také vysvědčení darovaná právě prostřednictvím soutěže. K vidění bude také celá řada kopií vysvědčení známých osobností.

Výstava trvala od 9. prosince 2011 do 10. června 2012.

    

Vernisáž výstavy proběhla 8.12.2011 v Senátu ČR.

 

Ke stažení:

 

Čí stránka: 
Muzeum
Valdštejnská 20, Praha 1
úterý–neděle
10–17 hod.
tel.: 257 533 455
V historické budově není bezbariérový přístup.
Ceny vstupného
Otevírací doba o svátcích
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019