Evropský humanista Přemysl Pitter

Evropský humanista Přemysl Pitter 

(určeno pro žáky 8.-9. ročníku ZŠ a studenty SŠ)

 

ANOTACE:

Tento pořad je připraven jako pomůcka pro prohloubení výuky dějin 20. století na ZŠ. Přemysl Pitter (1895 – 1976) působil za první republiky mezi chudými dětmi na pražském Žižkově. S pomocí přátel vybudoval Milíčův dům, zařízení pro mimoškolní činnost dětí. Kromě toho se angažoval v mírovém hnutí a publikoval v různých časopisech.

Během druhé světové války pomáhal židovským rodinám a po jejím skončení zorganizoval akci „zámky“, díky které byly v ozdravovnách poblíž Prahy zachráněny stovky dětí – dětí židovských, které se vracely z koncentračních táborů, i dětí německých z českých internačních táborů. Mnohým dětem pomáhal najít jejich ztracené příbuzné.

V roce 1951 byl Pitter nucen emigrovat. Léta působil v německém táboře pro uprchlíky Valka, spolupracoval s rádiem Svobodná Evropa, přispíval do exilových časopisů. Poslední roky života strávil ve Švýcarsku. Činnost Přemysla Pittra byla oceněna četnými vyznamenáními – obdržel oficiální uznání izraelské vlády, Záslužný kříž I. třídy Spolkové republiky Německo, in memoriam Řád T. G. Masaryka.

Pořad kombinuje zhlédnutí výukového DVD s následnou besedou. Pro práci ve skupinách budou připraveny podkladové materiály.

OČEKÁVANÝ VÝSTUP:

Orientace v životních osudech, díle a názorech P. Pittra s důrazem na evropský rozměr jeho humanitární činnosti na pozadí bouřlivého 20. století.

KLÍČOVÁ SLOVA:

20. století, Milíčův dům, holocaust, akce „zámky“, totalita, uprchlické tábory, dobrovolnictví, sociální práce, křesťanství.

DRUH INTERAKTIVITY:

Kombinovaná: beseda k výukovému dokumentu, práce s texty a dokumenty – třídění, interpretace, prvky dramatické výchovy („živé obrazy“).

CÍLOVÁ SKUPINA:

Žáci 8. – 9. ročníku ZŠ, studenti SŠ.

TYPICKÁ VĚKOVÁ SKUPINA:

14 – 18 let, náročnost textů i úkolů přizpůsobena věku účastníků.

POMŮCKY:

Papíry, fixy, dokumenty, publikace, výukové DVD (T. Škrdlant: Nemusíte to nazývat náboženstvím, stopáž 28 min.).

Čí stránka: 
Muzeum
Valdštejnská 20, Praha 1
úterý–neděle
10–17 hod.
tel.: 257 533 455
V historické budově není bezbariérový přístup.
Ceny vstupného
Otevírací doba o svátcích
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019