Rozdělení sbírky podle CES

Struktura Sbírky NPMK podle Centrální evidence sbírek (CES)

 

  • historická podsbírka (součástí je fond školních obrazů, grafiky, tisky, umělecké předměty a plakáty)

správce Alena Matyášová

  • knihy (nejstarší sbírkové předměty pocházejí ze 16. století, největší část mapuje vývoj školství v 19. a 20. stol., součástí je i fond komenián a komeniologické literatury)

správce Mgr. Magdaléna Šustová

správce Ing. Svatava Cigánková

  • písemnosti a tisky (dokumenty k činnosti škol, doklady k životu a dílu významných pedagogů, dokumenty věnované životu a dílu J. A. Komenského)

správce Mgr. Jana Bartošová

správce PhDr. Jan Šimek, Ph. D.

 

Centrální evidence sbírek

www.mkcr.cz/rejstriky-a-evidence

http://ces.mkcr.cz/

 

Čí stránka: 
Muzeum
Valdštejnská 20, Praha 1
úterý–neděle
10–17 hod.
tel.: 257 533 455
V historické budově není bezbariérový přístup.
Ceny vstupného
Otevírací doba o svátcích
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018