Slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže „Za časů české královny Marie Terezie“

Soutěž byla určena účastníkům od 6 do 19 let. Slavnostní vyhlášení proběhne v muzeu dne 23. května  2017 za účasti náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy RNDr. Zuzany Matuškové. Oceněné práce budou vystaveny v rámci výstavy „Hurá do školy s Marií Terezií“.

Téma soutěže  bylo věnováno  300. výročí narození české panovnice Marie Terezie. Odborná porota vybírala celkem z 2 895 došlých prací. Bylo uděleno celkem 63 ocenění a dalších 10 čestných uznání a 2 speciální ceny.

Dalšími oceněními jsou: Cena ministryně Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D., Cena ředitelky muzea PhDr. Markéty Pánkové a 3 Ceny ředitelky Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského pro české školy v zahraničí. Ceny za paní ministryni předá RNDr. Zuzana Matušková, náměstkyně.

Všem oceněným bude zaslán e-mail s příslušnými informacemi o předávání cen.
Všem zúčastněným děkujeme za zapojení do soutěže.

Typy výtvarných technik

  • kresba
  • malba
  • všechny grafické techniky bez použití počítačové grafiky
  • trojrozměrné práce (keramika, textil, papír, plast, kov, dřevo)
  • komiksy
  • filmy

Tematické okruhy

  • život Marie Terezie
  • móda a architektura v období baroka
  • vládní reformy Marie Terezie, zejména reformy školství

Výsledky soutěže jsou k dispozici na této stránce.

 

Kategorie: 
Muzeum
Valdštejnská 20, Praha 1
úterý–neděle
10–12.30 a 13–17 hod.
tel.: 257 533 455
V historické budově není bezbariérový přístup.
Ceny vstupného
Otevírací doba o svátcích
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018