Za tajemstvím písma a papíru

ANOTACE:

Výtvarná dílna, ve které se žáci seznámí s objevem výroby papíru, jeho rozšířením do Evropy a počátky jeho výroby v Čechách.

Papír si děti vlastnoručně vyrobí a odnesou si jej. Seznámí se s technikou psaní brkem a násadkou, s různými druhy „neviditelných“ inkoustů a také s tzv. kurentem (typ písma užívaný v Čechách od 18. století do doby před druhou světovou válkou).

OČEKÁVANÝ VÝSTUP:

Orientace v jednotlivých materiálech používaných k psaní (papyrus, pergamen, papír), znalost postupu výroby papíru, pochopení významu recyklace papíru.

Procvičení grafomotorických dovedností, rozvoj kreativity a estetického cítění.

KLÍČOVÁ SLOVA:

Psaní, výroba papíru, recyklace, ekologická výchova.

DRUH INTERAKTIVITY:

Kreativní dílna, beseda, práce s texty.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Žáci předškolních tříd MŠ a 1. – 9. tříd ZŠ.

TYPICKÁ VĚKOVÁ SKUPINA:

5 – 15 let.

POMŮCKY:

Pracovní list, násadky, brky, inkoust, neviditelný inkoust, papírovina.

Čí stránka: 
Muzeum
Valdštejnská 20, Praha 1
úterý–neděle
10–17 hod.
tel.: 257 533 455
V historické budově není bezbariérový přístup.
Ceny vstupného
Otevírací doba o svátcích
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019