Novinky - PSYCHOLOGIE - únor 2012

1. Demence a jiné poruchy paměti : komunikace a každodenní péče / Roman Jirák, Iva Holmerová, Claudia Borzová a kolektiv

Praha : Grada, 2009 -- 164 s. :. -- čeština.

ISBN 978-80-247-2454-6 (brož.)

Sign.: II 109224V1

mentální handicap ; paměť ; terapie ; nemocný ; komunikace ; příznaky ; gerontopsychiatrie ; Alzheimerova choroba ; Parkinsonova nemoc

Publikace přináší kompletní obraz o poruchách paměti a demence, jejich typech a klinické prezentaci. Rovněž uvádí, jaké jsou jejich příčiny či co se v současnosti z této oblasti zkoumá, a také jak lze uvedené poruchy léčit, jak komunikovat s postiženými lidmi, co dělat při zjištění počínajících poruch paměti.


2. Doprovázení v pomáhajících profesích / Soňa Vávrová

Praha : Portál (vydavatelství), 2012 -- 159 s. :. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0087-1 (brož.)

Sign.: II 109225V1

životní cyklus ; kontrola výkonu ; pomáhající profese ; doprovázení ; sebevýchova ; sociální inteligence

Kniha přináší nový sociologizující pohled na význam doprovázení v životě člověka, a to v kontextu jeho životní dráhy. Jádro knihy tvoří koncept doprovázení, jeho součástí je typologie, v jejímž rámci nejprve členíme doprovázení na laické a na profesionální. Laickými doprovázejícími jsme všichni. Profesionálními doprovázejícími se stáváme, když se rozhodneme pro některou z pomáhajících profesí.


3. Jak komunikovat chytře : tipy a triky pro zvládání obtížných rozhovorů / Marion Recknagel, Heike Rohmann-van Wüllen ; [překlad Marie Voslářová]

Praha : Grada, 2012 -- 157 s. :. -- čeština.

ISBN 978-80-247-4022-5 (brož.)

Sign.: II 109186V1

interpersonální vztahy ; komunikace ; rozvoj osobnosti ; sociální interakce

Knížka je určena všem, kdo se v práci či v soukromí stýkají s lidmi, s nimiž se jim obtížně komunikuje. Dozvíte se konkrétní tipy a příklady, jak konstruktivně reagovat na typické nesnesitelné vzorce chování a jak chytře a uvolněně komunikovat i s problematickými lidmi.


4. Jednej asertivně! : asertivně na duševní hygienu / Tomáš Novák

Praha : Grada Publishing, 2012 -- 117 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3999-1 (brož.)

Sign.: II 109227V1

asertivita ; interpersonální vztahy ; rozvoj osobnosti ; sebejistota

Asertivita není jenom prosazování vlastních postojů, názorů a požadavků. Je to i forma jednání snižující strach z různých společenských situací, z emocionálních a sociálních vztahů. Kniha známého brněnského psychologa vám pomůže naučit se základní asertivní pravidla a postupy.


5. Komunikace bez zábran : jak se naladit na společnou vlnovou délku / Barbara Berckhan ; [z německého originálu ... přeložil Pravoslav Prokeš]

Praha : Portál (vydavatelství), 2012 -- 111 s. :. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0066-6 (brož.)

Sign.: II 109228V1

komunikace ; asertivita ; interpersonální vztahy ; sociální interakce

Správně s druhými mluvit a komunikovat znamená především umění naslouchat jim a vnímat je. Komunikace nikdy neznamená monolog nebo umění přesvědčit druhého o své pravdě, ale vidět se v druhém jako v zrcadle a najít společný rytmus myšlenek a řeči. Kniha je psána pro lidi, kteří se potřebují zdokonalovat v komunikaci na pracovišti. Knihu využijí také ti, kteří se snaží zbavit komunikačních nesnází a jimž činí problém komunikovat s různými, často i obtížnými partnery.


6. Pracujte méně, udělejte více : začněte dělat práci, která má význam / Michael Bungay Stanier ; [překlad Jana Doleželová]

Brno : BizBooks, 2012 -- 200 s. -- čeština.

ISBN 978-80-265-0000-1 (brož.) :

Sign.: I 34002V1

rozvoj osobnosti ; zaměstnání ; úspěch ; spokojenost v povolání ; organizace času ; řízení ; produktivita práce

Kniha nabízí soubor metod, které můžeme v každodenním životě použít ke zlepšení svého zaměření na činnosti, jak v profesionálním, tak osobním životě.


7. Psychologie architektury / Lubomír Kostroň

Praha : Grada, 2011 -- 207 s. :. -- čeština.

ISBN 978-80-247-2926-8 (brož.)

Sign.: II 109254V1

architektura ; prostředí ; psychologie ; krajina ; udržitelný rozvoj

Publikace naučí čtenáře přemýšlet o architektuře jako o nedílné součásti lidského života, součásti člověka samého. Postihuje vzájemné působení psychologie a architektury, popisuje dynamiku vývoje a rozvoje staveb. Rozebírá jak interiéry, tak exteriéry, veřejné prostory, město, parky, krajiny a jejich působení na psychiku člověka.


8. Zvládněte stres metodou Inner game! : jak se vyrovnat s nástrahami života a dosáhnout vnitřní stability / W. Timothy Gallwey, Edd Hanzelik, John Horton ; [z anglického originálu ... přeložil Aleš Lisa]

Praha : Management Press (vydavatelství), 2012 -- 244 s. :. -- čeština.

ISBN 978-80-7261-243-7 (brož.)

Sign.: II 109189V1

stres ; mentální hygiena ; sebedůvěra ; duševní zdraví ; rozvoj osobnosti ; sociální interakce

Tým autorů uvádí soubor postupů a cvičení k osvojení si dovedností, které nám pomohou chránit se před psychickou nestabilitou, správně ji vyhodnotit, účinným způsobem odpočívat a udržovat si mentální zdraví.

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019