Novinky - PEDAGOGIKA - únor 2012

1. Lektorské finty : jak připravit a realizovat zajímavá školení / Jana Trdá

Praha : Grada, 2011 -- 111 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3675-4 (brož.)

Sign.: II 109260V1

vzdělávání ; lektor ; interaktivita ; interaktivní metoda

Praktická a názorná knížka přináší zejména začínajícím lektorům, trenérům a učitelům tipy a příklady, jak zkvalitnit svá školení. V aktualizovaném a rozšířeném vydání příručky naleznete například lektorský manuál včetně jeho ukázek a řadu nových kreativních technik a jejich příkladů. Hlavní pozornost je věnována interaktivitě při výuce, které se řada lektorů stále brání.


2. Netradiční metody ve výuce biologie / kolektiv autorů ; [Edita Dufková ; ilustrace Dora Čančíková]

Praha : Generation Europe, 2011 -- 101 s. -- čeština.

ISBN 978-80-904974-0-5 (brož.)

Sign.: II 109205V1

biologie ; výuka ; střední škola ; didaktika ; počítač ; simulace ; didaktické využití počítače ; zážitková pedagogika

Monografie představuje ukázku netradičního propojení metody učení prožitkem a využití interaktivních počítačových simulací pro vybraná přírodovědná témata.


3. Od dětství k dospívání / Maria Montessoriová ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Dufek]

Praha : Triton, 2011 -- 117 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7387-478-0 (brož.)

Sign.: II 109197V1

montessoriovský systém ; výchova dítěte ; vzdělávání ; rozvoj osobnosti ; alternativní škola ; reformní pedagogika ; dětství ; puberta

Kniha ukazuje, jak je montessoriovská představa „alternativní“ výchovy a vyučování stále aktuální. Mezi autorčiny nejzásadnější myšlenky patří požadavek, aby v dítěti byla pěstována přirozená potřeba rozvoje, a tím vzdělání.


4. Počítač ve výuce fyziky / Zdeněk Drahoš, Martin Fiala

Praha : Generation Europe, 2011 -- 90 s. -- čeština.

ISBN 978-80-904974-1-2 (brož.)

Sign.: V 22879V1

fyzika ; výuka ; počítač ; simulace ; didaktické využití počítače ; základní škola ; střední škola

Kniha nabízí přehled zajímavých počítačových fyzikálních simulací či podobných hříček, pomocí nichž je možné studentům předvést fyzikální jevy způsobem, který jinak není možný. Ke každému programu je předveden komplexní výukový postup pro vedení celé hodiny s využitím popisované aplikace. Všechny využívané programy jsou zdarma dostupné z internetu.


5. Sociální pedagogika / Miroslav Procházka

Praha : Grada, 2012 -- 203 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3470-5 (brož.)

Sign.: II 109230V1

sociální pedagogika ; socializace ; výchova ; škola ; rodina ; dějiny pedagogiky ; sociálně patologický jev

Kniha se zaměřuje zejména na oblasti, jako je vliv prostředí a výchovy, sleduje dále rozmanitost výchovných vlivů jednotlivých sociálních prostředí a koncentruje se na některé činnosti, v nichž se realizuje sociálně pedagogická praxe. Autor v přehledové publikaci nezapomněl ani na témata negativních sociálních vlivů a na sociální prevenci.


6. Tajná kniha rodičovských triků / Ute Glaser ; [překlad Eva Kadlecová]

Brno : Computer Press (firma), 2012 -- 191 s. -- čeština.

ISBN 978-80-264-0003-5 (váz.) :

Sign.: II 109234V1

výchova dítěte ; rodinná výchova ; vztah rodiče-dítě ; interpersonální vztahy ; věk 1-10

Dvě stovky tipů a triků, které vám pomohou klidněji a radostněji zvládat typické výchovné situace.


7. Zámky naděje : děti Přemysla Pittra vzpomínají / Pavel Kohn

Chomutov : L. Marek, 2011 -- 310 s. -- čeština.

ISBN 978-80-87127-30-8 (brož.)

Sign.: II 109201V1

dějiny dvacátého století ; výchova dítěte ; dětský domov ; humanitární činnost ; biografie ; Pitter, Přemysl, ; Židé ; holocaust ; 1939-1948

Lidé, s jejichž životními osudy se prostřednictvím této knihy seznamujeme, jako děti anebo mladí lidé prožili období nacistického vyhlazování Židů a jako zázrakem unikli plánované likvidaci. Po návratu z ghett a koncentračních táborů v roce 1945 se shodou okolností dostali do ozdravoven, které v československou vládou zabavených zámcích nedaleko Prahy zřídil se svými spolupracovníky křesťanský humanista Přemysl Pitter.
 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018