Novinky - OSTATNÍ - duben 2012

1. 10 kroků k vyššímu výkonu pracovníků : jak snadno a účinně předcházet nedostatkům v práci / Jan Urban -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2012 -- 123 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3955-7 (brož.)

Sign.: II 109460V1

řízení ; personální řízení ; zaměstnanec ; motivace výkonu ; zpětná vazba ; pracovní výkon

Autor a poradce srozumitelně na mnoha příkladech ukazuje hlavní příčiny výkonových nedostatků i to, jak deseti jednoduchými kroky výkon vašeho týmu, firmy či organizace zvýšit. Dozvíte se, jak stanovit úkoly, aby byly pracovníkům jasné, jak dosáhnout toho, aby je uměli samostatně řešit, chápali jejich smysl a priority, jak je správně motivovat, předávat jim zpětnou vazbu, jak odstraňovat překážky v práci i jak využívat sankcí nebo řešit osobní problémy a limity zaměstnanců.


2. 2. světová válka v Evropě / S.P. Mackenzie ; [překlad Marek Pavka] -- 1. vyd.

Brno : CPress, 2012 -- 134 s. -- čeština.

ISBN 978-80-264-0020-2 (váz.)

Sign.: II 109470V1

dějiny dvacátého století ; společnost ; ekonomika ; Evropa ; druhá světová válka ; vojenství ; 1939-1945

Autor ve své knize popisuje nejdůležitější události druhé světové války probíhající v Evropě.


3. Arabský svět - jiná planeta? / Emíre Khidayer ; [fotografie Emíre Khidayer, Edgar Jarúnek] -- Vyd. 1.

Praha : Mladá fronta, 2011 -- 244 s. -- čeština.

ISBN 978-80-204-2495-2 (váz.)

Sign.: II 109430V1

kultura ; společnost ; náboženství ; islám ; sexualita ; interpersonální vztahy ; každodenní život ; vztah muž-žena ; sociální interakce ; Arabové

Knihou přináší autorka realistický pohled na současný život v arabských zemích. Vybírá témata, která nás zajímají nejvíc. Přibližuji i taková, která jsou tabu nebo na která padá stín pověrčivosti. Mluví o arabské sexualitě, kastování společnosti, o rozeznávání hranice života a smrti, drogách i alkoholu. A to vše na pozadí převládajícího náboženství - islámu. Tato témata předkládá z pohledu ženy arabistky, která dlouhodobě žila a pracovala v tomto regionu.


4. Benchmarking : mýty a skutečnost : model efektivního učení se a zlepšování / Jaroslav Nenadál, David Vykydal, Petra Halfarová -- Vyd. 1.

Praha : Management Press, 2011 -- 265 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7261-224-6 (brož.)

Sign.: II 109433V1

řízení ; organizace ; plánování ; analýza ; případová studie ; benchmarking

Publikace shrnuje význam, efekty a etické zásady benchmarkingu jako jedné z nejefektivnějších forem učení se a rozvoje organizací i jejich zaměstnanců a zdroje podnětů k nutným změnám a k trvalému zlepšování. Součástí publikace je případová studie realizace benchmarkingového projektu a výkladový slovník pojmů s benchmarkingem souvisejících.


5. Bezdomovectví : v kontextu ambulantních sociálních služeb / Jakub Marek, Aleš Strnad, Lucie Hotovcová -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2012 -- 175 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0090-1 (brož.)

Sign.: II 109523V1

marginální jedinec ; sociální služba ; Česko ; bezdomovec ; terénní krizová práce ; sociálně patogenní jev ; kazuistika

Publikace zkoumá bezdomovectví jednotlivců v České republice, definuje ho a uvádí jeho příčiny a specifika. Bezdomovectví pojímá jako souhrn patologických jevů a dává ho do psychologických souvislostí, jako je adaptace člověka na dlouhodobý stres v různých vývojových etapách života.
Nechybí kapitoly o práci s bezdomovci v terénním programu i v nízkoprahových centrech a kazuistiky dokumentující rozmanitost práce s těmito jedinci.


6. Čítanka sociologických klasiků / Jan Jandourek -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2010 -- 197 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-2934-3 (brož.)

Sign.: II 109455V1

sociologie ; dějiny ; sociolog ; dílo

Autor sestavil čítanku klasických sociologických textů.

Začíná u protosociologických textů (Platon, Augustin), pokračuje základními klasiky (Comte, Spencer, Marx, Durkheim apod.), přes významné pokračovatele podle základních sociologických paradigmat, až po současné autory.


7. Internetový marketing s YouTube : průvodce využitím on-line videa v byznysu / Michael Miller ; [překlad Jiří Huf] -- 1. vyd.

Brno : Computer Press, 2012 -- 296 s. -- čeština.

ISBN 978-80-251-3672-0 (brož.)

Sign.: II 109474V1

marketing ; Internet ; video ; podnikání ; YouTube ; propagace ; strategie

K zahájení internetového marketingu na YouTube a přilákání nových zákazníků vám postačí nízkonákladové video a úspěšná marketingová strategie.
Tento průvodce vás vybaví obojím. Poskytne vám cenné informace a zaručené návody, jež vám pomohou YouTube a video začlenit do vaší marketingové strategie a zlepšit tak povědomí o značce, výrobcích či službách a zvýšit návštěvnost vašeho webu.


8. Kam na výlety s kočárkem : Morava / Petra Koktavá -- 1. vyd.

Brno : CPress, 2012 -- 143 s. -- čeština.

ISBN 978-80-264-0001-1 (váz.)

Sign.: II 109475V1

turistika ; kulturní dědictví ; Morava (Česko)

Cestovatelská kniha s více než 300 barevnými fotografiemi, 90 veselými ilustracemi, dětskými hrami, přehlednou mapkou, pohádkovým vyprávěním a velkým množstvím ověřených informací vám bude spolehlivě sloužit po mnoho let, i když vaše děti kočárku odrostou.


9. Konec velkého vyprávění? : sekularizace v sociologické perspektivě / Roman Vido -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2011 -- 350 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7325-266-3 (CDK

Sign.: II 109452V1

sociologický výzkum ; náboženství ; sociologie náboženství ; sekularizace

Práce se zabývá jedním z klíčových problémů moderní sociologie náboženství – sekularizací jako oslabováním společenského významu náboženských institucí, náboženského vědomí a náboženských praktik v podmínkách moderních západních společností.


10. Nejistoty na trhu práce / T. Sirovátka, J. Winkler, M. Žižlavský, eds. -- Vyd. 1.

Brno : Masarykova univerzita, 2009 -- 197 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7326-172-6 (brož.)

Sign.: II 109495V1

trh práce ; zaměstnání ; zaměstnanecká politika ; gender ; Česko

Kniha reflektuje, jak lidé v České republice zažívají a vnímají nejistoty ve vztahu k placenému zaměstnání a jak se s nimi vyrovnávají. Jak s tím souvisí jejich individuální předpoklady, kulturní a sociální faktory, stejně jako institucionální kontext, zejména jak politika zaměstnanosti napomáhá k překonání nejistot.
Výchozí hypotézou je předpoklad o diferenciaci a polarizaci nejistot na trhu práce, jež se promítají v řadě dimenzí včetně kvality práce a ve formách flexibility uplatňovaných ve strategiích na trhu práce i ve veřejných politikách.


11. Neziskové organizace: teorie a mýty / Vladimír Hyánek -- Vyd. 1.

Brno : Masarykova univerzita, 2011 -- 131 s. -- čeština.

ISBN 978-80-210-5651-0 (váz.)

Sign.: II 109497V1

organizace ; případová studie ; analýza ; neziskové organizace

Role a funkce neziskových organizací prošly v posledních desetiletích výraznou transformací. Jejich pozice v ekonomice a společnosti se podstatně posunula, tradiční filantropická a sdružovací role byly doplněny o další funkce, cíle a poslání. Neziskové organizace se staly významnými spolupracovníky i konkurenty jak soukromých firem, tak veřejných organizací a představují také významnou ekonomickou sílu. Tato kniha se zaměřuje na výše uvedené problémy: chování neziskových organizací a způsob, jakým jednotlivé teorie a definice reflektují fenomén neziskovosti.


12. Práce s počítačem pro seniory / Michal Lalík -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2012 -- 152 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-4136-9 (brož.)

Sign.: II 109464V1

počítač ; informační technologie ; Internet ; elektronická pošta ; starší člověk ; práce s počítačem

Tato kniha byla napsána na přímou žádost seniorů, což jsou uživatelé s vlastními specifiky a potřebami. Na rozdíl od ostatních knih pro seniory, které zdlouhavě vysvětlují práci s kancelářskými programy a všechny funkce operačního systému, je tato publikace přímo založena na nejčastějších dotazech a problémech seniorů.


13. Právo (n)a předsudek : historické, filozofické, sociálně psychologické, kulturní a právnické souvislosti stereotypů a předsudků / Jan Kosek -- 1. vyd.

Praha : Dokořán, 2011 -- 351 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7363-312-7 (váz.)

Sign.: II 109454V1

předsudek ; stereotyp ; dějiny ; filozofie ; sociální psychologie ; právo ; kultura ; náboženství

Kniha se neinspiruje pouze filozofií, psychologií nebo kulturní antropologií, ale také postřehy novinářů a kulturou, konkrétně hudbou, filmem a hlavně literaturou. Své názory a postřehy autor nevnucuje, ale vede se čtenářem v zasvěcený rozhovor. Kniha je určena všem zájemcům o uvedené disciplíny a samozřejmě také těm, kdo by se rádi zbavili předsudků nebo se naopak domnívají, že jich se tato problematika netýká.


14. Senior - zákazník budoucnosti : marketing orientovaný na generaci 50+ / Andreas Reidl ; [překlad Renáta Rykrová, Alice Vaňourková] -- 1. vyd.

Brno : BizBooks, 2012 -- 256 s. -- čeština.

ISBN 978-80-265-0018-6 (brož.)

Sign.: II 109487V1

starší člověk ; marketing ; obchod ; životní styl ; spotřebitel

Kniha se věnuje starší generaci a její spotřebitelské síle. Senioři se stále více dostávají do ohniska zájmu veřejnosti, obchodníky a marketéry nevyjímaje.

Kdo chce uspět na tomto trhu spotřebitelů, musí na seniory cíleně zaměřit své marketingové aktivity.


15. Sociologie životního způsobu / Helena Kubátová -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2010 -- 272 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-2456-0 (brož.)

Sign.: II 109456V1

sociologie ; životní styl ; gender ; smysl života ; konzumní společnost

Autorka seznamuje čtenáře nejen s předmětem sociologie životního způsobu, ale věnuje se také teoriím a proměnám životního způsobu v souvislosti s modernizačními společenskými procesy. Řeší problém smyslu života na pozadí konzumního životního způsobu a zabývá se rozdíly mezi venkovským a městským životem.


16. Techniky public relations, aneb, Jak pracovat s médii / Roman Bajčan -- Vyd. 1.

Praha : Management Press, 2003 -- 147 s. -- čeština.

ISBN 80-7261-096-1 (brož.)

Sign.: II 109434V1

vztah k veřejnosti ; komunikace ; marketing ; média ; sdělovací prostředky

Kniha zkušeného manažera s dlouholetou znalostí domácí praxe komunikace s veřejností přináší přehled účinných technik public relations.
Čtivý, přehledný, inspirativní a srozumitelný text je doplněn o celou řadu případových studií a konkrétních PR projektů, jak byly v minulých letech realizovány v českých firmách.


17. Umění a nová média / Barbara Büscher ... [et al.] -- Vyd. 1.

Brno : Masarykova univerzita, 2011 -- 188 s. -- angličtina.

ISBN 978-80-210-5639-8 (brož.)

Sign.: II 109499V1

umění ; audiovizuální technika ; informační technologie ; virtuální realita ; vizualizace ; multimediální technologie ; média

Název publikace vymezuje pole zájmu autorského kolektivu, ale také taktiky pohybu tímto polem. Slovní spojení umění a nová média poukazuje k výzkumu vzájemných vlivů, referencí a fúzí umělecké kreativity a techniky.


18. Umění spolupráce / Jan Zálešák -- Vyd. 1.

Brno : Masarykova univerzita, 2011 -- 292 s. -- čeština.

ISBN 978-80-210-5707-4 (Masarykova univerzita

Sign.: II 109503V1

výtvarné umění ; umělec ; spolupráce ; projekt ; Šedá, Kateřina, ; Grosseová, Isabela, ; Alvaer, Jesper, ; Rafani (umělecká skupina) ; Česko

Od počátku devadesátých let jsme v současném umění svědky obratu ke spolupráci, který zahrnuje zesílení důrazu na kolektivní formy umělecké praxe a participativní přístupy. Studie se zaměřuje na dva základní cíle. Tím prvním je představení současného diskurzu o umění spolupráce, druhým je zmapování projevů a podob umění spolupráce v současném českém umění.


19. Univerzum věcí : k estetice každodennosti / Konrad Paul Liessmann ; [z německého originálu ... přeložila Jana Zoubková] -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2012 -- 137 s. -- čeština.

ISBN 978-80-200-2060-4 (váz.)

Sign.: I 34026V1

filozofie ; estetika ; umění ; každodenní život ; metafyzika

Kniha je souborem dvanácti esejů, v nichž autor s výsostnou filozofickou erudicí zkoumá každodennost našeho života z úhlů, které otvírají nečekané pohledy a odhalují skryté souvislosti. Své úvahy věnuje zdánlivě nevinným a všedním věcem, které nás běžně obklopují.


20. Úvod do politologie / Pavla Dočekalová, Kamil Švec -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2010 -- 263 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-2940-4 (brož.)

Sign.: II 109544V1

politologie ; politika ; demokracie ; ideologie ; metodologie ; výzkum

Kniha je určena nejen studentům této vědní disciplíny, jimž poslouží jako základní příručka pro vhled od studia zvoleného oboru, ale i posluchačům příbuzných společenskovědních směrů.


21. Vedení lidí a koučování v každodenní praxi / Elisabeth Haberleitner, Elisabeth Deistler, Robert Ungvari ; [překlad Iva Michňová] -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2009 -- 255 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-2654-0 (brož.)

Sign.: II 109462V1

řízení ; personální řízení ; koučování ; vedení

Publikace obsahuje mnoho ukázkových rozhovorů, koučovacích otázek, konkrétních příkladů a praktických poznámek k typickým situacím koučování. Dozvíte se, proč volit koučování a jaké jsou jeho přínosy, jak si vybudovat základní potřebné postoje a vztahy s podřízenými spolupracovníky, jak konkrétně využívat nástroje koučování, jaký je průběh koučovacího procesu a co patří mezi nejčastější chyby a překážky úspěšného koučování.

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019