Novinky - PSYCHOLOGIE - květen 2012

1. Deprese jako řeč unavené duše : cesty z temné noci duše / Reudiger Dahlke ve spolupráci a Margit Dahlke ; [z němčiny přeložil Miroslav Hubáček] -- Vyd. 1.

Olomouc : Fontána, [2012] -- 368 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7336-666-7 (brož.)

Sign.: II 109552V1

deprese ; psychická zátěž ; psychoterapie ; rozvoj osobnosti ; cvičení

Autor zkoumá psychodynamiku deprese. Tato dynamika probíhá podle velmi jednoduchého vzorce rozporu mezi vlastním očekáváním a subjektivní realitou. Praktická cvičení nám pomohou uvolnit zablokovanou životní energii získat půdu pod nohama a opět začít aktivně utvářet svůj život.


2. Fenomén lhaní v prostředí internetu / Štěpán Konečný -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2011 -- 121 s. -- čeština.

ISBN 978-80-210-5488-2 (brož.)

Sign.: II 109501V1

Internet ; virtuální realita ; komunikace ; interpersonální vztahy ; lhaní ; psychologie chování ; výzkum ; sociální interakce

Monografie je koncipována jako příspěvek k vyjasnění problematiky spolehlivosti virtuálního prostředí Internetu. V první části jsou popsána teoretická východiska fenoménu lži nejen v kontextu virtuálního prostředí. Ve druhé části monografie jsou zohledněny faktory jako motivace a vliv virtuálního prostředí či věku, a lhaní na internetu popsáno co možná nejkomplexněji. Další část monografie je zaměřena na oblast mezilidských vztahů, popisuje povahu vztahu k virtuálním přátelům a známým v kontextu lhaní, a také vytváření nových, romantických vztahů ve virtuálním prostředí. Poslední část je věnována prediktorům lhaní na internetu


3. Jak efektivně zvládat hádky v každé situaci / Jonathan Herring ; [přeložila Anna Vachudová] -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2012 -- 222 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-4267-0 (brož.)

Sign.: II 109647V1

interpersonální vztahy ; komunikace ; asertivita ; konflikt ; vyjednávání ; sociální interakce

Autor vám vysvětlí, 10 pravidel vyjednávání, jak se hádat s těmi, které milujeme, jak se hádat se svými dětmi, jak si správně stěžovat a jak si nenechat nic líbit. Objevte způsob, jak efektivně, pozitivně a přesvědčivě vyjednávat a těšte se z úspěchu, který vám to přinese.


4. Jak sebejistě mluvit s kýmkoliv v každé situaci / Emma Sargentová, Tim Fearon ; [přeložil Jan Žlábek] -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2012 -- 188 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-4268-7 (brož.)

Sign.: II 109538V1

sebedůvěra ; interpersonální vztahy ; komunikační schopnost ; rozvoj osobnosti ; sebevědomí ; sociální interakce

Tato kniha je určena každému, kdo by rád zjistil, jak může vstoupit do určité situace, s jakýmkoli množstvím či typem lidí, a cítit se v ní sebejistě.


5. Jak selhat jako terapeut : 50 způsobů, jak ztratit nebo poškodit svého klienta / Bernard Schwartz, John V. Flowers ; [z anglického originálu ... přeložila Silvie Struková] -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2012 -- 143 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0074-1 (brož.)

Sign.: II 109526V1

terapeut ; terapie ; etika ; psychologie práce ; omyl ; terapeutická praxe ; pomáhající profese

Kniha představuje 50 nejběžnějších chyb, kterých se psychoterapeuti ve své praxi dopouštějí. Kromě jejich popisu autoři zároveň nabízejí k úvaze, jak se jich vyvarovat. Jde o užitečný text především pro psychoterapeuty v praxi a studenty v terapeutickém výcviku, ale publikaci využijí také psychologové a pracovníci pomáhajících profesí.


6. Nejlepší techniky proti stresu / Kerstin Kraska-Lüdecke ; [z německého originálu ... přeložila Dagmar Brejlová] -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2007 -- 114 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-1833-0 (brož.)

Sign.: II 109543V1

stres ; psychická zátěž ; mentální hygiena ; relaxace

Tento knižní rádce a průvodce vám ukáže způsoby a metody relaxace. Naučí vás najít si pro sebe chvilku oddechu, abyste docílili větší vyrovnanosti a pohody. Naučíte se základy relaxačních technik včetně jógy, meditace, řízených představ, terapie hudbou a pohybem a mnoho dalšího.


7. Objevte své mimosmyslové schopnosti / Sherrie Dillardová ; [přeložila Ivana Mertlová] -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2012 -- 222 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3968-7 (brož.)

Sign.: II 109541V1

intuice ; vědomí ; psychika ; meditace ; parapsychologie ; mimosmyslové vnímání

Průvodce autorky Sherrie Dillardové vás naučí rozvinout mimosmyslové vnímání a intuici podle čtyř základních osobnostních typů, z nichž každý má unikátní nastavení specifických talentů.


8. Ovládněte svůj mozek : poslední kniha o mozku a zrychleném učení, kterou budete potřebovat / Libor Činka -- 1. vyd.
Brno : BizBooks, 2012 -- 319 s. -- čeština.

ISBN 978-80-265-0022-3 (brož.)

Sign.: II 109585V1

mozek ; učení ; paměť ; myšlení ; psychika ; schopnost ; rozvoj osobnosti

V publikaci se seznámíte s jemnými detaily fungování podvědomé mysli.


9. Psychiatrie / Jiří Raboch, Pavel Pavlovský a kolektiv -- Vyd. 1.

Praha : Karolinum (nakladatelství), 2012 -- 466 s. -- čeština.

ISBN 978-80-246-1985-9 (váz.)

Sign.: T 8702V1

psychiatrie ; mentální handicap ; porucha chování ; psychopatologie

Učebnice psychiatrie určená především pro studenty lékařských fakult. Řada kapitol však svým rozsahem přesahuje požadavky pregraduálního studia a poskytuje množství informací důležitých i pro studium postgraduální sloužící k přípravě na atestační zkoušku i ke každodennímu výkonu psychiatrické praxe.


10. Psychologie ve školní praxi : příručka pro učitele / David Fontana ; [z anglického originálu ... přeložil Karel Balcar] -- Vyd. 3.

Praha : Portál, 2010 -- 383 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7367-725-1 (brož.)

Sign.: II 109527V1

pedagogická psychologie ; učení ; kognitivní psychologie ; vztah učitel-žák ; pedagogická komunikace ; třída ; učitel ; výchovné poradenství ; psychický vývoj

Přehled poznatků moderní psychologie, které mají vztah k problémům vzdělávání a výchovy. Informace jsou předkládány srozumitelně a jsou vždy spojeny s aplikací na praktické činnosti učitele.


11. Sebedůvěra v práci : jak ji získat a posilovat / Ros Taylor ; [překlad Ivana Sýkorová] -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2012 -- 185 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-4276-2 (brož.)

Sign.: II 109540V1

sebedůvěra ; komunikační schopnost ; interpersonální vztahy ; profesní dráha ; sociální interakce

Knížka vám pomůže zvýšit sebedůvěru a dále ji rozvíjet. Na začátku se v podrobném dotazníku dozvíte, jaké je vaše sebehodnocení, a pak vás již zkušená psycholožka provede světem sebedůvěry. V knížce dále najdete rozhovory s hledači talentů, kteří prozrazují, co očekávají od ideálního zaměstnance, a rady, které vám pomohou stát se sebevědomým lídrem. Závěrečná část je pak věnována nejdůležitějšímu principu sebedůvěry v práci - tajemství charismatu.


12. Sebepojetí a sebehodnocení rozumově nadaných dětí / Věra Konečná -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2010 -- 215 s. -- čeština.

ISBN 978-80-210-5325-0 (brož.)

Sign.: II 109496V1

nadání ; nadaný ; talent ; sebepojetí ; sebehodnocení ; inteligence ; psychologie osobnosti ; pedagogická psychologie ; pedagogický výzkum

Tato práce vznikala v kontextu rozvíjející se péče o nadané děti v České republice a zvyšujícího se zájmu odborné i laické veřejnosti o tuto problematiku i vzhledem k neoddiskutovatelnému významu sebehodnocení nejen pro kvalitu podávaného výkonu člověka, ale také pro jeho značný vliv na celkovou úroveň psychosociálního přizpůsobení i kvalitu života. Hlavním cílem zkoumání bylo identifikovat rozdíly v profilech sebehodnocení vztažených k jednotlivým komponentám sebepojetí a celkovém sebehodnocení mezi skupinami rozumově nadaných dětí a dětí s průměrným nadáním.


13. Spiritualita v pomáhajících profesích / Zdeněk Vojtíšek, Pavel Dušek, Jiří Motl -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2012 -- 231 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0088-8 (brož.)

Sign.: II 109598V1

spiritualita ; duchovní život ; pomáhající profese ; psychologie náboženství

Kniha neodpovídá zdaleka na všechny otázky a možná spíše provokuje k přemýšlení, než aby dávala jednoznačné odpovědi. Ke spiritualitě přistupuje nezaujatě z hlediska religionistiky a psychologie náboženství.


14. Trauma očima dítěte : probouzení obyčejného zázraku léčení : od raného dětství po dospívání / Peter A. Levine, Maggie Klineová ; [z anglického originálu ... přeložila Klára Meissnerová] -- 1. vyd. v českém jazyce

Praha : Maitrea, 2012 -- 609 s. -- čeština.

ISBN 978-80-87249-27-7 (brož.)

Sign.: II 109610V1

dítě ; psychická zátěž ; stres ; psychoterapie ; prevence ; psychický vývoj ; trauma

Základní pravda, kterou autoři v knize přinášejí, je, že dospělí mají nejprve věnovat pozornost vlastnímu emočnímu stavu, protože děti mohou uvolnit své napětí pouze v přítomnosti klidného, schopného a konejšivého dospělého. To, kdo jsme, je důležitější než to, co děláme. Přesněji řečeno, to, kdo jsme tváří v tvář znepokojivé situaci, ovlivní podobu i následky toho, co děláme.


15. Vztahy v dospívání / editoři Petr Macek a Lenka Lacinová -- 2. vyd.

Brno : Barrister & Principal, 2012 -- 196 s. -- čeština.

ISBN 978-80-87474-46-4 (brož.)

Sign.: II 109502V1

puberta ; adolescence ; vývojová psychologie ; interpersonální vztahy ; vztah rodiče-dítě ; vrstevnická skupina ; motivace výkonu ; sebepojetí ; sociální vztah

Publikace shrnuje různé aspekty vývoje vztahů dospívajících. Řada tradičních názorů je revidována a aktualizována, publikace reflektuje změny společensko historické a kulturní, které mají vliv na průběh a náplň období dospívání.

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019