Novinky - OSTATNÍ - květen 2012

1. Britské galerie a muzea / Jaroslav Beránek -- 1. vyd.

Praha : Radioservis, 2012 -- 213 s. -- čeština.

ISBN 978-80-87530-09-2 (váz.)

Sign.: I 34031V1

muzeum ; kulturní středisko ; výtvarné umění ; turistika ; Velká Británie ; galerie ; umělecká tvorba

Autor v knize seznamuje čtenáře s nejzajímavějšími a nejdůležitějšími výstavními prostorami Spojeného království, upozorňuje na jedinečnost každé z představovaných institucí, sleduje české stopy v nich, vyzdvihuje krásu i účelnost jejich architektonického řešení a v neposlední řadě doplňuje i důležité informace, jak se do muzea či galerie dostat a jaká je otevírací doba.


2. Buduj vlast - posílíš mír! : ženské hnutí v českých zemích 1945-1955 / Denisa Nečasová -- Vyd. 1.

Brno : Matice moravská, 2011 -- 411 s. -- čeština.

ISBN 978-80-86488-82-0 (brož.)

Sign.: II 109600V1

žena ; ženská organizace ; ženské hnutí ; společnost ; politika ; Československo ; 1945-1955

Kniha se zabývá fenoménem ženského hnutí v českých zemích, který v daném období let 1945-1955 nacházel svoji realizaci především prostřednictvím organizací žen. Soustřeďuje se na jejich formální a obsahové proměny, zvláště na jejich postupnou transformaci v éře komunistické vlády. Uvedenou problematiku zasazuje do širšího kontextu první kapitola, zabývající se nástinem ženského hnutí v českých zemích od 19. století do druhé světové války.


3. Fyzikové ve službách průmyslové revoluce / Ivo Kraus -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2012 -- 281 s. -- čeština.

ISBN 978-80-200-2087-1 (váz.)

Sign.: II 109553V1

fyzika ; osobnost ; biografie ; průmyslová revoluce ; fyzici ; století 18-19

Kniha je souborem 56 medailonů osobností exaktních věd, díky nimž došlo v Evropě od poloviny 18. do konce 19. století k převratným změnám v nejrůznějších oblastech průmyslu.


4. Jagellonské dědictví : kapitoly z dějin středovýchodní Evropy / Maciej Ruczaj (ed.) ; [z polštiny a ukrajinštiny přeložili Rita Kindlerová ... et al.] -- 1. vyd.

Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2012 -- 234 s., xvi s. obr. příl. -- čeština.

ISBN 978-80-7325-274-8 (váz.)

Sign.: II 109634V1

dějiny ; politika ; kultura ; Jagellonci (rod) ; Polsko ; Litva ; Evropa ; století 14-18

Historie polsko-litevské unie, státu mnoha národů, kultur a vyznání sjednocených pod žezlem rodu Jagellonců, odkrývá před českým čtenářem téměř neznámé politické a kulturní souvislosti, které dodnes výrazně ovlivňují náš region. Stát Poláků a Litevců, ale také Ukrajinců, Bělorusů, Židů či Tatarů určoval podobu středovýchodní Evropy od konce čtrnáctého do konce osmnáctého století.


5. Konfiskace, pozemkové reformy a vyvlastnění v československých dějinách 20. století / Jan Kuklík a kol.

Praha : Auditorium, 2011 -- 114 s. -- slovenština.

ISBN 978-80-87284-25-4 (brož.)

Sign.: II 109603V1

dějiny dvacátého století ; reforma ; znárodnění ; politika ; Československo ; pozemek ; vyvlastnění

Monografie je věnovaná historii státních zásahů do vlastnického práva na území Československa. Kniha je členěná podle jednotlivých období československých dějin, od první československé republiky do roku 1989. Zařazena je i kapitola ze starších dějin českého státu, z období po Bílé hoře.


6. Moderní průvodce křesťanstvím / Susanne Heine, Peter Pawlowsky ; [z německého originálu ... přeložila Helena Medková] -- Vyd. 1.

Praha : Vyšehrad, 2012 -- 191 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7429-249-1 (brož.)

Sign.: II 109604V1

křesťanství ; náboženství ; víra ; církev ; dějiny ; duchovní život

Autoři přibližují srozumitelným jazykem základní témata křesťanské víry, křesťanského pohledu na svět a na život. Nevyhýbají se ani ožehavým otázkám křesťanských dějin a věrouky, jako je problém zla a hříchu, osoba historického Ježíše Krista, vztah církve a moci, rozdělení křesťanstva a pokusy o jeho jednotu.


7. Peníze ve středověku : historicko-antropologická studie / Jacques Le Goff ; [z francouzského originálu ... přeložil Michal Šťovíček] -- 1. vyd.

Praha : Mladá fronta (nakladatelství), 2012 -- 180 s. -- čeština.

ISBN 978-80-204-2406-8 (váz.)

Sign.: II 109637V1

peníze ; dějiny středověku ; společnost ; ekonomie ; antropologie

Autor se ve své publikaci zaměřuje na úlohu a postavení peněz ve středověkém životě, ekonomice a mentalitě. V tehdejší náboženstvím ovládané společnosti to byla církev, kdo zkoumal a určoval postoj, jaký má křesťan k penězům zaujmout. Ačkoli peníze hrály významnou úlohu v rozmachu měst a obchodu a v utváření států, středověk ani na svém sklonku při neexistenci skutečného globálního trhu nezažil kapitalismus, byť i jen v zárodečném stádiu.


8. Příštích sto let : předpověď pro jednadvacáté století / George Friedman ; přeložila Jana Odehnalová -- Vyd. 1.

Praha : Dokořán, 2010 -- 323 s. -- čeština.

ISBN 978-80-257-0238-3 (Argo

Sign.: II 109638V1

politika ; mezinárodní vztahy ; společnost ; kultura ; prognóza ; sociální změny ; století 21

Zakladatel soukromé zpravodajské agentury Strategic Forecasting předpovídá celosvětový politický vývoj pro 21. století. Autor ve svých prognózách vychází z mnoha čitelných současných trendů, geopolitických zájmů významných států, jejich silných stránek i slabin, a dovádí je do logických důsledků. Poutavě a přístupně extrapoluje politický, sociální i kulturní vývoj současných i budoucích světových mocností a předpovídá, že přesun mocenských center a s ním spojený úpadek americké nadvlády jsou v nadcházejícím století nevyhnutelnou věcí.


9. Rozkládání státu / Vladimíra Dvořáková -- Vyd. 1.

Praha : Universum, 2012 -- 175 s. -- čeština.

ISBN 978-80-242-3488-5 (váz.)

Sign.: I 34034V1

společnost ; politika ; státní správa ; politická strana ; hromadné sdělovací prostředky ; stereotyp ; Česko; politická kultura ; občanská společnost ; manipulace

Známá česká politoložka hledá odpověď na řadu otázek. V sérii krátkých textů pojmenovává nešvary bující ve společnosti, hledá jejich kořeny a podstatu.
Podrobně se zabývá politickou kulturou a fungováním státu, do hloubky analyzuje kauzu plzeňských práv a ukazuje možná řešení. Text oživují četné příklady z poslední doby.


10. Skutečný svět demokratické teorie / Ian Shapiro ; [doslov napsal Milan Znoj ; z anglického originálu ... přeložil Jiří Koubek] -- 1. české vyd.

Praha : Karolinum (nakladatelství), 2012 -- 415 s. -- čeština.

ISBN 978-80-246-1999-6 (brož.)

Sign.: II 109620V1

demokracie ; politologie ; politika ; veřejné mínění ; globalizace ; terorismus ; politická filozofie

Autor přehledně analyzuje dlouhodobé celosvětové politické diskuse o globalizaci, mezinárodním terorismu, bezpečnosti, ale zabývá se i tématy, jako je tvorba veřejného mínění, možnosti reformy práva či distribuce bohatství.


11. Svatební rituály u nás a ve světě / Jana Jiroušková (ed.) -- Vyd. 1.

Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012 -- 337 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7106-229-5 (váz.)

Sign.: II 109631V1

zvyk ; kultura ; dějiny ; sociologie ; etnologie ; svatba

Cílem publikace není vyčerpávajícím způsobem popsat všechny možnosti výběru partnera a formy uzavření manželství, ale upozornit právě na mizející rozmanitost ve formách lidského soužití. Bylo vybráno několik ukázek z každého kontinentu. Svazek dvou lidí je zde nahlížen nejen z hlediska obou partnerů a svatebčanů, ale z pohledu celé společnosti. Autoři uplatňovali ve svých pohledech hlediska historická, sociologická, etnografická i antropologická.


12. Trhlina ve stvoření světa : nová vize života v nedokonalém vesmíru / Marcelo Gleiser ; přeložil Jiří Podolský -- 1. vyd. v českém jazyce

Praha : Dokořán, 2012 -- 300 s. -- čeština.

ISBN 978-80-257-0603-9 (Argo)

Sign.: II 109558V1

věda ; fyzika ; astronomie ; vesmír

Tato kniha shrnuje vědecké poznatky o původu vesmíru, původu hmoty a života, přičemž zdůrazňuje význam role, kterou při tom hrají asymetrie a nedokonalosti.

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019