Novinky - PSYCHOLOGIE - červenec / srpen 2012

1. 133 her pro motivaci a rozvoj týmů / Jaroslava Ester Evangelu, Oldřich Fridrich -- 2., rozš. vyd.

Praha : Grada, 2011 -- 176 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3927-4 (brož.)

Sign.: II 109832V1

hra ; motivace ; personální řízení ; rozvoj osobnosti ; týmová práce

Publikace umožňuje snadno a velmi efektivně zvyšovat motivaci a rozvíjet schopnosti a dovednosti týmů a jejich členů. Velkou předností příručky je rozdělení na 133 srozumitelných her a cvičení s určením konkrétních oblastí, které hra v týmu pomáhá rozvíjet. Manažer může pomocí této metodiky hledat optimální možnosti motivace a rozvoje podle individuálních odlišností pracovníků.


2. Hořet, ale nevyhořet / Jaro Křivohlavý -- 2., přeprac. vyd., V KNA 1.

Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2012 -- 175 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7195-573-3 (brož.)

Sign.: I 34060V1

syndrom vyhoření ; mentální hygiena ; prevence ; psychologie osobnosti

Kniha pojednává o tom, jak se syndrom vyhoření projevuje, jaké má fáze a hlavní příznaky. Hlavním cílem zkušeného psychologa je však poradit, co dělat, abychom nezdravým přístupem předčasně neztráceli jak chuť k dobrému dílu, tak ochotu investovat do mezilidských vztahů.


3. Hry pomáhají s problémy : hry a hrátky pro rodiče a dítě / Zdeněk Šimanovský, Václav Mertin -- Vyd. 3.

Praha : Portál, 2012 -- 159 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0053-6 (brož.)

Sign.: II 109747V1

výchova dítěte ; problémové dítě ; didaktická hra ; pedopsychologie ; rozvoj osobnosti ; sociálně psychologická hra

Každá kapitola této knihy je věnována jednomu problémovému typu chování - dítě uzavřené, vzdorovité, neklidné, neohrabané, úzkostné, nepřizpůsobivé, plaché nebo to, které chodí za školu a lže. Chování je popsáno, jádro kapitol však tvoří soubor her, jež podporují návyky, znalosti a dovednosti, které dítěti pomohou překonávat jeho potíže.


4. Chybějící otec, chybující syn : jak absence otce ovlivňuje utváření mužské identity / Guy Corneau ; [z francouzského originálu ... přeložila Kateřina Bodnárová] -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2012 -- 191 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0075-8 (brož.)

Sign.: II 109744V1

psychologie osobnosti ; vztah otec-dítě ; otcovské chování ; muž ; syn ; identita ; analytická psychologie ; porucha osobnosti

Autor pojednává o morálním zranění, jímž trpí někteří muži, kterým scházel kvalitní kontakt s otcem. Fyzická absence otce se u nich projevuje po stránce afektivní a psychické a vyvolává určité nedostatky při utváření mužské identity ještě i v době, když tito synové dospěli, případně se sami stali otci. Autor vychází z vlastního života, z portrétů různých mužů a jejich příběhů a z příkladů z vlastní terapeutické praxe.


5. Jak být líný : nicnedělání je dřina / Tom Hodgkinson ; [z anglického originálu ... přeložili Livie Bencková a Petr Oliver] -- 1. vyd.

Brno : Jota, 2010 -- 342 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7217-778-3 (váz.)

Sign.: II 109772V1

životní styl ; sebevýchova ; lenost

V knize autor předkládá učenou a zároveň rozverně podanou obhajobu nového způsobu života, který může praktikovat každý bez výjimky, žít šťastně nicneděláním. Rozebírá celé spektrum otázek, jimiž se moderní lenoch zabývá, jak se pořádně vyspat, kdy to v práci zabalit, jak se těšit ze života, a zároveň rozjímá o dílech takových slavných obhájců těchto ctností, jakými byli Oscar Wilde, Robert Louis Stevenson a Nietzsche, jež všichni přiznali, že svá nejlepší díla napsali v posteli.


6. Jak si zapamatovat úplně cokoli : šetři se, Einsteine! / Joshua Foer ; [z anglického originálu ... přeložila Johana Martinová] -- Vyd. 1.

Brno : Jota, 2012 -- 311 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7462-009-6 (váz.)

Sign.: II 109773V1

paměť ; učení ; psychika

Autor se poutavou a zábavnou formou označovanou jako reality show v knižní podobě snaží zjistit, co je podstatou vynikající paměti, a vydává se jako aktivní pozorovatel na mistrovství USA v paměťových dovednostech, aby se tam setkal s lidmi disponujícími mimořádnými paměťovými schopnostmi. O rok později se na tutéž soutěž vrací znovu – nyní již jako rovnocenný soupeř a jeden z aspirantů na celkové vítězství. K úspěchu mu pomohl intenzivní trénink paměti, kdy strávil řadu měsíců studiem antických mnemotechnických metod, s nimiž se seznámil při své první návštěvě soutěže.


7. Jak získat psychickou odolnost : strategie vítězů, které změní váš pracovní výkon / Graham Jones, Adrian Moorhouse ; [překlad Milina Krajčovičová] -- Dotisk 1. vyd.

Praha : Grada, 2011 -- 217 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3022-6 (brož.)

Sign.: II 109834V1

rozvoj osobnosti ; psychika ; výkon ; stres ; psychická odolnost

Kniha aplikuje elitní sportovní psychologii do pracovního i soukromého života, je určena všem, kteří chtějí i ve stresu a pod tlakem podávat trvale vysoký výkon. Podstatou je získání psychické odolnosti, díky které člověk dokáže tlak aktivně využívat ke svému prospěchu.


8. Jak žít podle vlastních představ a nepodléhat tlaku okolí / Volker Kitz, Manuel Tusch ; [překlad Iva Michňová] -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2012 -- 173 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-4188-8 (brož.)

Sign.: II 109765V1

seberealizace ; sebepojetí ; sebevýchova ; sociální role ; rozvoj osobnosti ; mentální hygiena ; pozitivní psychologie

Autoři ukazují, jak dnes často plníme očekávání druhých namísto toho, abychom žili svůj vlastní život. Absurdní tlak, ať už na výkon, seberealizaci, perfekcionismus, nebo na to být za každou cenu v rovnováze a nacházet ve všem smysluplnost, způsobuje naši vnitřní rozervanost a nespokojenost a odvádí nás od vlastních potřeb.


9. Moderní rétorika : jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli / Alena Špačková -- 3., dopl. vyd.

Praha : Grada, c2009 -- 141 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-2965-7 (brož.)

Sign.: II 109812V1

řečnictví ; interpersonální vztahy ; komunikace

V novém, aktualizovaném vydání příručky předchází návodu na vlastní trénink řečnických dovedností historický exkurz, v němž autorka osvětluje nejprve vlastní pojem rétorika. Nechybí řada nových příkladů a doporučení či ukázky slavnostních projevů pro různé příležitosti.


10. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda / S. Nolen-Hoeksema ... [et al. ; z anglického originálu přeložila Hana Antonínová] -- Vyd. 3., přeprac.

Praha : Portál, 2012 -- 884 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0083-3 (váz.)

Sign.: III 37169V1

psychologie ; psychický vývoj ; psychologie osobnosti ; sociální psychologie ; psychopatologie

Jedna z nejužívanějších učebnic psychologie podává ucelený přehled nejdůležitějších psychologických poznatků a nových výsledků výzkumů, přičemž kombinuje vědecký přístup se srozumitelným jazykem. Autoři zdůrazňují propojenost psychologického a biologického bádání. Text je doplněn množstvím schémat, fotografií a grafů.


11. Rodinná terapie / Philip Barker ; [z anglického originálu ... přeložili Jan Lorenc, Zuzana Lebedová, Jana Matoušková] -- 1. vyd.

Praha : Triton, 2012 -- 324 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7387-530-5 (brož.)

Sign.: II 109841V1

psychoterapie ; zákrok ; rodinná terapie ; terapeutický přístup ; terapeutický prostředek

Autorovým záměrem je poskytnout jasný, přístupný a srozumitelný úvod do rodinné terapie a díky obsáhlému seznamu odkazů dovést čtenáře k dalším zdrojům informací.


12. Terapie tancem : role tance v dějinách lidstva a v současné psychoterapii / Jaroslava Dosedlová -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2012 -- 184 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3711-9 (brož.)

Sign.: II 109761V1

tanec ; umění ; dějiny umění ; psychoterapie ; arteterapie

Monografie se v úvodu věnuje společenské roli tance a tanečních rituálů od pravěku až do novověku, dále představuje vybrané formy a techniky taneční terapie včetně jejich teoretického zázemí a hledá styčné body mezi tanečně-pohybovou terapií a jinými terapeutickými směry. Závěrečná část zasazuje tanečně-pohybovou terapii do systému psychoterapeutických směrů, které využívají k léčbě umění.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018