Novinky - PSYCHOLOGIE - září 2012

1. 15 typů lidí : jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat / František Bělohlávek -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2010 -- 121 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3001-1 (brož.)

Sign.: II 109833V1

personální řízení ; motivace ; typologie ; osobnost ; komunikace ; rozvoj osobnosti

Publikace je určena zejména vedoucím pracovníkům, ale ocení ji všichni ti, kteří chtějí úspěšněji zvládat komunikaci a jednání s jinými lidmi. V úvodním testu zjistíte, jakým typem či kombinací typů je určitý člověk, a poté se dozvíte, jak se daný typ člověka projevuje, jaké jsou jeho silné stránky či naopak jaké problémy způsobuje, proč se chová právě určitým způsobem, a jak s daným člověkem s úspěchem jednat, jak jej nejlépe vést a motivovat.


2. Carl Ransom Rogers a jeho teorie : přístup zaměřený na člověka / Ladislav Nykl -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2012 -- 183 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-4055-3 (brož.)

Sign.: II 109893V1

psychologie ; psychoterapie ; interpersonální vztahy ; Rogers, Carl Ranson ; humanistická psychologie ; rodinná terapie ; teorie osobnosti

Publikace předkládá souhrnný obraz teorií psychologa humanistického směru ve 20. století Carla Ransoma Rogerse. Jednotlivé statě jsou doplněny o vlastní autorovy teoretické a praktické poznatky s mnoha příklady, a to jak na poli individuální terapie, tak i skupinové práce v terapii, ve výuce a v encounterových skupinách. Kniha se zaměřuje též na rozvoj přístupu zaměřeného na člověka v rodinném, školním a dalším prostředí.


3. Internetová kriminalita páchaná na dětech : psychologie internetové oběti, pachatele a kriminality / Lenka Hulanová -- 1. vyd.

Praha : Triton, 2012 -- 217 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7387-545-9 (brož.)

Sign.: II 109875V1

dítě ; Internet ; kriminalita ; trestný čin ; výzkum ; kybernetická kriminalita ; forenzní psychologie ; kazuistika ; sociální síť

Děti oplývají přirozenou zvědavostí a dychtivostí zkoušet stále nové věci. Toto zkoušení a poznávání jim dnes velmi usnadňuje internet. Pachatelé internetové kriminality to vědí a dokážou toho patřičně využít. První část knihy nás na konkrétních příkladech seznamuje s nejznámějšími druhy internetové kriminality páchané na dětech a se základními psychologickými poznatky o pachatelích a obětech. Druhá část knihy je věnována výzkumu kazuistik dětských obětí internetové kriminality a zkušenosti dnešních dětí s internetem.


4. Jak být asertivní v každé situaci / Sue Hadfieldová, Gill Hassonová ; [přeložil David Sajvera] -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2012 -- 210 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-4269-4 (brož.)

Sign.: II 109830V1

asertivita ; sebedůvěra ; rozvoj osobnosti ; pozitivní psychologie ; interpersonální vztahy ; komunikace

V knize se seznámíte s technikami, které mohou zásadně změnit váš život, pomoci vám vyrovnat se s vaším strachem, posílit vaše sebevědomí a nasměrovat váš život tam, kam si přejete. Ať už jste uvízli v každodenním stereotypu, hledáte zásadní změnu nebo se chcete pustit s ještě větší energií do toho, co zrovna děláte.


5. K sebedůvěře krok za krokem / Ivan Kupka ; [překlad Dita Zandl, Petr Somogyi] -- 2., dopl. vyd.

Praha : Grada, 2010 -- 184 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3318-0 (brož.)

Sign.: II 109888V1

sebedůvěra ; sebepojetí ; komunikace ; interpersonální vztahy ; asertivita ; rozvoj osobnosti ; vyjednávání

Pomocí publikace poznáte, jak získat pozitivní vztah k sobě samému, jak se lépe poznat a porozumět ostatním, zjistíte, jaké chyby děláte ve své komunikaci, co si počít s trémou, jak se bránit manipulaci a co skrývá umění vyjednávat. Výklad doplňují příklady, rozhovory z praxe a návody na praktická procvičení rad v reálném životě.


6. Komunikace ve veřejné správě / Vladimír Heger -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2012 -- 256 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3779-9 (brož.)

Sign.: II 109896V1

komunikace ; státní správa ; interpersonální vztahy ; sociální komunikace ; občan

Publikace prostřednictvím poznatků z psychologie, sociologie, správní vědy, teorie informace a urbanismu ukáže, jak jsou běžná mezilidská komunikace a úkony správních úřadů propojené z hlediska vývojových trendů informační společnosti, elektronických médií a sociálních sítí. Vysvětlí rozdíl mezi komunikací uvnitř úřadu a řešením vztahů veřejné správy k občanům.


7. Myšlenkové mapy : probuďte svou kreativitu, zlepšete svou paměť, změňte svůj život / Tony Buzan, Barry Buzan ; [překlad Michal Kašpárek] -- 2. vyd.

Brno : BizBooks, 2012 -- 210 s. -- čeština.

ISBN 978-80-265-0030-8 (brož.)

Sign.: II 109870V1

mentální mapa ; tvořivost ; paměť ; koncentrace ; komunikační schopnost ; pozitivní psychologie

Myšlenkové mapy jsou nejefektivnější pomůckou pro přemýšlení. Neuvěřitelně vylepší vaši inteligenci, kreativitu, komunikační dovednosti, koncentraci a paměť. Jsou klíčem, který odemkne vaše schopnosti a potenciál.


8. Psychologie / Saul Kassin ; [překlad Dagmar Brejlová, Veronika Balaštíková, Helena Šolcová] -- 2. vyd.

Brno : CPress, 2012 -- xxiii, 771 s. -- čeština.

ISBN 978-80-264-0074-5 (váz.)

Sign.: III 37196V1

psychologie ; vývojová psychologie ; sociální psychologie ; psychologie osobnosti ; psychika ; učení ; vědomí ; paměť ; myšlení ; inteligence ; motivace ; mentální handicap ; behaviorální neurověda

Učebnice obsahuje všechna psychologická témata. Kromě výkladu v ní najdete přehledy v tabulkách a grafech, fotografie a obrázky, rozhovory s odborníky a bohatou metodickou výbavu.


9. Řeč těla na pracovišti / Allan a Barbara Peasovi ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Antonínová] -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2012 -- 125 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0152-6 (brož.)

Sign.: II 109882V1

nonverbální komunikace ; interpersonální vztahy ; rozvoj osobnosti ; zaměstnání ; sociální interakce

Autoři umožňují čtenářům uvažovat o řadě profesních situací, od absolvování vstupního interview do zaměstnání, přes vystupování na firemních párty, až po zvládání prezentací, schůzek a telefonních konferencí. Čtivou a zábavnou formou, plnou praktických doporučení ukazují, že změnit řeč vlastního těla na pracovišti je v pozitivním smyslu slova možné.


10. Sebepoznání, sebeřízení a stres : praktický atlas sebezvládání / Jiří Plamínek -- 2., aktualiz. a dopl. vyd.

Praha : Grada, 2008 -- 178 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-2593-2 (brož.)

Sign.: II 109889V1

stres ; psychická zátěž ; interpersonální vztahy ; rozvoj osobnosti ; sebepoznání ; sebeřízení

Druhé vydání úspěšné knihy je opět strukturováné ve formě praktického atlasu s více než 70 velkými schématy. Dozvíte se více o vlastních zdrojích, budete přemýšlet, které výsledky sebepoznání jsou konstantami vašeho života a které parametry můžete změnit. Budete se ptát, zda to, co můžete změnit, také změnit chcete. Dozvíte se, jak řídit své cíle, své činnosti a svůj čas.


11. Terapie rodiny : krok za krokem podle Virginie Satirové / Virginia Satir, Michele Baldwin ; [z amerického originálu ... přeložil Matěj Černý] -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2012 -- 150 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0179-3 (brož.)

Sign.: II 109883V1

psychoterapie ; rodina ; diagnostika ; zákrok ; rodinná terapie

První část knihy je věnována analýze terapeutického sezení s konkrétní rodinou, jak napovídá titul knihy – krok za krokem. Sudé strany knihy jsou vyčleněny autentickému záznamu a liché strany komentáři, postřehům, názorům, způsobu vedení. Druhá část je věnována východiskům modelu Virginie Satirové a konceptuálnímu rámci jejího terapeutického přístupu, které nám pomohou lépe porozumět cílům terapie i jednotlivým bodům terapeutické intervence.
Stručné a přehledné shrnutí současných poznatků o dovednostech a technikách, bez kterých se úspěšný učitel neobejde, umožňuje čtenáři zhodnotit, nakolik je on sám zvládá.

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019