Novinky - PSYCHOLOGIE - listopad 2012

1. Diagnostika a terapie duševních poruch / Karel Dušek, Alena Večeřová-Procházková -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2010 -- 632 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-1620-6 (brož.)

Sign.: II 110286V1

duševní nemoc; mentální handicap; diagnostika; terapie; psychoterapie; rehabilitace; psychofarmakologie

Anotace:

Odborná publikace týkající se diagnostiky a terapie duševních poruch předkládá lékařům, klinickým psychologům, pracovníkům zabývajícím se problematikou duševních poruch dokonalý přehled o diagnostickém procesu, symptomatice, o syndromologii a nozologii duševních poruch. V části o terapii kniha nabízí seznámení se správným psychologickým přístupem k pacientovi, informuje o psychofarmakoterapii, šokové terapii, rehabilitaci atp.


2. Jak získat sebedůvěru : klíč k životu podle vlastních představ / Elke Nürnberger; [překlad Marie Voslářová] -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2011 -- 100 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3903-8 (brož.)

Sign.: II 110158V1

sebedůvěra; sebeovládání; sebehodnocení; rozvoj osobnosti; sebezdokonalování

Anotace:

V této praktické knížce s mnoha příklady najdete osvědčené techniky sebekoučování pro získání větší sebedůvěry. Na nemnoha stránkách získáte jasně formulovaný přehled hlavních aspektů, které mají na sebedůvěru vliv. Zjistíte, z čeho pramení nedostatek sebedůvěry a co se s tím dá dělat, jaký je váš skutečný vztah k sobě samým a k ostatním, jaké jsou vaše potřeby, co vám brání plně rozvinout své schopnosti a čeho se obáváte nebo jak na sobě stále pracovat, abyste si nově nabytou sebedůvěru udrželi.


3. Manažerská psychologie a sociologie / Eva Bedrnová, Eva Jarošová, Ivan Nový a kol. -- Vyd. 1.

Praha : Management Press, 2012 -- 615 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7261-239-0 (váz.)

Sign.: II 110143V1

psychologie; sociologie; manažerský personál; řízení; organizace; pracovní síla

Anotace:

Odborná publikace vymezuje postavení, funkci a uplatnění psychologie a sociologie při řízení organizací, a to na základě výsledků empirických výzkumů a sekundárních analýz autorů. Cílem publikace je obohatit psychologii a sociologii managementu o komplexní přístupy k základním oblastem, s nimiž se manažeři obvykle ve své každodenní praxi setkávají.


4. Pozitivní emoce : jak je posilovat a rozvíjet v osobním i pracovním životě / Jiří Suchý, Pavel Náhlovský -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2012 -- 105 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-4375-2 (brož.)

Sign.: II 110157V1

emoce; rozvoj osobnosti; pozitivní psychologie; komunikace; psychická odolnost; sociální interakce

Anotace:

Knížka čtivě a srozumitelně ukáže, jak si emoce začít uvědomovat, jak je správně rozlišit a jak se zlepšovat ve zvládání vlastních emocí. Poskytne vám také řadu tipů a podnětů z každodenní praxe. Získané poznatky využijete jak ve svém osobním životě, tak v pracovním světě.


5. Pozvání do psychologie osobnosti : člověk v zrcadle vědomí a jednání / Vladimír Smékal -- 3., opr. vyd. - dotisk

Brno : Barrister & Principal, 2012 -- 523 s. -- čeština.

ISBN 978-80-87029-62-6 (brož.)

Sign.: II 110260V1

psychologie osobnosti; temperament; inteligence; schopnost; tvořivost; charakter; typologie

Anotace:

Kniha uvádí do všech významných témat psychologie osobnosti a pomáhá formovat způsoby myšlení o osobnosti. Pojednává o tom, z čeho se osobnost skládá, jaké jsou složky osobnosti a druhy vlastností. Objasňování osobnosti se opírá o nejnovější poznatky z výzkumů osobnosti a ze světové odborné literatury.


6. Pragmatika lidské komunikace : interakční vzorce, patologie a paradoxy / Paul Watzlawick, Janet Beavin Bavelasová, Don D. Jackson; [z anglického originálu ... a z německého originálu ... přeložili Barbora Janečková a Zbyněk Vybíral] -- 2., rev. vyd., 1. v Newton Books

Brno : Newton Books, 2011 -- 283 s. -- čeština.

ISBN 978-80-87325-00-1 (váz.)

Sign.: II 110246V1

interpersonální vztahy; komunikace; psychopatologie; psychoterapie; interpersonální komunikace; sociální interakce; lidské chování

Anotace:

Jedna z nejcitovanějších monografií o lidské komunikaci na světě, kterou se etablovala tzv. komunikační psychoterapie psychologů a psychiatrů z Palo Alta. Klíčovými body knihy jsou radikální pohled na vznik schizofrenií, vyplývající podle autorů z rodinných vzorců, rozbor tzv. dvojných vazeb a návrhy na jejich využití terapeutem, ukázky komplementární a rivalitní komunikace, koncept nekonečných komunikačních her a analýza paradoxů a paradoxních situací.


7. Psychologie celoživotního vývoje : uvedení do moderních teorií / Katarína Millová -- 1. vyd.

Brno : Host (vydavatelství), 2012 -- 126 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7294-699-0 (brož.)

Sign.: II 110253V1

psychologie; vývojová psychologie; teorie; vývoj člověka

Anotace:

Vývoj člověka se neomezuje pouze na dětství nebo dospívání. Lidé se mění a vyvíjejí v průběhu celého života.

Tato monografie se zabývá různými teoriemi, které se snaží popsat a vysvětlit tyto změny, objevující se od narození až po smrt. Nezaměřuje se však pouze na vývojovou psychologii, ale uvažuje o celoživotním vývoji i v širších souvislostech (změny v sociálním a historickém kontextu).


8. Psychologie médií / David Giles; [z anglického originálu ... přeložila Helena Šolcová] -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2012 -- 185 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3921-2 (brož.)

Sign.: II 110175V1

hromadné sdělovací prostředky; Internet; psychologie; sociální chování; média

Anotace:

Od novin po sociální sítě hrají masmédia obrovskou roli v utváření způsobu, jakým nahlížíme sami sebe i ty druhé. Studentům, odborníkům v praxi i zájemcům o mediální svět tento úvod do psychologie médií pomůže odhalit, v jaké míře a jakým způsobem média zasahují do našich životů.


9. Psychologie sportu / David Tod, Joanne Thatcher, Rachel Rahman; Nigel Holt, Rob Lewis (eds.); [z anglického originálu ... přeložila Helena Hartlová] -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2012 -- 194 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3923-6 (brož.)

Sign.: II 110174V1

psychologie; sport; tělesná výchova; duševní zdraví

Anotace:

Psychologie tělesné výchovy a sportu původně vyšla z biologických věd a psychologie motivace.

Z obsahu knihy je zřejmé, že od dob těchto začátků téma významně pokročilo. Většina profesionálních sportovců dnes spolupracuje se sportovním psychologem a lidé, kteří připravují profesionální i amatérské sportovce, chápou psychologii tělesné výchovy a sportu jako důležitou součást své vlastní profesní přípravy.


10. Psychopatologie / Miroslav Orel a kolektiv -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2012 -- 263 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3737-9 (brož.)

Sign.: II 110193V1

psychopatologie; psychiatrie; mentální handicap

Anotace:

Psychopatologie se zabývá psychickými poruchami. Věnuje se jak příčinám, průběhu a prognóze, tak diagnostice, třídění, léčbě a prevenci duševních poruch a stavů. Znalost základů psychopatologie tak dnes patří k nepostradatelným předpokladům pro práci ve všech pomáhajících.

Moderní a přehledná publikace přibližuje základní témata obecné i speciální psychopatologie. Vychází z klinické praxe i z výuky v rámci univerzity, a tvoří tedy kompendium širokého oboru.


11. Úzkost a její smysl / Verena Kast; [z německého originálu ... přeložil Petr Babka] -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2012 -- 235 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0160-1 (brož.)

Sign.: II 110130V1

úzkost; strach; emoce; psychoterapie; psychologie osobnosti; úzkostná porucha

Anotace:

Úzkost zná každý z nás. Významně působí na naši duši i tělo, způsobuje napětí, ohrožuje, ruší, zasahuje nás v jádru našeho bytí.

Autorka popisuje tuto emoci, analyzuje její dynamiku, jež výrazně ovlivňuje náš život. Nechává nám porozumět výrazovým formám úzkosti a obtížím, které mají svůj původ v nerozpoznaných úzkostech.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019