Firemní mateřské školy. Dětská skupina

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze

Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese kubelkova@npkk


1. Děti v práci jen na návštěvě / [Children at parents' workplace just on a visit] / Václav Mertin; [Autor interview] Petr Švihel -- čeština

In: Lidové noviny : [vydání Praha] : založeny 1893 - obnoveny 1988 -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 21, č. 197 (22.VIII.) (2008), s. V přílohy.

Rozhovor se známým dětským psychologem a pedagogem na téma: pozitiva a negativa firemních mateřských škol (např. uzavřená komunita dětí zaměstnanců, blízkost rodiče...) a jaký má význam pro dítě návštěva u rodiče v zaměstnání.

dítě; rodiče; zaměstnání; mateřská škola; předškolní výchova; podnik; vztah rodiče-dítě; působení; názor; nedostatek; firemní mateřská škola


2. Firemní a soukromé školky - postrach, nebo užitečná věc? / [Company and private kindergartens - menace or a useful thing?] / Marie Těthalová -- čeština

In: Informatorium : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 15, č. 7 (2008), s. 14-17.

Problematika vzniku firemních mateřských škol - v souvislosti s nedostatkem míst v běžných mateřských školách. Představy rodičů i odborníků - profesionálně vedené zařízení na vysoké odborné úrovni. Legislativní podmínky pro vznik firemní MŠ. Článek je doplněn názory odborníků z oblasti legislativy (MŠMT, MPSV), pedagogického výzkumu, pedagogů i lidí majících již praktické zkušenosti s fungováním těchto předškolních zařízení.

předškolní dítě; předškolní výchova; mateřská škola; soukromá škola; podnik


3. Do práce i s potomkem : [Going to work with child: care for employees' children] / péče o děti zaměstnanců / Nataša Randlová, Petra Balvínová -- čeština

In: Ekonom : týdeník vydavatelství Economia -- ISSN 1210-0714 -- Roč. 53, č. 17 (2009), s. 58-59.

Možnosti založení a provozování firemní školky. Zřízení podle školského nebo živnostenského zákona. Akreditované školky se zakládají zřizovací listinou a jejich činnost podléhá kontrole školské inspekce, jedna třída musí mít nejméně 15 dětí. Provoz neakreditovaných školek je jednodušší. Odborná způsobilost pracovníků školky.

mateřská škola; předškolní výchova; legislativa; školský zákon; podnik; firemní mateřská škola; živnostenský zákon


4. Velké rozčarování v mateřských školách / [Great disillusionment in kindergartens] / Zlata Šťástková -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 19, č. 6 (2011), s. 4.

Z témat diskutovaných na republikové konferenci sekce předškolního vzdělávání ČMOS pracovníků školství: dvojí platová diskriminace středoškolsky vzdělaných učitelek mateřských škol, zaměření kontrolní činnosti České školní inspekce na školní vzdělávací programy předškolních zařízení, neexistence jednotných vzdělávacích standardů pro předškolní vzdělávání, návrh otevřít mateřské školy i dětem mladším tří let, firemní školky.

předškolní výchova; mateřská škola; plat; učitelka; inspekce; školní vzdělávací program; věk vstupu do školy; vzdělávací standard


5. Firemní školky v plenkách : [Firms' nursery schools in their infancy :: school system] / školství / Petra Sýkorová -- čeština

In: Ekonom : týdeník vydavatelství Economia -- ISSN 1210-0714 -- Roč. 55, č. 7 (2011), s. 42-43.

Velký zájem matek (60 %) o firemní školky. Význam školek pro dřívější návrat z rodičovské dovolené. Vysoké náklady na zřízení firemních školek. Akreditované školky mají nárok na státní dotaci. Platby rodičů jsou srovnatelné jako u obecních školek zřízených státem.

mateřská škola; podnik; rodiče; matka; zaměstnanost žen; péče o dítě; předškolní výchova; firemní mateřská škola


6. Pusťte chůvy do firemních mateřinek / [Let nurses go to firm nursery schools] / Nataša Randlová, Daša Aradská -- čeština

In: Ekonom : týdeník vydavatelství Economia -- ISSN 1210-0714 -- Roč. 55, č. 17 (2011), s. 52-53.

Schválení návrhu novely školského zákona, která počítá s provozem firemních školek jakožto s alternativou k rodinné péči. Možnost zřízení akreditovaných nebo neakreditovaných firemních školek (akreditované mají nárok na dotaci ze státního rozpočtu a vynaložené náklady jsou daňově uznatelné). Nařízení o minimálním počtu dětí a přísné hygienické předpisy. Neakreditované mateřské školy - vázaná živnost pro chůvy. Možnost zavedení další kategorie mateřské školy, která by byla tzv. odloučeným pracovištěm MŠ a s dětmi by se pracovalo podle aktuálně platných rámcových vzdělávacích programů. Stát by mohl hradit ze 60 procent náklady na její provoz.

mateřská škola; předškolní dítě; předškolní výchova; soukromá škola; podnik; alternativa; firemní mateřská škola; chůva


7. Kam kráčí předškolní vzdělávání? / [Where is pre-school education heading for?] / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 19, č. 24 (2011), s. 3.

Ohlasy na záměr Ministerstva práce a sociálních věcí zavést alternativu mateřských škol v podobě tzv. dětských skupin jako zařízení, které předškolní děti nevzdělává, ale pouze o ně dlouhodobě pečuje. Podle učitelek mateřských škol a dalších pedagogů přispěje realizace tohoto záměru k dalšímu zhoršení úrovně vzdělávání v ČR, protože předškolní věk je pro budoucí vývoj dítěte obzvlášť důležitý a dětské skupiny nemohou narozdíl od mateřských škol zajistit optimální rozvoj předškolních dětí.

návrh; alternativa; mateřská škola; péče o dítě; předškolní věk; předškolní dítě; vývoj dítěte; názor; dětská skupina


8. Výhledy v předškolní výchově [Outlook of preschool education] / -- čeština

In: Řízení ve školství : [publikace pro řídící pracovníky ve školství] -- Roč. 19, č. 3 (2011), s. 36-43.

Informace o zásadních proměnách předškolního vzdělávání, které chystá MŠMT. Zavedení standardů předškolního vzdělávání, vytvoření podmínek k podpoře firemních školek jako alternativy ke stávajícím mateřským školám a základní předpisy pro jejich zřizování, možnost vzniku tzv. dětských skupin a podmínky pro jejich zřizování. Vyjádření ombudsmana ke stížnostem rodičů dětí nepřijatých do mateřské školy a analýza všeobecných kritérií pro přijímací řízení. Plné znění na webové adrese Ochrance.cz.

předškolní výchova; mateřská škola; přijetí do školy; reforma; legislativa; školská legislativa; podmínky přijetí; péče o dítě; vzdělávací standard; firemní mateřská škola


9. Ve školce se dítě začíná učit žít ve skupině / [In kindergarten the child learns to live in a group] / Ilona Špaňhelová; [Autor interview] Marie Těthalová -- čeština

In: Informatorium : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 18, č. 8 (2011), s. 8-10.

Rozhovor s dětskou psycholožkou. Co by měla učitelka v mateřské škole vědět o psychice předškolních dětí, co znamená skupina z pohledu psychologa, jak zacházet s dítětem, které skupinu nevyhledává nebo se ocitá na jejím okraji, podpora dobrých vztahů mezi dětmi. Podle Špaňhelové by měla učitelka mateřské školy po každých čtyřech pěti letech rekapitulovat svou práci a zvážit, zda může pokračovat, nebo třeba dočasně změnit profesi.

předškolní dítě; chování; vztahy mezi vrstevníky; pedopsychologie; skupina; mateřská škola; učitelka


10. Máma a táta pracují a já si hraju : [Mum and dad work, I play :: children group works like this] / tak funguje dětská skupina / Marie Těthalová -- čeština

In: Informatorium : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 18, č. 10 (2011), s. 18-19.

Informace o dětské skupině, která nově funguje na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Rodiče čekají na reference, většinou to také chtějí zkusit. Rozdíly oproti mateřské školce - dvě osoby mají na starost jen 8 dětí, zajištěn je pitný režim dětí, ale jídlo si nosí s sebou z domova. V dětské skupině mohou pracovat všeobecné sestry, zdravotničtí asistenti či porodní asistentky. Nyní je tam jedna pedagožka a jedna sociální pracovnice. Dětské skupiny jako alternativa ke klasickým mateřským školkám mohou být zakládány i jinde.

předškolní dítě; skupina; předškolní výchova; dětská skupina


11. Školství po novele školského zákona / [School system after amendment to school act] / Marie Těthalová -- čeština

In: Informatorium : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 19, č. 2 (2012), s. 12-13.

Nový školský zákon v něčem školám život usnadní, ale v mnohém ho naopak zkomplikuje. Jak se nový zákon dotýká předškolního vzdělávání a výchovy (registrační čísla i do mateřských škol, rok zdarma pro předškoláky, firemní školky).

školský zákon; předškolní výchova; působení; mateřská škola; legislativa; firemní mateřská škola


12. Vyřeší dětské skupiny nedostatek míst ve školkách? / [Will children groups solve lack of places in kindergartens?] / tet -- čeština

In: Informatorium : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 19, č. 8 (2012), s. 5.

Nový právní předpis v současné legislativě umožní zakládání dětských skupin v širším měřítku, nyní jejich pilotní projekt na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Zaměstnavatel, který zřídí pro děti zaměstnanců dětskou skupinu, bude mít úlevy na daních. Dětská skupina má být méně formální zařízení, kde budou snížené nároky např. na hygienu nebo na kompetenci pečující osoby, protože se bude jednat o menší skupiny. Odpůrcům se nelíbí daňové výhody ani fakt, že dětské skupiny jsou spíše hlídací službou.

mateřská škola; předškolní výchova; legislativa; daň; způsobilost; alternativa; dětská skupina


13. Evropský sociální fond podpoří vznik dětských skupin [European Social Fund supports the establishment of children's groups] / -- čeština

In: Práce & sociální politika : noviny Ministerstva práce a sociálních věcí -- ISSN 0049-0962 -- Roč. 9, č. 10 (2012), s. 2.

Předkládání projektů zaměřených na zřízení a provoz nového typu zařízení péče o děti předškolního věku, tzv. dětských skupin. Provozovatelem má být právnická osoba, která je zaměstnavatelem rodičů dětí. Zařízení má sloužit pro 7 až 24 dětí. Vyhledávání vhodných prostor. Podporu budou získávat od MPSV podle kapacity a intenzity využívání.

předškolní výchova; předškolní dítě; skupina; provozní řád; péče o dítě; zaměstnavatel; legislativa; alternativa; dětská skupina


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 7. 1. 2013

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018