Novinky - PSYCHOLOGIE - únor 2013

1. Drama nadaného dítěte, aneb, Hledání pravého Já / Alice Millerová; přeložila Alena Bláhová -- Přeprac. a rozš. vyd.

V Praze : Triton, 2012 -- 102 s.;. -- čeština.

ISBN 978-80-7387-617-3 (brož.)

Sign.: II 110433V1

pedopsychologie; psychická zátěž; psychoterapie; vztah rodiče-dítě; dětství; psychické trauma; sebepřijetí

Anotace:

Ve své první a nejznámější knize (dříve vydané pod názvem Dětství je drama) se Alice Millerová zabývá důsledky potlačování v osobní a sociální rovině, příčinami dětských psychických zranění a jejich profylaxí a nakonec i novými možnostmi a způsoby rozpouštění následků raných traumat. Zkušenosti s vlastní autoterapií a dalšími novějšími terapeutickými metodami v přístupu k dětství vedly autorku k upřesnění jejích dřívějších poznatků, které dokumentuje a ilustruje na mnoha konkrétních příkladech.


2. Emoce / Milan Nakonečný -- Vyd. 1.

V Praze : Triton, 2012 -- 501 s. :. -- čeština.

ISBN 978-80-7387-614-2 (váz.)

Sign.: II 110434V1

emoce; psychologie osobnosti

Anotace:

Současné psychologii dominuje kognitivní přístup k pojetí psychických procesů a jejich funkcí. Emoce jsou nezřídka chápány jen jako stavy vzrušení, jsou spojovány s iracionalitou, a kladeny do protikladu k racionalitě. Milan Nakonečný se snaží ukázat, že kognitivistické pojetí lidské psychiky je jednostranné. Také emoce mají svou racionalitu a kognitivní procesy jsou spíše prostředkem k dosahování životních cílů, jejichž zdrojem jsou právě emoce, které tak rozhodují nejen o tom, co učiníme, ale i o tom, kým se staneme. Autor se pokouší vrátit emocím jejich původní primární psychologický význam, tj. funkci hodnocení a tvorby hodnot.


3. Hazardní hráč : svádění Štěstěny : studie z jungiánské psychologie / Billye B. Currieová; [z angličtiny přeložil Štěpán Kaňa] -- Vyd. 1.

Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, 2012 -- 99 s. :. -- čeština.

ISBN 978-80-87171-31-8 (Emitos : brož.)

Sign.: II 110465V1

gamblérství; psychoanalýza; archetyp; analytická psychologie

Anotace:

Kniha se zabývá hazardem a hráči z jungiánské perspektivy. Zatímco většina studií o hazardu se soustředí na závislost na hře, tato kniha se zabývá celým spektrem od příležitostného až po patologické hráčství.


4. Psychopatologie a psychiatrie : pro psychology a speciální pedagogy / Mojmír Svoboda (ed.), Eva Češková, Hana Kučerová -- Vyd. 2.

Praha : Portál (vydavatelství), 2012 -- 317 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0216-5 (váz.)

Sign.: II 110411V1

psychopatologie; psychiatrie

Anotace:

Učebnice obecné a speciální psychopatologie (psychiatrie) je určena přímo pro studenty psychologie, případně speciální pedagogiky a dalších humanitně orientovaných oborů. V úvodní části se kniha zabývá mimo jiné vymezením vztahu psychiatrie a psychologie, pojetím normality a důležitými aktuálními etickými a právními otázkami. Druhá část je přehledem obecné psychopatologie. Ve třetí části jsou rozebrány jednotlivé psychiatrické diagnózy (struktura odpovídá současně používané klasifikaci MKN-10). Nechybí zde konkrétní témata, s nimiž se v souvislosti s určitým typem diagnóz psychologové setkávají, a rozbor nejčastějších otázek, které psychiatři psychologům kladou.


5. Transakční analýza v psychoterapii : klasická příručka k jejím základům / Eric Berne; [z angličtiny přeložila Adéla Hrušková] -- Vyd. 1.

Brno : Emitos, 2012 -- 258 s. -- čeština.

ISBN 978-80-87171-33-2 (brož.)

Sign.: II 110472V1

psychoterapie; sociální komunikace; psychiatrie; transakční analýza

Anotace:

Touto knihou se vám poprvé v českém překladu dostává do rukou klasická příručka k základům transakční analýzy v psychoterapii přímo od jejího autora. Transakční analýza je integrativní psychologická teorie a psychoterapie vycházející z psychodynamického, kognitivně-behaviorálního a humanistického přístupu. Zabývá se především mezilidskou komunikací.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019