Novinky - PSYCHOLOGIE - březen 2013

1. Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem : traumata v raném vztahu a psychická odolnost / Kate Cairns; [z anglického originálu ... přeložila Hana Antonínová] -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2013 -- 179 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0370-4 (brož.)

Sign.: II 110535V1

pedopsychologie; rané dětství; náhradní rodina; vztah rodiče-dítě; interpersonální vztahy; emoce; deprivace; případová studie; náhradní rodinná péče; trauma

Anotace:

Kvalita interakcí mezi dítětem a jeho rodiči v prvních měsících života do velké míry rozhoduje o tom, jaký bude jeho budoucí život, jaké bude mít vztahy, jak dokáže využít svůj vrozený potenciál i jaký z něj jednou bude rodič. Dítě, které prožilo první týdny či měsíce bez kontaktu s člověkem, který je jen jeho, může trpět řadou problémů. Nedostatek lásky v raném dětství je nepochybně traumatem. Kniha vysvětluje základní pojmy, kterými jsou bezpečná vazba, trauma a psychická odolnost, a nabízí strategie, které mohou rodičům a vychovatelům dětí pomoci překonat toto počáteční trauma.


2. Cíle v pracovním i osobním životě / Jörg Knoblauch; [z německého originálu přeložila Pavla Vieweghová] -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2013 -- 190 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0346-9 (brož.)

Sign.: II 110602V1

rozvoj osobnosti; úspěch; sebepoznání; sebeřízení

Anotace:

Bohatě strukturovaná kniha nabízí, slovy autora předmluvy, málo teorie a hodně praxe. Za pomoci mnoha dotazníků, obrázků, tabulek, tipů i příkladů nabízí komplexní informace v oblasti stanovování a dosahování cílů. K tomu využívá mnohé osvědčené modely (SMART, flow, rozlišení důležitého a naléhavého, Paretovo pravidlo) i vlastní nápady.


3. Jak překonat panické ataky : příručka s okamžitým účinkem proti strachu / Roger Baker; [přeložila Tereza Frantová] -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2013 -- 116 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-4235-9 (brož.)

Sign.: II 110520V1

strach; psychoterapie; panická porucha

Anotace:

Náhlé a mimořádně nepříjemné záchvaty strachu se týkají zhruba 4 procent lidí. Tato kniha vám pomůže tento stav pochopit a prakticky s okamžitým účinkem proti němu bojovat. Také vám může poradit, jak na to, když se tento typ neurózy projevuje u vašich blízkých. Srozumitelné pokyny v knize se dají použít jako program svépomoci pro všechny, které panické ataky trápí po mnoho let a dosud si s nimi nevěděli rady.


4. Psychologické aspekty zvládání zátěže muži a ženami / Karel Paulík (ed.) -- Vyd. 1.

Ostrava : Ostravská univerzita, 2012 -- 191 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7368-993-3 (váz.)

Sign.: II 110550V1

psychologie; psychologie osobnosti; zátěž; žena; muž; psychologický výzkum

Anotace:

Odborná kniha se zabývá rozdíly v adaptivním chování mužů a žen v situacích zvýšené zátěže. Vedle teoretické analýzy zkoumané problematiky přináší výsledky čtyř relativně samostatných výzkumných sond zaměřených na (1) vliv maskulinity a feminity na copingovéstrategie; (2) zvládání zátěže spojené s výkonem profese a vysokoškolským studiem; (3) zvládání zátěže spojené se ztrátou zaměstnání; (4) uplatnění spirituality ve zvládání zátěže.


5. Psychologie C. G. Junga / Jolande Jacobi; [z německého originálu ... přeložili Ludmila Menšíková, Jiří Kocourek, Zdeněk Jančařík] -- Vyd. 2., V Portálu 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2013 -- 210 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0353-7 (brož.)

Sign.: II 110537V1

psychologie; psychika; Jung, Carl Gustav,; analytická psychologie

Anotace:

Jungova žákyně a jeho nejbližší kolegyně Jolande Jacobi si předsevzala, že názorně a zhuštěně představí základní pojmy Jungovy psychologie a myšlení. Kniha vyšla v prvním vydání v roce 1940 a byla několikrát přepracována a aktualizována. Už přes sedmdesát let platí za klasické a kanonické dílo analytické psychologie.


6. Rychlé čtení : čtěte rychleji, učte se lépe, dokažte víc / Tony Buzan; [překlad Lenka Beranová] -- 1. vyd.

Brno : BizBooks, 2013 -- 222 s. -- čeština.

ISBN 978-80-265-0062-9 (brož.)

Sign.: II 110531V1

čtení; rychločtení; porozumění textu; paměť; koncentrace; psychologie osobnosti

Anotace:

Tony Buzan ve své knize představuje techniky, které vám pomohou k rychlejšímu čtení a zároveň skutečnému pochopení a porozumění textu a zapamatování co největšího objemu informací – a to bez větších potíží!


7. Soužití s partnerem po mrtvici : jak pečovat o partnera, o sebe i o váš vzájemný vztah / Sara Palmer, Jeffrey B. Palmer; [z anglického originálu ... přeložila Petra Diestlerová] -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2013 -- 223 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0348-3 (brož.)

Sign.: II 110538V1

nemoc; nemocný; sexualita; rodinné prostředí; domácí péče; partnerský vztah; rodinné vztahy; sociální interakce

Anotace:

Autoři radí, jak správně pomáhat člověku, který prodělal mozkovou mrtvici. Jejich kniha je výjimečná především v tom, že radí i pečovatelům, jak by se měli starat sami o sebe. Myslí i na to, že manželé, do jejichž života vstoupila mozková mrtvice jednoho z nich, nadále zůstávají manželi. Radí, jak podporovat manželský vztah a také sexualitu a intimitu po mozkové příhodě.


8. Terapie zaměřená na člověka : pro využití v praxi / Dave Mearns, Brian Thorne; [přeložila Daniela Rös Šiffelová] -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2013 -- 184 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3881-9 (brož.)

Sign.: II 110515V1

psychoterapie; poradenství; pozitivní psychologie; vcítění; kazuistika; terapie zaměřená na člověka

Anotace:

Třetí vydání úspěšné publikace zachovává přesvědčivý a srozumitelný styl předchozích vydání a podněcuje k hlubokým úvahám nad klíčovými otázkami, jež se týkají nejen přístupu zaměřeného na člověka, ale celé oblasti poradenství a psychoterapie. Přehledně vysvětluje budoucím a začínajícím terapeutům principy přístupu zaměřeného na člověka, avšak mnoho zajímavého nabízí i zkušeným praktikům a odborníkům.


9. Týmový koučink / Eva Mohauptová -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2013 -- 236 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0350-6 (brož.)

Sign.: II 110606V1

koučování; personální řízení; interpersonální vztahy; týmová práce; teambuilding

Anotace:

Kniha nabízí ucelený pohled na práci s týmy a skupinami metodou koučinku. Téma týmový koučink bylo v dosavadní literatuře zpracováno pouze jako část náležející k práci s týmem, teambuildingem a rozvojem týmu. Autorka se zabývá nejen technikami, ale hlavně podstatou práce s týmem – jak může týmový koučink dobře fungovat a jak může napomoci práci týmu.


10. Základy psychoterapie / Stanislav Kratochvíl -- 6., aktualiz. vyd.

Praha : Portál, 2012 -- 403 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0302-5 (váz.)

Sign.: II 110539V1

psychoterapie; skupinová psychoterapie; rodinná terapie; systemická terapie

Anotace:

Obsáhlá monografie předního českého psychoterapeuta předkládá podrobný výklad základních myšlenek vlivných směrů současné psychoterapie, podává instruktivní přehled důležitých psychoterapeutických metod a poukazuje na možnosti, problémy a výsledky vědeckého výzkumu v psychoterapii. Integrativně a eklekticky orientovaná práce postihuje přínos jednotlivých směrů pro porozumění psychogenním poruchám a nabízí návod k diferencovanému využití osvědčených metod v praxi.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018