Novinky - PSYCHOLOGIE - červen 2013

1. Emoční inteligence : vliv emocí na osobní a profesní úspěch / Christine Wilding; [z anglického originálu ... přeložila Kateřina Altenburgová] -- Vyd. 1. Dotisk

Praha : Grada, 2011 -- 238 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-2754-7 (brož.)

Sign.: II 110898V1

emoce; rozvoj osobnosti; sebevýchova; vcítění; komunikační schopnost; emoční inteligence; psychická odolnost

Anotace:

Publikace přibližuje emoční inteligenci (schopnost vnímat, vyjadřovat, chápat a usměrňovat své emoce) jako nejlepší předpoklad životní spokojenosti, která je dosažitelná téměř pro každého. Autorka uvádí více než 60 cvičení, tipů a motivačních otázek, které napomohou rozvoji a uplatnění emoční inteligence v soukromí, v profesi i ve výchově dětí.


2. Interakční psychologický výcvik pro praxi : nové hry pro výcvikové skupiny / Marek Kolařík -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2013 -- 124 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-4450-6 (brož.)

Sign.: II 110895V1

komunikace; sociální interakce; sebepoznání; sociálněpsychologický výcvik; sociálně psychologická hra

Anotace:

Autor uvádí téměř dvě stě nových sociálně-interakčních technik pro práci s výcvikovými skupinami. Vedoucím i členům těchto skupin srozumitelnou formou předkládá další možnosti pro rozšíření jejich aktivit, například v oblasti vzájemného poznávání s ostatními, zlepšování komunikačních dovedností nebo sebepoznání.


3. Psychologie pocitů štěstí : současný stav poznání / Jaro Křivohlavý -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2013 -- 131 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-4436-0 (brož.)

Sign.: II 110903V1

pozitivní psychologie; emoce; štěstí

Anotace:

Publikace psychologa prof. Jaro Křivohlavého podává přehled výsledků empirických, experimentálních prací, zaměřených na problematiku kladných emocionálních zážitků.

Charakterizují náš vlastní emocionální stav, který bychom mohli vyjádřit výrazem „je mi dobře“.

Závěr knihy je věnován aplikaci zjištěných poznatků do běžného života, tj. přináší souhrn podnětů, vztahujících se k otázce „co dělat, aby nám bylo dobře“.


4. Techniky učení : jak se snadněji učit a více si pamatovat / David Reinhaus; [překlad Marie Voslářová] -- 2. vyd.

Praha : Grada, 2013 -- 104 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-4781-1 (brož.)

Sign.: II 110889V1

učení; strategie učení; paměť; motivace učení

Anotace:

Knížka je určena všem, kteří se chtějí snadněji a lépe učit a více si zapamatovat. Díky testu v knize zjistíte, jaký jste studijní typ a jaké metody učení jsou pro vás nejvhodnější. Dozvíte se, jak se správně motivovat, jak při učení ideálně postupovat a jak si vytvořit optimální studijní podmínky. Seznámíte se s osvědčenými technikami, jak se zorientovat v nových informacích a jak je strukturovat, s metodami rychlého čtení, myšlenkovými mapami a mnoha dalšími.


5. Úvod do školní psychologie / Stanislav Štech, Jana Zapletalová -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2013 -- 230 s. -- čeština

ISBN 978-80-262-0368-1 (brož.)

Sign.: II 110878V1

školní psycholog; pedagogická diagnostika; školní prostředí; školní psychologie

Anotace:

Publikace, která představuje úvod do problematiky školní psychologie a připravuje půdu pro další prakticky a speciálně orientované publikace.

Kniha uvádí čtenáře do školní psychologie jako do relativně mladého psychologického oboru a současně subprofese.

Stručně ilustruje historii školní psychologie ve světě i u nás a vystihuje její specifika. Podrobně se zabývá vztahy školního psychologa s ředitelem školy, s učiteli, s třídou, s jednotlivými žáky i jejich rodiči.


6. Zátěž v adolescenci / Mojmír Tyrlík (ed.) -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2012 -- 93 s. -- čeština

ISBN 978-80-210-6042-5 (brož.)

Sign.: V 23111V1

psychologie osobnosti; adolescence; zátěž; stres; rodina; volný čas; sociální vyloučení

Anotace:

V úvodní kapitole autoři pojednávají o povaze zátěže v psychologickém smyslu. Druhá kapitola se zaměřuje na problematiku vnímání rodičovských konfliktů v období adolescence. Představuje základní teoretické přístupy ke zkoumání konfliktů mezi rodiči a jejich dopad na maladaptaci dospívajících a také řadu výsledků empirických studií. Třetí kapitola pojednává o důležitosti pocitu začlenění mladých lidí do společnosti. Popisuje způsob, jakým se mladí lidé vyrovnávají s různými formami sociálního vyloučení. Ve čtvrté kapitole jsou popsány různé mechanismy volnočasových aktivit, které přispívají ke zvládání mnohdy náročných situací.


Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019