Novinky - PEDAGOGIKA - červenec – srpen 2013

1. Angličtina učitele angličtiny : [jak správně vést hodinu angličtiny v angličtině] / Lucie Betáková; [ilustrace Jaroslav Křišťan] -- 2. vyd.

Plzeň : Nakladatelství Fraus, c2013 -- 204 s. -- čeština, angličtina

ISBN 978-80-72-38-987-2 (brož.)

Sign.: II 110940V1

angličtina; cizí jazyk; jazyková výuka

Anotace:

Příručka představuje situace ve třídě, se kterými se učitel během hodin setkává. Současně s nimi pak anglické fráze, které v takové situaci může použít.


2. Jak vychovat sebevědomé dítě / Tomáš Novák -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2013 -- 133 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-4522-0 (brož.)

Sign.: II 110971V1

výchova dítěte; rodinná výchova; vývoj dítěte; vztah rodiče-dítě; rozvoj osobnosti; sebevědomí; výchovný styl

Anotace:

Autor na příkladech ze své poradenské praxe dokumentuje jak autoritativní, direktivní výchovu, tak ochranitelský, až rozmazlující výchovný styl, plodící na jedné straně úzkostné osobnosti deformované drilem, na druhé straně osobnosti zdánlivě silácké, s uměle nadsazeným sebevědomím. Ačkoliv autor uznává, že žádný výchovný postup neskýtá naprostou záruku úspěchu, přiklání se k trendu tzv. uvolněného rodičovství s nadhledem, podporuje demokratické výchovné postupy, otužování samostatností a zdůrazňuje význam kladného přijetí dítěte.


3. Netradiční sportovní hry / Ivan Růžička, Kamila Růžičková, Pavel Šmíd -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2013 -- 157 s. -- čeština

ISBN 978-80-262-0337-7 (brož.)

Sign.: II 110911V1

sportovní hry; tělesný projev

Anotace:

Kniha představuje soubor méně známých či téměř neznámých sportovních her či variací na známější, již provozované, dále jsou zastoupeny atypické sportovní hry, které mohou provozovat osoby se zdravotním postižením.


4. Výchova a školství : Miscellanea jesuitica IV. / [odpovědný redaktor Pavel Ambros; z angličtiny přeložil Robert Svatoň] -- Vyd. 1.

Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2013 -- 181 s. -- čeština

ISBN 978-80-7412-131-9 (brož.)

Sign.: II 110865V1

školství; výchova; dějiny pedagogiky; jezuitské školství

Anotace:

Jezuitské školství má věhlasnou tradici. Ignaciánská pedagogika je založena na osvědčených moderních přístupech a zároveň podněcuje k tázání po hlubších otázkách života.

Napomáhá tak přechodu z teoretické roviny chápání k uplatnitelné zkušenosti. Osobnostní růst, odborná způsobilost, svědomitost, ale zároveň schopnost soucítit s druhými, jsou plodem takové výchovy. Kniha též nabízí dokumenty jezuitského řádu v podobě inspiračních bodů pro vyučující odlišných spiritualit.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018