Novinky - OSTATNÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY - listopad a prosinec 2013

1. Aristokratky : každodenní život a příběhy mladých českých šlechtičen / Stanislava Pecková -- Vyd. 1.

Litomyšl : Nakladatelství Paseka, 2013 -- 180 s. -- čeština

ISBN 978-80-7432-315-7 (váz.)

Sign.: II 111324V1

biografie; každodenní život; šlechtické rody

Ještě před čtvrt stoletím by se příslušnice poslední generace českých šlechtických rodů ke svému původu nemohly hlásit. Stejně jako jejich rodiče nebo prarodiče by je čekala buď komunistická perzekuce, nebo odchod z vlasti. Ať už žijí v Praze nebo Vídni, osud českých zemí jim není lhostejný. Podobně silný pocit odpovědnosti si uchovávají i aristokratky, které žijí v Čechách.

2. Bílá hora / Olivier Chaline; [z francouzského originálu ... přeložil a poznámkami doplnil František X. Halas] -- Vyd. 1.

Praha : Karolinum, 2013 -- 563 s., [12] s. obr. příl. -- čeština

ISBN 978-80-246-2396-2 (váz.)

Sign.: II 111441V1

dějiny novověku; válka; Bílá hora (Praha, Česko); bitva na Bílé hoře; 1620

Málokterá historická událost sehrála v procesu utváření českého národního vědomí takovou roli jako bitva na Bílé hoře. Z vojenského hlediska na první pohled nepříliš významná šarvátka měla dalekosáhlé důsledky a stala se skutečným symbolem osudové porážky a počátku národní poroby. Monografie francouzského historika Oliviera Chalina neponechává tuto stránku bez povšimnutí, snaží se však především o to, aby zpoza dlouho pěstovaného mýtu plasticky vystoupila reálná a zcela konkrétní historická událost – událost bitvy. Čerpá přitom nejen z badatelsky málo využitých písemných pramenů, ale i ze zdrojů méně obvyklých, jako jsou topografie bitevního pole nebo prameny ikonografické.


3. Civilizace a dějiny : historie světa pohledem dvaceti českých vědců / Miroslav Bárta, Martin Kovář a kolektiv autorů -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2013 -- 557 s. -- čeština

ISBN 978-80-200-2301-8 (váz.)

Sign.: II 111279V1

dějiny; civilizace; kulturní dějiny

Kniha si klade za cíl novým, unikátním způsobem představit souhrnně dějiny člověka na této planetě. Za tímto účelem přináší ve dvou desítkách esejí myšlenky a názory nejlepších českých vědců a akademiků na dané téma. Publikace má dvě části. První, chronologickou, tvoří dějiny světa od vzniku člověka po současnost; na ní navazující druhá část má tematický charakter a soustředí se na vybrané hlavní aspekty lidských dějin.


4. Fundraising pro neziskové organizace / Petr Boukal a kolektiv -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2013 -- 260 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-4487-2 (brož.)

Sign.: II 111410V1

organizace; financování; nezisková organizace; fundraising

V knize se dozvíte zásady a fundraisingové metody vhodné pro komunikaci s hlavními možnými podporovateli. Postupně poznáte metody iniciující individuální dárce, možnosti spolupráce s podniky a postupy při oslovování nadací, nadačních fondů a správců veřejných rozpočtů (ministerstva, kraje, obce, fondy EU). Výklad je doplněn praktickými příklady a metodickými postupy z různých oblastí působení neziskových organizací. V závěru knihy naleznete shrnutí poznatků z fundraisingu v zahraničí (zejména USA, Německo, Rakousko). Zvláštní pozornost je v knize věnována kultuře, protože kniha slouží i jako shrnutí výzkumu z dané oblasti a je využitelná pro studenty oboru Arts Management.


5. Jan Hus : život a dílo / František Šmahel -- Vyd. 1.

Praha : Nakladatelství Argo, 2013 -- 312 s., [8] s. barev. obr. příl. -- čeština

ISBN 978-80-257-0875-0 (váz.)

Sign.: II 111323V1

náboženství; církev; dějiny středověku; biografie; Hus, Jan

Svižným způsobem napsaný životopis českého reformátora, jenž, ač ponořen ve středověku, v mnohém předstihl svoji dobu, je knihou o společenské imaginaci v čase krize víry a nahromaděného společenského přetlaku. Šmahelův Hus je mužem pochybností, mužem hledáním pravých cest. Mužem vzorů a ideálů, zosobněných biblickým životem a ostře uvažujícím Wyclifem. Zároveň je však reformátorem, který nahlíží vše, co čte, kritickým duchem univerzitního mistra. Na rozdíl od mnoha soudobých kritiků církve jeho doby však umí riskovat a ve jménu pravdy jít hlavou proti zdi, s tušením, že není návratu. Soudcem mu však není pouze Bůh, nýbrž i jeho vlastní svědomí, stejně jako pocit zodpovědnosti vůči těm, k nimž mluví a kdo mu naslouchají.


6. Konfliktní společenství : Češi a Němci 1780-1918 / Jan Křen -- Vyd. 4., v nakl. Karolinum 1.

Praha : Karolinum (nakladatelství), 2013 -- 416 s. -- čeština

ISBN 978-80-246-2177-7 (brož.)

Sign.: II 111261V1

dějiny; etnické vztahy; národnostní otázka; Češi a Němci; 1780-1918

Kniha je první českou přehlednou historií česko-německého vztahu od sklonku 18. století do roku 1918. Na rozdíl od běžných pojetí, soustředěných jen na dění v českých zemích, rozšiřuje svůj pohled též o vlivy rakouské a říšskoněmecké.


7. Mediace : nejúčinnější lék na konflikty / Jiří Plamínek -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2013 -- 168 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-5031-6 (brož.)

Sign.: II 111362V1

komunikace; spor; vyjednávání; dohoda; mediace

Kniha prvního českého mediátora s dlouholetou praxí je plná praktických rad a příkladů. Představuje způsob řešení sporů, při němž účastníkům konfliktu pomáhá s nalezením dohody nestranný odborník – mediátor. Dozvíte se, jaké jsou principy a předpoklady mediace a jaké nástroje může mediátor použít. Zjistíte, jak mediátor může zvládat různé obtíže, pro které případy lze užít mediaci a čím se liší mediace od facilitace.


8. Pokročilé řízení lidských zdrojů / kolektiv autorů -- 1. vyd.

Brno : Edika, 2013 -- 264 s. -- čeština

ISBN 978-80-266-0374-0 (brož.)

Sign.: II 111485V1

pracovní síla; personální řízení

Publikace je určena pro personalisty, manažery nebo studenty i ty, kteří přemýšlí o efektivitě a rozvoji oboru řízení lidských zdrojů. Autoři pohlížejí v publikaci na pracovníky nejenom jako na zdroj, ale také jako na kapitál - investici. Zdůrazňují myšlenku, že řízení lidských zdrojů v organizaci by mělo „mluvit“ řečí čísel, aby nacházelo společnou řeč s byznys partnery.


9. Síla věcnosti Olgy Havlové / uspořádala Anna Freimanová; [texty Jarmila Bělíková ... et al.; fotografie Kateřina Blažková-Bajzíková ... et al.] -- Rozšíř. a přeprac. vyd.

Praha : Knihovna Václava Havla, 2013 -- 291 s. -- čeština

ISBN 978-80-87490-21-1 (váz.)

Sign.: II 111286V1

biografie; dějiny dvacátého století; politika; společnost; Havlová, Olga,

Sborník vzpomínkových textů a rozhovorů k nedožitým osmdesátým narozeninám Olgy Havlové se snaží poskládat co nejreálnější obraz zakladatelky Výboru dobré vůle, první porevoluční první dámy, uznávané osobnosti disentu a v neposlední řadě manželky Václava Havla.


10. Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby = Die heilige Agnes von Böhmen und die grossen Frauengestalten ihrer Teit / Miroslav Šmied, František Záruba (ed.) -- Vyd. 1.

Praha : Lidové noviny (nakladatelství a vydavatelství), 2013 -- 379 s. -- čeština, němčina

ISBN 978-80-7422-242-9 (váz.)

Sign.: II 111239V1

biografie; dějiny středověku; literatura; umění; křesťanství; Anežka Česká

Kniha přináší řadu studií od českých i zahraničních renomovaných autorů, kteří mapují duchovní a kulturní odkaz sv. Anežky. Pozornost je věnována příbuzenským a dynastickým vztahům panovnických rodů střední Evropy, které vytvářely pevné kulturní spojnice napříč středověkou Evropou. Dále jsou pojednány památky, které jsou přímo spojeny s osobou sv. Anežky, ať jde o Anežský klášter nebo křížovnický kostel sv. Františka. Pozornost je věnována hagiografii a ikonografii sv. Anežky, řádovému prostředí klarisek, křížovníků a špitálním bratrstvím.


11. Umění hraček dvou tisícíletí : obrázkový průvodce zlatým věkem historických hraček / [Eva a Ivan Steiger; z německého originálu ... přeložili Eva a Ivan Steiger] -- 3., rozš. a upr. vyd., V České republice 1.

Mnichov : Muzeum hraček, c2013 -- 304 s. -- čeština

ISBN 978-80-260-5108-4 (váz.)

Sign.: II 111397V1

hračka; dějiny

Umění hraček dvou tisíciletí je obrázkový průvodce zlatým věkem historických hraček o 300 stranách a 1300 obrázcích a fotografiích. Čtenář se doví o dřevěných, papírových, cínových a plechových hračkách, panenkách a všeho co k nim patří, o parních strojích, autíčkách, otorkách, vláčcích, letadlech a lodích, o zvířátkách a panáčcích, o stavebnicích a mnoha dalších originálních „novelit“ včetně plyšových medvědů.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019