Novinky – PSYCHOLOGIE – listopad a prosinec 2013

1. Cesta psychoterapie : od magie k vědě / Wolfgang Schmidbauer; [z německého originálu ... přeložil Petr Babka] -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2013 -- 343 s. -- čeština

ISBN 978-80-262-0489-3 (brož.)

Sign.: II 111300V1

psychoterapie; dějiny

Autor vypráví ve své knize fascinující příběh psychoterapie od počátků lidstva až po současnost. Osvětluje četné a často protichůdné aspekty role pomáhajícího od vciťujícího se umělce po striktního vědce, od duchovního vůdce po současného profesionála v pomáhající profesi. Ukazuje slabiny a silné stránky jednotlivých psychoterapeutických škol a směrů a naznačuje potenciál jejich dalšího vývoje.


2. Dětská kresba jako diagnostický nástroj / Georges Cognet; [z francouzského originálu ... přeložila Kateřina Bodnárová] -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2013 -- 203 s. -- čeština

ISBN 978-80-262-0499-2 (brož.)

Sign.: II 111297V1

pedopsychologie; vývoj dítěte; kresba; výtvarný projev; psychodiagnostika

Autor, klinický psycholog, vychází v knize ze své klinické psychologické praxe s dětmi a dospívajícími. Věnuje se nejprve tzv. volným kresbám, ukazuje vyjádření úzkosti, traumatických epizod a sexuálního násilí v kresbách dětí. Dále porovnává volné kresby s testovými kritérii TAT a přestavuje modelové záznamy postupů při rozhovorech s jednotlivými dětmi, analýzy obrázků a vytváří analytické tabulky grafických postupů v kresbě. V závěru jsou analyzovány tematické kresby (lidské postavy, kresby, rodiny, stromu aj.), které autor využívá ve své praxi a pro něž navrhuje interpretační postupy.


3. Jak posílit svou odolnost a vnitřní sílu : cesta k úspěchu a spokojenosti / Denis Mourlane; [překlad Iva Michňová] -- 1. české vyd.

Praha : Grada, 2013 -- 220 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-4873-3 (brož.)

Sign.: II 111415V1

rozvoj osobnosti; úspěch; resilience; psychická odolnost; sebeřízení

Velmi čtivá a inspirující knížka je neocenitelným průvodcem pro každého, kdo se chce více rozvíjet a dosáhnout osobního úspěchu a spokojenosti. Úspěšní a spokojení lidé mají vlastnost, která je odlišuje od ostatních a je okamžitě nápadná: tzv. resilienci, jinými slovy vyrovnanost, odolnost. Resilientní lidé přistupují k výzvám, které před ně staví život, pozitivně, s vnitřní vyrovnaností, klidem, sebedůvěrou, odvahou, lidskostí a velkou důsledností a disciplínou, což jim přináší výrazný osobní úspěch a uspokojení.


4. Kognitivně behaviorální terapie v praxi / Roman Pešek, Ján Praško, Petr Štípek -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2013 -- 229 s. -- čeština

ISBN 978-80-262-0501-2 (brož.)

Sign.: II 111301V1

psychoterapie; psychosomatika; kognitivní terapie; behaviorální terapie; kazuistika

Autoři, kteří pracují jako kognitivně-behaviorální terapeuti, se do své knihy snažili vybrat informace, jež z hlediska psychoterapeutické praxe pokládají za důležité pro své začínající i pokročilejší kolegy. V knize čtivým způsobem pojednávají o základech KBT, zabývají se terapeutickým vztahem, přenosy a protipřenosy, vyvrací častou domněnku, že se KBT nezajímá o osobní minulost klienta, a pojednávají o hlavních terapeutických dovednostech při práci s kognitivními přesvědčeními, automatickými negativními myšlenkami, emocemi a tělem. Pro větší názornost jsou uváděné zkušenosti a doporučení demonstrovány na krátkých příbězích z praxe.


5. Kouč vlastního života : cesta ke spokojenému životu / Marián Béreš -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2013 -- 238 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-4689-0 (brož.)

Sign.: II 111420V1

vývojová psychologie; rozvoj osobnosti; sebepoznání

Jak se vymanit z bludného kruhu opakujících se negativních situací v životě? Jak nastartovat svoji životní cestu směrem ke spokojenosti? Jak pochopit své základní fungování? Jak objevit své poslání a hodnoty svého osobního příběhu? Jak skloubit osobní a pracovní život? Tohle všechno a mnoho dalších užitečných rad naleznete v knize, která osvětluje základní pochody ve vědomé i nevědomé rovině naší mysli a navrhuje praktické postupy práce s naším životem.


6. Moderní psychologie : hlavní obory a témata současné psychologické vědy / Dalibor Kučera -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2013 -- 213 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-4621-0 (brož.)

Sign.: I 34188V1

psychologie

Tato praktická příručka shrnující základní poznatky psychologické vědy je určena především čtenářům, kteří ocení její aktuálnost, sdělnost, přehledné uspořádání a kompaktní rozsah. Její koncepce navazuje na populární zahraniční přehledové publikace, členění textu však vychází ze struktury obvyklé pro domácí vysokoškolské studium. Pro zpestření je publikace vybavena také okénky přinášejícími dodatečné informace a zajímavosti a celkem 120 ilustracemi, fotografiemi a grafy. Řada pojmů je uváděna v původní terminologii, což čtenáři usnadní získávání dalších informací v zahraniční literatuře, ve vyhledávačích či v odborných databázích.


7. Skupinové hry pro rozvíjení sebeúcty dětí ve věku 5-11 let / Deborah M. Plummer; [z anglického originálu ... přeložila Miroslava Kopicová] -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2013 -- 135 s. -- čeština

ISBN 978-80-262-0467-1 (brož.)

Sign.: II 111401V1

předškolní dítě; mladší školní věk; hra; sebeúcta; sebedůvěra; věk 5-11; skupinová hra; sebevědomí; sebepoznání

Tato praktická příručka plná her je zaměřena na rozvoj sebeúcty dětí předškolního a mladšího školního věku. Hry pomáhají rozvíjet jejich sebepoznání, sebedůvěru, sebevyjádření, sebepřijetí, sebejistotu aj. Čtenář zde nalezne hry vyžadující fyzickou činnost i nečinnost, verbální i nonverbální vyjádření.


8. Umění úspěšné komunikace : jak správně naslouchat, řešit konflikty a mluvit s druhými lidmi / Andreas Basu, Liane Faust; [překlad Natalie Vrajová] -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2013 -- 104 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-5032-3 (brož.)

Sign.: II 111418V1

řešení konfliktů; interpersonální vztahy; komunikace; komunikační schopnost; vcítění; interpersonální komunikace; sociální interakce

Díky této ojedinělé knížce se naučíte úspěšně komunikovat s druhými lidmi, jednat otevřeně a zároveň empaticky naslouchat a nalézat řešení, která ocení obě strany. Dozvíte se, jak mnoho vám tzv. nenásilná komunikace přinese a jak ji snadno zapojit do běžné řeči a každodenního pracovního i osobního života.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019