E-knihy a e-čtečky a jejich pedagogické uplatnění

Tematická rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat prostřednictvím Elektronické pedagogické knihovny (e-PK) (elektronická nebo papírová forma) nebo e-mailem na adrese petrovicova@npmk.cz (pouze papírová forma).


1. ActivUčitel : jedinečný výukový portál s DUMy v ČR [ActivTeacher : unique teaching portal with digital teaching materials] / Pavel Borovička -- čeština

In: Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol -- ISSN 1211-6858 -- Roč. 18, č. 2 (2012), s. 30.

ActivUčitel je výukový portál pro učitele základních a středních škol, které hledají pomoc a inspiraci pro interaktivní výuku. Pokud tedy učitelé chtějí pracovat s interaktivní tabulí, můžou si zde zadarmo stáhnout digitální učební materiály (DUMy) k různým předmětům, které sem dosud uložili tvořiví učitelé ze škol zapojených do projektu ActivUčitel.

učitel; výuka; příprava na vyučování; spolupráce; tabule; informační technologie; vzdělávací technologie; učebnice; elektronický dokument; elektronická kniha; portál; webová stránka; pomoc; poradenství; ActivUčitel; elektronický učební materiál; školský portál


2. Aktuálne podoby učebníc francúzštiny [Present forms of French language textbooks] / Elena Baranová -- slovenština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 10

In: Cizí jazyky : časopis pro teorii a praxi -- ISSN 1210-0811 -- Roč. 55, č. 3 (2011/2012), s. 3-10.

Zmapování vývoje a současné situace ve vydávání učebnic francouzštiny. Učebnice francouzštiny na slovenském trhu. Přehled učebnic francouzského jazyka s vlastní internetovou stránkou nebo digitalizovanou verzí.

učebnice; francouzština; elektronická kniha; webová stránka; soupis; Slovensko


3. Co provedou e-čtečky knihovnám (anketa) / [What will e-readers cause to libraries (survey)] / Tomáš Řehák, Martin Lhoták, Blanka Konvalinková, Petr Škyřík, Vladislav Raška, Tomáš Gec, Zbyněk Duda -- čeština

In: Bulletin SKIP -- ISSN 1210-0927 -- Roč. 20, č. 1 (2011), s. 16-19.

Názory zkušených knihovníků z různých knihoven v ČR na současný trend i budoucnost rozšiřování elektronických čteček pro četbu beletrie a odborné literatury a na dopady tohoto trendu na knihovny. Knihovny podle nich musí k půjčování knih nabízet nadstandard, přidanou hodnotu v podobě příjemného prostředí pro setkání, komunikaci a vzdělávání a kvalifikovaného personálu. Role knihoven při odstraňování sociálních bariér v přístupu k informacím, otázka, které věkové kategorie se novému trendu přizpůsobí a které zůstanou u klasické četby papírových knih.

knihovna; veřejná knihovna; elektronická kniha; role; prostředí; rovnost možností; informace; elektronická čtečka


4. Co provedou e-čtečky knihovnám (2. část ankety) [What will e-readers cause to libraries (the 2nd part of survey)] / Zdeněk Matušík, Libuše Foberová, Richard Papik -- čeština

In: Bulletin SKIP -- ISSN 1210-0927 -- Roč. 20, č. 2 (2011), s. 24-26.

Názory odborníků z oblasti knihovnictví na vliv rozšíření elektronických čteček na práci a roli knihoven. Otevírání nových možností spolupráce knihoven s nakladatelstvími a knihkupectvími v oblasti uzavírání smluv o půjčování elektronických knih.

knihovník; názor; elektronická kniha; knihovna; spolupráce; smlouva; nakladatelství; elektronická čtečka


5. Co provedou e-čtečky - tentokrát autorům (3. část ankety) / [What will e-readers cause - this time to authors : 3rd part of a survey] / Františka Vrbenská, Petra Braunová, Ivona Březinová, Jiří Trávníček, Jiří Dědeček -- čeština

In: Bulletin SKIP -- ISSN 1210-0927 -- Roč. 20, č. 3 (2011), s. 12-14.

Názory autorů knih různých žánrů (sci-fi, dětská literatura), pracovníka Ústavu české literatury AV a předsedy Českého centra PEN klubu na důsledky rozšiřování elektronických knih a čteček pro knižní trh a tvůrce knih. Přednosti a nevýhody e-knih oproti knihám tištěným, problém elektronického pirátství.

názor; spisovatel; literatura pro děti a mládež; elektronická kniha; trh; dotazník; elektronická čtečka


6. Co provedou e-čtečky a e-knihy - tentokrát knižnímu trhu. Část 4 [What will e-readers and e-books cause - this time to book trade. Part 4] / Aleš Vítek -- čeština

In: Bulletin SKIP -- ISSN 1210-0927 -- Roč. 20, č. 4 (2011), s. 11.

Závěr série článků obsahujících zajímavé odpovědi v anketě obracející se na autory knih, knihovníky a prodejce knih. Názor ředitele společnosti provozující velkoobchod s elektronickými knihami a periodiky. Výhody e-knih pro ty, kteří z různých důvodů nemají k tištěným knihám vztah nebo přístup.

názor; dotazník; elektronická kniha; elektronický dokument; trh; kniha; nakladatelské podnikání


7. Čtení pro zrakově postižené a další naděje / [Reading for the visually handicapped and another hope] / Štěpán Beneš -- čeština

In: Můžeš : noviny o svépomoci zdravotně postižených -- ISSN 1213-8908 -- Roč. 19, č. 1 (2011), s. 22-23.

Elektronické knihy a jejich čtečky se stále rychleji zdokonalují, pozadu nezůstává ani možnost jejich využití pro osoby se zbytky zraku nebo nevidomé. Příkladem je elektronické zařízení Reader (firmy Intel), které převádí čtený text do mluvené podoby. Cílový text si zařízení naskenuje a inteligentní software na rozpoznávání textu jej převede do takové podoby, kterou zařízení následně přečte svému uživateli do sluchátek nebo nahlas prostřednictvím reproduktoru.

zrakově postižený; nevidomý; vada zraku; čtení; text; poslech; informační technologie; nové technologie; zvukový dokument; čtecí stroj; elektronická kniha; inovace


8. Digitální učebnice oživily výuku : celý školní rok nepoužívali ve vybraných základních školách papírové učebnice, místo nich měli digitální [Digital textbooks made instruction live : digital textbooks were used the whole year instead of printed textbooks in chosen primary schools] / Barbora Říhová -- čeština

In: Lidové noviny : [vydání Praha] -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 26, č. 246 (22.X.) (2013), s. 19.

Ve školním roce 2012/2013 obdrželo několik základních škol pro každého žáka tablet, jehož nahraný obsah po celý rok nahrazoval tradiční papírové učebnice. Školy se tak zúčastnily ročního průzkumu nakladatelství Fraus (tj. tvůrce elektronických učebnic), který měl za cíl zjistit, zda lze náhle přejít na plně elektronické učebnice. Průzkum (mimo jiné) ukázal, že učitelé jsou k využívání e-učebnic vstřícní, oceňují jejich názornost, variabilitu a aktuálnost.

elektronická kniha; elektronický dokument; učebnice; přenosný počítač; informační technologie; vzdělávací technologie; výuka; forma výuky; programovaná výuka; didaktické využití počítače; didaktická technika; postoj učitele; učitel; názor; průzkum; výsledek výzkumu; 2012/2013


9. Do první třídy s novou učební sadou [To the first grade with new textbooks] / Jana Lukešová -- čeština

In: Rodina a škola -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 60, č. 3 (2013), s. 18-19.

V rámci pilotního testování se učitelka 1. třídy Jana Lukešová měla možnost seznámit s novým mezipředmětovým učebním komplexem pro 1. třídu ZŠ nazvaným Lili a Vili. Obsahuje jeden mezipředmětový sešit pro prvňáčka, který významně usnadní přípravy učitele do výuky, dále učebnice v papírové i elektronické formě, příručku Náměty pro učitele, balíček pomůcek Matematické hry a bohatě ilustrovanou čítanku. Autorka hodnotí kladně komplexnost a integrovanost sady, výtvarnou stránku, zvolenou genetickou metodu nácviku čtení a psaní a účelné propojení s interaktivním portálem. Nakladatelství Klett má v plánu vydat tyto výukové sety pro celý 1. stupeň ZŠ.

základní škola; první stupeň; učební pomůcka; učebnice; slabikář; mezipředmětové vztahy; rámcový vzdělávací program; elektronická kniha; počáteční vyučování; hodnocení; elektronický učební materiál


10. E-knihy (online publikace) versus ISBN [E-books (on-line publications) versus ISBN] / Antonín Jeřábek -- čeština

In: Grand biblio : časopis pro čtenářskou veřejnost -- ISSN 1802-3320 -- Roč. 5, č. 2 (2011), s. 11.

Problémy spojené s rozšířením systému mezinárodních čísel knih (ISBN), určeného původně pro tištěné publikace, na elektronické knihy, zejména knihy bez nosiče, tzv. online publikace. Zavádění ISBN pro elektronické knihy u nás, kritéria pro přidělení ISBN (např. pouze zpoplatněné on-line publikace).

kniha; číslo; elektronická kniha; publikace; ISBN; evidence


11. E-knihy - rychlé literární občerstvení? [E-books - literary fastfood?] / Zuzana Kulhánková -- čeština

In: Biblio Literární noviny : časopis pro čtenářskou veřejnost -- Roč. 1, č. 1 (duben) (2013), s. 24-25.

Pokus o odpověď na otázku, zda je tištěná kniha přežitek a bude nahrazena knihou elektronickou. Současný stav ve vydávání elektronických knih: zpomalení růstu prodeje e-knih i čteček v roce 2012. Výhody a nevýhody e-knih: snadná přenosnost, relativně vysoká cena, nízké honoráře pro autory. Nejprodávanější e-knihy: tzv. lehčí žánry. U náročnější beletrie i odborných knih je ve větší oblibě jejich tištěná verze. Některé přednosti elektronické verze odborných publikací.

kniha; elektronická kniha; nakladatelské podnikání; komparace; literární žánr; odborná literatura; budoucnost


12. Ekoškola hrou! [Eko-school in the form of play] / Jitka Schneiderová, Jan Smrčka -- čeština

In: Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol -- ISSN 1211-6858 -- Roč. 18, č. 3 (2012), s. 38.

Článek představuje dvě nové webové aplikace, které byly v rámci projektu Síť ekoškol v ČR vytvořeny pro program Ekoškola. Jedná se o interaktivní příručku a webovou hru s názvem Agentem ve službě Země. Úvodní kapitola příručky je přístupná každému na www.ekoprirucka.cz, přístup do dalších kapitol je umožněn pouze školám zapojeným do programu Ekoškola. Online webová hra je volně k dispozici na www.ekohra.cz. Krátká charakteristika obou uvedených webových aplikací.

ekologická výchova; ekologie; ochrana životního prostředí; výuka; učebnice; příručka; elektronická kniha; elektronický dokument; počítačová hra; didaktická hra; webová stránka; výukový software; výchovný program; Internet; počítačové aplikace; Ekoškola


13. Elektronická kniha a čtení [E-books and reading] / Lenka Pořízková -- čeština

In: Biblio Literární noviny : časopis pro čtenářskou veřejnost -- Roč. 1, č. 2 (květen) (2013), s. 21-23.

Různorodost formátů elektronických knih a typů elektronických čteček a s tím související pestrost v technikách jejich čtení. Odlišnosti elektronického a tištěného textu (např. rozlišení nebo ostrost kontur písma je lepší v tištěném textu). Obava, zda elektronická četba nekazí čtenářské návyky. Potřeba rozvíjení nových čtenářských technik odpovídajících specifikům elektronických textů.

kniha; elektronická kniha; čtení; technika čtení; práce s textem; komparace


14. Elektronické knihy / [Electronic books] / Vladimír Tichý -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Duha : informace o knihách a knihovnách z Moravy -- ISSN 0862-1985 -- Roč. 26, č. 1-2 (2012), s. 18-21.

Elektronické knihy (e-knihy) v USA a v ČR. Formáty e-knih, jejich uzavřené a otevřené systémy zpřístupňování. Autorské právo, velká překážka rozvoje trhu s e-knihami.

kniha; elektronická kniha; elektronický dokument; informační technologie; autorské právo; trh; rozvoj; působení; komparace; USA; Česká republika; digitalizace


15. Elektronické knihy mění svět [Electronic books change world] / Daniel Dočekal -- čeština

In: Grand biblio : časopis pro čtenářskou veřejnost -- ISSN 1802-3320 -- Roč. 5, č. 1 (2011), s. [20]-21.

Rok 2010 jako průlom v šíření elektronických knih, ke kterému přispěl i vývoj cenově dostupných elektronických čteček. Největší bariéra bránící větší expanzi elektronických knih: problém zabezpečení autorských práv. DRM (Digital Rights Management) jako způsob ochrany proti kopírování. Elektronické knihy v České republice a jejich předpokládaný další vývoj podmíněný cenou, která by musela být podstatně nižší než u papírových knih.

elektronická kniha; elektronický dokument; autorské právo; budoucnost; elektronická čtečka


16. Open access to living books on the internet : a new chance to bridge the linguistic gap for at-risk preschoolers? [Otevřený přístup ke knížkám na internetu : nová šance k překročení jazykové propasti u rizikových předškoláků?] / Marianne J. van Dijken, Adriana G. Bus, Maria T. de Jong -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: European journal of special needs education -- ISSN 0885-6257 -- Roč. 26, č. 3 (2011), s. [299]-310.

Studie, která zkoumala, zda nové internetové knížky pro předškolní děti (poskytované nizozemskou doménou www.bereslim.nl) odpovídajícím způsobem zlepšují jazykový rozvoj dětí v málo a ve vysoce vzdělaných rodinách. Tohoto výzkumu se v r. 2006 zúčastnilo 1780 osob, které vyplňovaly dotazníky. Výzkum znovu potvrdil, že málo vzdělané a sociálně znevýhodněné rodiny, které by takovouto podporu nejvíce potřebovaly, internetové knížky nevyužívají.

dětská kniha; elektronická kniha; Internet; předškolní dítě; jazyková dovednost; výzkum; komparace; rodina; stupeň vzdělání; sociálně znevýhodněný; rozvíjení schopností; Nizozemsko


17. Papírové učebnice míří do koše : jak se v budoucnu projeví vzdělávání? : na devatenácti českých školách se nyní začaly namísto knih používat iPady [Paper textbooks are on their way to waste basket : in 19 Czech school they started using iPads] / / Eva Hníková -- čeština

In: Lidové noviny : [vydání Praha] -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 25, č. 260, 6.XI.2012, s. 19.

Začátkem listopadu 2012 odstartoval na 19 základních školách pilotní projekt, který má ověřit, zda a jak používání elektronických učebnic promění výuku. Žáci šestých až osmých tříd odevzdali papírové učebnice a místo nich obdrželi tablety. Celkově se na iPadech bude učit zhruba 530 žáků, a to minimálně ve třech vybraných předmětech. Úspěšnost projektu budou sledovat odborníci z Pedagogické fakulty UK v Praze.

učebnice; informační technologie; elektronická kniha; elektronický dokument; výuka; forma výuky; pilotní projekt; projekt; didaktické využití počítače; didaktická technika; inovace ve vzdělávání; základní škola; tablet; ročník 6-8; 2012


18. Produkce knih v ČR v roce 2012. Část 1 [Book production in the Czech Republic in the year 2012. Part 1] / Jaroslav Císař -- čeština

In: Biblio Literární noviny : časopis pro čtenářskou veřejnost -- Roč. 1, č. 1 (duben) (2013), s. 9-11.

Pokles knižní produkce v ČR v roce 2012 s výjimkou dětských knih. Počty vydaných českých titulů a překladů v roce 2012. Počty registrovaných nakladatelů v letech 2008 - 2012. Evidence elektronických knih v databázi ohlášených online publikací. Přehled nakladatelů s nejvyšší produkcí a počty jimi vydaných titulů.

kniha; dětská kniha; elektronická kniha; databáze; nakladatelské podnikání; publikační činnost; nakladatelství; statistická data; Česká republika; 2012


19. Produkce knih v ČR v roce 2012. Část 3 [Book production in the Czech Republic in the year 2012. Part 3] / Jaroslav Císař -- čeština

In: Biblio Literární noviny : časopis pro čtenářskou veřejnost -- Roč. 1, č. 3 (červen) (2013), s. 9-11.

Údaje o počtech překladů knih vydaných v ČR v letech 2008 - 2012. Podíl překladů na celkové knižní produkci v roce 2012. Vývoj v publikování elektronických knih. Marketingový přístup k uvádění e-knih na trh. Růst počtu internetových knihkupectví a literárních portálů. Celkové shrnutí vývoje ve vydávání knih u nás v roce 2012.

nakladatelské podnikání; kniha; překlad; elektronická kniha; marketing; portál; statistická data; Česká republika; 2012


20. S notebookem místo učebnice : digitální vyučování chce děti naučit používat počítač jako pracovní nástroj, a to nejen v hodinách ITC [Notebooks instead of textbooks : digital instruction wants to teach children how to use the computer as a work tool] / Lenka Martinková -- čeština

In: Lidové noviny : [vydání Praha] -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 24, č. 26 (1.II.) (2011), s. 26.

Příklad digitální třídy na Základní škole Kunratice, kde výuka matematiky probíhá s pomocí interaktivní tabule a žákovských notebooků. Žáci s učitelem sdílejí stejná zadání, data, obrázky, stránky, místo klasických učebnic a slovníků používají interaktivní elektronické učebnice. Úkoly se zadávají po síti, žáci se průběžně střídají u tabule, chvíli píší do počítače, chvíli do sešitu. Učitel se může připojit k počítači kteréhokoli žáka a jeho práci promítnout i ostatním.

matematika; výuka; forma výuky; vyučovací metoda; didaktické využití počítače; informační technologie; vzdělávací technologie; didaktická technika; elektronická kniha; základní škola; Kunratice; elektronický učební materiál; interaktivní tabule; interaktivní učebnice; digitalizace; příklad


21. Sdílení je pro školy a učitele užitečné / [Sharing is useful for schools and teachers alike] / Lukáš Križko -- čeština

In: Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol -- ISSN 1211-6858 -- Roč. 18, č. 2 (2012), s. 22.

Článek představuje nový portál pro učitele DUMy.cz (spuštěný na jaře 2012), který začal shromažďovat digitální učební materiály (DUMy). Pedagogické veřejnosti je zde tedy nabídnuta vzájemná spolupráce k obohacení práce a řešení problémů. Jedním z cílů portálu je přesvědčit učitele, že sdílení výukových materiálů je běžné a pro jejich praxi užitečné a žádoucí.

elektronický dokument; elektronická kniha; učebnice; příprava na vyučování; výuka; učitel; spolupráce; zkušenost; poradenství; webová stránka; portál; školský portál; elektronický učební materiál


22. The effect of activity with e-book on vocabulary and story comprehension : a comparison between kindergarteners at risk of learning disabilities and typically developing kindergarteners [Vliv používání elektronických knih na slovní zásobu a pochopení textu : srovnání rizikových dětí a typicky se vyvíjejících dětí z mateřských škol] / Adina Shamir, Ofra Korat, Inessa Shlafer -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: European journal of special needs education -- ISSN 0885-6257 -- Roč. 26, č. 3 (2011), s. [311]-322.

Autoři zkoumali 136 dětí ve věku 5 - 7 let. Děti byly nahodile rozděleny do dvou skupin - jedna pracovala s elektronickou knihou, druhá byla kontrolní. Výsledky ukázaly, že všem dětem, které se zúčastnily práce s e-knihou, se zlepšila slovní zásoba, avšak textu lépe porozuměly typicky se vyvíjející děti z této skupiny.

předškolní dítě; mateřská škola; elektronická kniha; slovní zásoba; porozumění textu; postižený; komparace; výzkum; působení; rozvíjení schopností; Izrael; věk 5-7


23. Vydávání knih v Česku v roce 2010 / [Book production in the Czech Republic in 2010] / Jaroslav Císař -- čeština

In: Grand biblio : časopis pro čtenářskou veřejnost -- ISSN 1802-3320 -- Roč. 5, č. 2 (2011), s. 8-10, 40-41.

Vývoj v oblasti vydávání knih v ČR v roce 2010: nástup širší produkce elektronických knih, hrozba zvýšení sazby DPH. Statistické údaje týkající se produkce tištěných a elektronických knih, struktury knižní produkce, největších producentů knih, vydávání knih v cizích jazycích a překladů, sazeb DPH za knihy v zahraničí apod.

kniha; elektronická kniha; nakladatelské podnikání; publikační činnost; statistická data; daň; komparace; zahraničí; Česká republika


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018