Novinky - OSTATNÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY - leden 2014

1. 2 x 101 knih pro děti a mládež : nejlepší a nejvlivnější knihy / Pavel Mandys a kolektiv -- 1. vyd.

V Praze : Albatros, 2013 -- 430 s. -- čeština

ISBN 978-80-00-03336-5 (váz.)

Sign.: II 111497V1

literatura pro děti a mládež ; dílo

Anotace:

Jak vybrat tu správnou knihu, která děti nebude nudit a zároveň jim nezničí vkus? Vedle školních učebnic a čítanek v českém prostředí v podstatě neexistuje teoretická práce, která by přehlédla dějiny psaní pro děti a mládež a vybrala z nich ty nejdůležitější, nejzajímavější a nejoblíbenější tituly.


2. Ekonomie : 50 myšlenek, které musíte znát / Edmund Conway ; [z anglického originálu ... přeložil Matěj Gregárek] -- Vyd. 1.

[Praha] : Slovart, 2013 -- 208 s. -- čeština

ISBN 978-80-7391-752-4 (váz.)

Sign.: II 111390V1

ekonomie ; ekonomika

Anotace:

Autor představuje a vysvětluje ústřední pojmy ekonomie v souboru 50 srozumitelně napsaných a poutavých esejů.


3. Jak se léčit homeopatií ve středním a vyšším věku / J.T. Holub -- 1. vyd.

Brno : CPress, 2014 -- 124 s. -- čeština

ISBN 978-80-264-0343-2 (brož.)

Sign.: II 111538V1

alternativní medicína ; zdraví ; nemoc ; homeopatie

Anotace:

V knize naleznete rady, jaké homeopatické přípravky používat v případě více než 80 onemocnění a zdravotních obtíží. Autor se již mnoho let zabývá homeopatií a poradenstvím v léčbě pomocí homeopatických přípravků.


4. Kam do podzemí / Jan Pohunek, Magdalena Karelová -- 1. vyd.

Brno : CPress, 2013 -- 144 s. -- čeština

ISBN 978-80-264-0276-3 (váz.)

Sign.: II 111504V1

turistika ; Česko ; podzemí ; jeskyně

Anotace:

Další kniha z populární edice KAM je zaměřena na odvážné a zvídavé turisty a provede vás místy skrytými v hlubinách Země – jeskyněmi, doly, štolami, historickými sklepy, technickým podzemím i podzemními objekty vojenského charakteru. Jednotlivé lokality jsou rozdělené podle krajů s ohledem na historické souvislosti a geologické podmínky.


5. Literární dandysmus 19. století ve Francii / Karin Beckerová ; [z francouzského originálu ... přeložila Alena Lhotová] -- 1. české vyd.

Praha : Karolinum (nakladatelství), 2013 -- 158 s. -- čeština

ISBN 978-80-246-2299-6 (brož.)

Sign.: II 111444V1

literatura ; společnost ; francouzská literatura ; dandysmus

Anotace:

Autorka sleduje jak povahu původního, mondénního dandysmu, jenž se zrodil v sociálním prostoru anglické společenské smetánky, tak utváření raného francouzského dandysmu literárního i vývoj všech vnějších a vnitřních vazeb těchto dvou poloh. Obě větve dandysmu představuje v mnoha ohledech nově, dokazuje například relativnost vázanosti dandysmu na neomezené finanční zdroje.


6. Metodika programu - kariérní poradenství / [editoři Lada Šuláková, Daniel Hůle ; autorský kolektiv Romana Bartůňková ... et al.]

Praha : Člověk v tísni, [2012] -- 145 s. -- čeština

ISBN 978-80-87456-26-2 (brož.)

Sign.: II 111544V1

profesní poradenství ; výchova ; vzdělávání ; sociální práce ; Česko ; sociálně ohrožená skupina

Anotace:

Společnost Člověk v tísni se při práci se sociálně znevýhodněnými lidmi dlouhodobě snaží akcentovat podstatu problému jednotlivců. Podobně je tomu i v případě Programu kariérního poradenství, kdy se jednotliví kariérní poradci zaměřují na identifikaci problémů svých klientů a pomocí aktivit šitých na míru se snaží situaci těchto lidí zlepšit. Ačkoli je situace řady klientů velmi složitá a problémy zasahují řadu oblastí od vzdělání, přes zaměstnanost až po bydlení, při práci kariérních poradců je třeba, prostřednictvím schematizace, zaměřit se na konkrétní cíle.


7. Na co v učebnicích dějepisu nezbylo místo / Stanislava Jarolímková ; [ilustroval Štěpán Zavadil] -- Vyd. 1.

Praha : Motto, 2014 -- 237 s. -- čeština

ISBN 978-80-2670-046-3 (váz.)

Sign.: II 111541/1V1

dějiny ; Česko

Anotace:

Volné pokračování knih Co v učebnicích nebývá a Co možná nevíte o životě našich předků opět přináší mnoho zajímavostí, které se do učebnic dějepisu nevešly, ale které dokreslují a přibližují život našich předků.


8. Posvícení bezdomovců : úvod do sociologie domova / Jan Keller -- Vyd. 1.

Praha : Sociologické nakladatelství, 2013 -- 290 s. -- čeština

ISBN 978-80-7419-155-8 (brož.)

Sign.: I 34184V1

sociologie ; společenství ; bezdomovec ; postmoderní společnost ; sociální hnutí

Anotace:

Autor rozlišuje bezdomovectví fyzické a statusové. Fyzické bezdomovectví chápe jako poslední stadium procesu sociálního vyloučení, bezdomovectví statusové přisuzuje těm částem středních vrstev, které jsou ohroženy sociálním sestupem. Z pohledu domova a hrozby jeho ztráty postupně přibližuje problematiku komunitních studií a hnutí, podává stručné dějiny konceptu sociální exkluze a popisuje reakce sociálně vyloučených na ztrátu domova. V prostředí nových sociálních hnutí hledá autor postoje, jež vedly k rozvoji tzv. postmoderního myšlení. Závěr publikace je věnován analýze sociálního konstruktivismu a jeho rozlišení na několik typů podle radikálnosti, se kterou je vyzvedávána libovolnost výkladů reality.


9. Protektorátní Praha jako německé město : nacistický urbanismus a Plánovací komise pro hlavní město Prahu / Miloš Hořejš -- 1. vyd.

Praha : Národní technické muzeum (Praha, Česko), 2013 -- 319 s. -- čeština

ISBN 978-80-204-2773-1 (MF)

Sign.: III 37505V1

architektura ; dějiny dvacátého století ; Praha (Česko) ; urbanismus ; nacismus

Anotace:

Záhy po zřízení Protektorátu Čechy a Morava se české obyvatelstvo stalo cílem rozsáhlé vlny germanizace. Mezi prostředky využívanými ke zdůraznění nacistické dominance nemohla chybět ani nacionálním socialismem preferovaná architektura. V případě architektury a urbanismu se jednalo o organizaci původně založenou s cílem Prahu modernizovat – Plánovací komisi pro hlavní město Prahu a okolí. V jejím čele se postupně vystřídalo několik německých architektů a urbanistů, kteří se Praze snažili vtělit ráz ne nepodobný přestavbám Berlína, Norimberku či Lince.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019