Novinky - PEDAGOGIKA - leden 2014

1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd.

Praha : Raabe, c2013 -- 141 s. -- čeština

ISBN 978-80-7496-071-0 (brož.)

Sign.: II 111368V1

předškolní výchova ; ekologická výchova ; příroda

Anotace:

Publikace je určena učitelkám mateřských škol a rodičům dětí předškolního věku. Motivuje k aktivnímu objevování světa kolem nás, k bádání i k vyprávění, vyzývá ke hře pod širým nebem.


2. Demokracie versus extremismus - výchova k aktivnímu občanství : teoretická část / [autoři textů Jan Charvát ... et al.] -- 1. vyd.

Praha : Asi-milovaní, 2013 -- 176 s. -- čeština

ISBN 978-80-905551-0-5 (brož.)

Sign.: III 37528V1

občanská výchova ; demokracie ; extremismus

Anotace:

Třídílná publikace Demokracie versus extremismus - Výchova k aktivnímu občanství se skládá z těchto částí: Teoretická část, Metodická část, Aktivity a pracovní listy. Materiály se věnují například ideologii extremismu, popírání holocaustu, krizi identity a příklonu k extrému, pedagogické práci s extremismem.

Demokracie versus extremismus - výchova k aktivnímu občanství : metodická část / [autoři textů David Čáp ... et al.] -- 1. vyd.

Praha : Asi-milovaní, 2013 -- 104 s. -- čeština

ISBN 978-80-905551-1-2 (brož.)

Sign.: III 37529V1

občanská výchova ; demokracie ; extremismus

Demokracie versus extremismus - výchova k aktivnímu občanství : aktivity a pracovní listy / [editorky a autorky aktivit Lenka Mrázová, Jana Skácelová] -- 1. vyd.

Praha : Asi-milovaní, 2013 -- 80 s. -- čeština

ISBN 978-80-905551-2-9 (brož.)

Sign.: III 37530V1

občanská výchova ; demokracie ; extremismus


3. Jak zvládnout problémy dětí se školou? : děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole : praktická příručka pro rodiče, učitele a další odborné pracovníky / Jitka Kendíková, Miroslav Vosmik -- Vyd. 1.

Praha : Pasparta, 2013 -- 109 s. -- čeština

ISBN 978-80-905576-0-4 (brož.)

Sign.: II 111383V1

speciální vzdělávací potřeby ; speciální pedagogika ; poradenství ; individuální vzdělávací plán ; asistent pedagoga

Anotace:

V současné době se v běžných českých základních i středních školách vzdělává poměrně velké množství žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Aby jim daná škola mohla vytvořit vhodné podmínky pro uskutečňování jejich vzdělávání v patřičné kvalitě, musí úzce spolupracovat s jejich rodiči, zákonnými zástupci. Cílem této publikace je zvýšit informovanost rodičů, pedagogů a dalších zainteresovaných pracovníků. Text je doplněn mnoha příklady z praxe a také vzory příslušných formulářů a dokumentů.


4. Metodika programu - podpora vzdělávání / [autorský kolektiv Petra Klingerová ... et al.]

Praha : Člověk v tísni, [2012] -- 87 s. -- čeština

ISBN 978-80-87456-27-9 (brož.)

Sign.: V 23209V1

vzdělávací program ; sociální služba ; Česko ; sociální vyloučení ; podpora vzdělávání

Anotace:

Program podpora vzdělávání je jednou ze služeb Programů sociální integrace (dále jen PSI), která je při regionálních pobočkách poskytována klientům ohroženým sociálním vyloučením. Metodika Programu podpora vzdělávání má za úkol tuto službu představit, ulehčit nově příchozím kolegům rychlé zapracování a poskytnout oporu již zkušeným pracovníkům. Metodika programu také může posloužit jako návod jiným neziskovým organizacím, školám, případně obcím, které usilují o to, aby děti žijící v podmínkách sociálního vyloučení, byly začleněny do vzdělávání na běžných školách a hledají způsoby jejich podpory.


5. Pojďte do školy! : nerovné šance na vzdělávání znevýhodněných dětí / [Varianty (kol.) ; editor Iva Janská a Tomáš Habart]

Praha : Člověk v tísni, 2011 -- 189 s. -- čeština

ISBN 978-80-87456-19-4 (brož.)

Sign.: II 111545V1

základní škola ; integrace žáka ; handicap ; vzdělávací projekt ; sociální vyloučení ; 2009-2011

Anotace:

Tříletý projekt Pojďte do školy! Podpora vzdělávání a doučování dětí ze sociálně vyloučených domácností (2009–2011), v rámci něhož vznikla i publikace Pojďte do školy! V publikaci se autoři chtěli podělit o poznatky vyplývající z realizace projektu a zároveň představit důvody, proč by sociálně znevýhodněné děti měly být vzdělávány ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Jako inspirace mohou posloužit zkušenosti ze zemí, které patří v oblasti vzdělávání k evropským špičkám.


6. Příběhy ze špatné čtvrti, aneb, Jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství / Tomáš Nikolai (ed.) ; [autoři Petra Sedláčková ... et al.]

Praha : Člověk v tísni, 2007 -- 117 s. -- čeština

ISBN 978-80-86961-45-3 (kroužková vazba)

Sign.: III 37527V1

multikulturní výchova ; Romové ; segregace ; výchova ; vzdělávání ; sociální vyloučení

Anotace:

Didaktická příručka Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství je ojedinělým materiálem, který v rámci průřezového předmětu multikulturní výchova umožňuje pedagogům a studentům pracovat s obtížnými tématy jako je sociální vyloučení a segregace Romů. Příručku tvoří informace o segregačních mechanismech v České republice a 12 didakticky zpracovaných případových studií.


7. Svět bez konfliktů : didaktické materiály pro výchovu k míru a globální vzdělávání ve školách / Günther Gugel, Uli Jäger ; [překlad Alena Matějová]

[Praha : Člověk v tísni, 2008] -- 145 s. -- čeština

ISBN 978-80-86961-39-2 (brož.)

Sign.: III 37526V1

globální výchova ; mírová výchova ; mírová pedagogika

Anotace:

Jde o jednu z prvních publikací v českém prostředí věnující se takzvané mírové pedagogice, která má mladým lidem ukazovat způsoby, jak se nenásilnou formou vypořádat s konfliktními situacemi, do kterých se dostávají.

Kromě seznámení s myšlením a jednáním v duchu této pedagogiky se publikace zaměřuje na příčiny a pozadí eskalace konfliktů, násilí a válek, na podporu míru, předpoklady a šance konstruktivního řešení konfliktů a přístupy k němu.


8. Systémová spojení : spolupráce jako nástroj překonávání důsledků sociálního znevýhodnění ve vzdělávání / [autor Jaroslav Šotola a kol.]

Praha : Člověk v tísni, [2012] -- 121 s. -- čeština

ISBN 978-80-87456-25-5 (brož.)

Sign.: II 111543V1

výchova ; vzdělávání ; vzdělávací projekt ; školská politika ; sociální znevýhodnění ; sociálně ohrožená skupina

Anotace:

Předkládaná publikace představuje ucelený pokus reflektovat potenciál spolupráce institucí při vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků na systémové úrovni. Hlavní ambicí textu je přinést inspiraci školám, úřadům či neziskovým organizacím, jak budovat systémová spojení, tedy jak posílit a zefektivnit stávající síť vzdělávacích a podpůrných služeb. Prezentované poznatky vycházejí z obsahu expertních skupin, konaných v rámci realizace projektu Do lavic! na 11 místech České republiky za účasti zástupců škol, úřadů, neziskových organizací, ale i poradenských pracovníků, lékařů či policistů.


9. Začínáme s GRV : případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách / [editoři Petra Skalická, Lenka Sobotová ; autoři Miroslava Belhová ... et al.]

Praha : Člověk v tísni, c2009 -- 67 s. -- čeština

ISBN 978-80-86961-87-3 (brož.)

Sign.: V 23210V1

případová studie ; střední škola ; vzdělávací projekt ; Náš společný svět (projekt) ; Česko ; globální rozvojové vzdělávání

Anotace:

Případová studie obsahuje zkušenosti, doporučení a nápady čtyř středních škol zapojených do projektu Náš společný svět, které se v průběhu roku 2009 intenzivně věnovaly začlenění GRV do svých školních vzdělávacích programů. Příručka proto může posloužit coby pomocník dalším pedagogům a školám při zavádění globálních a rozvojových témat do výuky.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018