Novinky – PSYCHOLOGIE – únor 2014

1. Jemná motorika : vývoj, motorická kontrola, hodnocení a testování / Jana Vyskotová, Kateřina Macháčková -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2013 -- 176 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-4698-2 (brož.)

Sign.: II 111588V1

motorika ; senzomotorika ; kineziologie ; hodnocení ; test ; jemná motorika ; kazuistika

Anotace:

Tato odborná kniha se zaměřuje na různé aspekty jemné motoriky – od jejího vývoje, přes obsahovou stránku jednotlivých manipulačních aktivit, kineziologické aspekty, řízení jemné motoriky a somatosenzorických funkcí, až po možnosti testování poruch jemné motoriky. Jednotlivé testy jsou podrobně popsány, včetně vysvětlení jejich využití v klinické praxi. Na závěr jsou zpracovány kazuistiky pacientů s různými poruchami jemné motoriky.


2. Metadovednosti a (ne)vědomí v psychoterapii : fenomenologická studie podmínek efektivního využívání psychoterapeutických technik / Petr Mikoška

Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013 -- 154 s. -- čeština

ISBN 978-80-7465-075-8 (váz.)

Sign.: II 111638V1

psychoterapie ; psychoterapeut ; metadovednost

Anotace:

Při zkoumání úlohy metadovedností v psychoterapii autor vychází z principů a terminologie procesorientované psychologie, která s těmito dovednostmi pracuje nejen na úrovni teoretické, ale i v psychoterapeutické praxi. Autor si klade za cíl jednak zdůvodnit, proč je kvalita technických intervencí, interpretací a možnost rozpoznání existence a povahy (proti)přenosových jevů podmíněna přítomností metadovedností, jednak ukázat možnosti jejich kultivace. Zaměřuje se při tom především na psychoterapeutickou využitelnost technik kultivace tzv. „všímavosti“.


3. Psychiatrické minimum / Helena Kučerová -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2013 -- 166 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-4733-0 (brož.)

Sign.: II 111589V1

psychiatrie ; diagnostika ; psychoterapie ; kazuistika

Anotace:

Kniha přibližuje čtenářům obor psychiatrie. Autorka zde uplatnila své více než třicetileté zkušenosti z praxe; jasnými a srozumitelnými slovy vysvětluje základní psychiatrické pojmy a diagnózy a dokládá je konkrétními příběhy pacientů.


4. Sám sobě psychologem / Tomáš Novák, Věra Capponi -- 4., přeprac. vyd.

Praha : Grada, 2014 -- 187 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-4825-2 (brož.)

Sign.: II 111593V1

psychologie ; psychologie osobnosti ; komunikace ; asertivita ; sebepoznání ; sociální interakce

Anotace:

Autoři poskytují všem, kdo se chtějí vydat na cestu sebepoznání, nezbytné teoretické znalosti o základních vlastnostech lidské psychiky, ale především se zaměřují na přesah psychologických poznatků do praktického života. S charakteristickým nadhledem popisují nejčastější předsudky, obranné mechanismy, stereotypní myšlenkové pochody a komunikační hry, které nám komplikují život, a neopomíjejí ani základy relaxace, meditace a asertivity.


5. Sny : práce se sny v psychoterapeutické praxi / Verena Kast ; [z německého originálu ... přeložil Petr Babka] -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2013 -- 222 s. -- čeština

ISBN 978-80-262-0487-9 (brož.)

Sign.: II 111583V1

sen ; nevědomí ; psychoterapie ; analytická psychologie ; symbolika

Anotace:

Autorka ve své knize nabízí porozumění podstatě a významu snů, předkládá některé teorie objasňující funkci snového života a poskytuje základní praktická vodítka pro práci se sny v psychoterapeutické praxi.


6. Tréma - jak s ní bojovat / Tomáš Novák -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2014 -- 152 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-4775-0 (brož.)

Sign.: II 111586V1

strach ; rozvoj osobnosti ; psychologie osobnosti ; psychoterapie ; relaxace

Anotace:

Autor se nezaměřuje jen na projevy trémy zkouškové, řečnické či studijní, ale také na trému jako na protiklad asertivity v pracovních vztazích. Nezapomíná samozřejmě ani na trému při seznamování se a v rodině, která velmi často vede k neobratnostem a nedorozuměním.


7. Vyhoření : jak rozproudit vlastní energii / Anselm Grün ; [z německého originálu ... přeložila Michaela Jančaříková] -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2014 -- 163 s. -- čeština

ISBN 978-80-262-0587-6 (brož.)

Sign.: II 111580V1

syndrom vyhoření ; mentální hygiena ; pozitivní psychologie ; životní styl ; vizualizace ; křesťanský život

Anotace:

Klasik spirituální literatury se tentokrát věnuje problematice, jež provází lidi, kteří věnují často veškerou svou energii práci a výkonu a přitom zapomínají kvalitně prožívat vlastní život. Syndrom vyhoření může být ale také průvodním znakem nastupujícího středního věku nebo stárnutí. Symptomy, které se u těchto lidí hlásí, jsou předrážděnost, stres, pocity napětí a nedostatečnosti, které mohou ústit v depresi nebo vyhasnutí energie. Na základě psychologie flow a jungovské psychologie aktivní imaginace autor popisuje cesty ze zablokovanosti životodárné energie každého člověka.


8. Zraněné dětství : vliv dětského traumatu na onemocnění v dospělosti / Robin Karr-Morseová, Meredith S. Wileyová ; přeložila Eva Klimentová -- Vyd. 1.

Praha : Triton, 2013 -- 359 s. -- čeština

ISBN 978-80-7387-642-5 (brož.)

Sign.: II 111576V1

pedopsychologie ; psychosomatika ; psychoterapie ; stres ; dětství ; psychické trauma ; psychické zdraví

Anotace:

Autorky této knihy kombinují nejnovější poznatky z psychologie, genetiky, endokrinologie, neurobiologie a imunologie, aby ukázaly, jak takové „zraněné dětství“ ovlivňuje psychické a tělesné zdraví v dospělosti. V důsledku nezpracovaných negativních raných zážitků mohou vzniknout nejrůznější nemoci a neduhy: od obezity, deprese a látkové závislosti až po srdeční choroby a cukrovku. Kromě podrobné analýzy však tato kniha také nabízí možnosti nápravy a uzdravení, ale především prevence.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018