Novinky - OSTATNÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY - březen 2014

1. Dávat a brát : skrytá dynamika úspěchu / Adam Grant ; [překlad Zdeněk Mužík] -- 1. vyd.

Brno : BizBooks, 2014 -- 311 s. -- cze

ISBN 978-80-265-0133-6 (brož.)

Sign.: II 111698V1

úspěch ; profesní dráha ; psychologie práce ; spolupráce ; přesvědčování ; sociální interakce

Anotace:

Autor knihy vás seznámí s úspěšnými dárci z nejrůznějších oborů.

Úspěšní dárci mají jedinečný přístup k aktivitám ve čtyřech klíčových oblastech: vytváření sítě kontaktů, spolupráci, vyhodnocování a ovlivňování druhých.


2. Dějiny světa v čase milénia / Rodulfus Glaber ; [z latinského originálu ... přeložila Jana Zachová ; k vydání připravila a redigovala Magdalena Moravová] -- Vyd. 1.

Praha : Argo, 2013 -- 214 s. -- cze

ISBN 978-80-257-0977-1 (váz.)

Sign.: II 111669V1

dějiny středověku ; Evropa

Anotace:

Francouzský mnich Rodulfus Glaber bývá v odborné literatuře bývá oprávněně nazýván kronikářem Roku tisíc a jeho Pět knih dějin je pokládáno za jeden z nejvýznamnějších pramenů k dějinám nejen středověké Francie, nýbrž i Svaté Říše římské v čase milénia.

Přestože jej moderní historikové usvědčili z řady omylů, je dodnes vnímán jako neocenitelný pramen k velkým změnám, jimiž svět kolem roku 1000 procházel (oslabení královské autority a prohloubení feudálního rozkladu ve společnosti a s tím související formování představy Božího míru a církevní reformy).


3. Manéž informačního věku : kdo uvízl v síti internetu / Ivan Pilný, Tereza Kučerová -- 1. vyd.

Brno : BizBooks, 2014 -- 230 s. -- cze

ISBN 978-80-265-0169-5 (brož.)

Sign.: II 111770V1

informační společnost ; informační technologie ; Internet ; globální společnost

Anotace:

Atributy připisované informačnímu věku bývají technologie, počítače, digitalizace, digitální dálnice, informace kdykoli, kdekoli, komukoli na dosah ruky. Jedná se však skutečně o informace, nebo jen o terabajty? A jsme vůbec schopni překladu takovýchto terabajtů do důležitých informací? Dokáže se náš mozek s takovým množstvím informací vypořádat? A jsme vlastně vůbec schopni žít bez těchto informací? Autoři knihy se pokusili zjistit, jak s těmito jevy zacházet.


4. Nejčastější právní situace : rádce pro každý den / Kateřina Čepicová -- 1. vyd.

Brno : Edika, 2014 -- 192 s. -- cze

ISBN 978-80-266-0406-8 (brož.)

Sign.: II 111702V1

právo ; občanské právo ; Česko

Anotace:

Na pozadí krátkých příběhů ze života se dozvíte, jak řešit nejčastější právní situace, jaké paragrafy se vás týkají a co vše byste si měli ohlídat, ať už s pomocí právníka, nebo bez něj. Autorka Kateřina Čepicová vycházela při psaní ze své právnické praxe a z případů, se kterými se běžně setkává.


5. Notebook pro seniory : vydání pro Windows 8 / Jiří Lapáček -- 1. vyd.

Brno : Computer Press, 2014 -- 224 s. -- cze

ISBN 978-80-251-3827-4 (brož.)

Sign.: II 111704V1

počítač ; přenosný počítač ; starší člověk ; práce s počítačem

Anotace:

S touto knihou můžete odhalit všechny výhody moderních přenosných počítačů se systémem Windows 8. Naučíte se, jak se vyhnout problémům a případně je bezpečně vyřešit, jak používat Internet k hledání informací, zábavě i komunikaci a jak se orientovat v operačním systému.


6. O pražské německé literatuře / Kurt Krolop ; [přeložil Jiří Stromšík] -- Vyd. 1.

Praha : Nakladatelství Franze Kafky, 2013 -- 117 s. -- cze

ISBN 978-80-86911-42-7 (brož.)

Sign.: II 111720V1

literatura ; kultura ; umění ; Česko ; literární život ; pražská německá literatura

Anotace:

Publikace obsahuje dvě stěžejní studie z pera předního literárního badatele a germanisty, prof. dr. Kurta Krolopa (nar. 1930), o unikátním fenoménu tzv. pražské německé literatury. Mezi její čelné představitele patří např. Rainer Maria Rilke, Franz Kafka, Max Brod, Franz Werfel a další. Z němčiny přeložil a odborným aparátem doplnil Jiří Stromšík. Publikace vychází česky poprvé, obsahuje medailon autora a jeho bibliografii.


7. Obrana historie, aneb, Historik a jeho řemeslo / Marc Bloch ; [z francouzského originálu ... přeložila Helena Beguivinová] -- Vyd. 1.

Praha : Argo, 2011 -- 159 s. -- cze

ISBN 978-80-257-0403-5 (váz.)

Sign.: II 111721V1

dějiny ; historiografie ; prameny

Anotace:

Francouzský historik M. Bloch ve své rozsáhlé, byť nedokončené eseji uvažuje nad významem historie a historiografie a nad tím, co je podstatou historikova řemesla. Klade si řadu otázek, např. jakou roli hrají v dějinách prameny anebo čas, co má být předmětem historického pozorování a kritické metody historikovy práce, jaký význam má při studiu pramenů rozlišování mezi pravdou, lží a omylem, má-li historik zkoumané téma soudit či pochopit, jak má rozumět jazyku svých pramenů atd.


8. Velké otázky. Evoluce / Francisco J. Ayala ; [přeložili Roman Šolc a Josef Lhotský] -- Vyd. 1.

Praha : Knižní klub, 2014 -- 208 s. -- cze

ISBN 978-80-242-4222-4 (váz.)

Sign.: II 111677V1

genetika ; biologie ; evoluce

Anotace:

Série Velké Otázky předkládá základní otázky vědy a filosofie, které v průběhu historie trápily zvídavé jedince, a nabízí odpovědi těch největších myslitelů. Ve svazku Evoluce Francisco J. Ayala mimořádně fundovaně zkoumá vznik a vývoj života, jaký známe. Provádí nás od základních principů adaptace a přírodní selekce až k nejnovějšímu výzkumu klonování a inteligence a přitom odhaluje, jak se zrodil živý svět, a jednou pro vždy zodpovídá kontroverzní otázku evoluce.


9. Volební právo cizinců v komunálních volbách České republiky a jeho využití / Zuzana Machová -- Vyd. 1.

Praha : Karolinum, 2013 -- 152 s. -- cze

ISBN 978-80-246-2342-9 (brož.)

Sign.: II 111656V1

volby ; cizinec ; právo ; Česko

Anotace:

Publikace přináší nový pohled na problematiku volebního práva cizinců ve volbách do zastupitelstev obcí v České republice. Shrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na participaci cizinců ve volbách do zastupitelstev obcí, postoje a zkušenosti cizinců, ale i zástupců městských úřadů a státních institucí. Hlavním cílem šetření bylo zhodnotit, jak cizinci fakticky využívají své volební právo ve volbách do zastupitelstev obcí.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018