Novinky – PSYCHOLOGIE – květen 2014

1. 5 elementů efektivního myšlení : [klíč k úspěchu ve studiu, práci i každodenním životě] / Edward B. Burger a Michael Starbird ; [překlad Helena Michková] -- 1. vyd.

Brno : BizBooks, 2014 -- 144 s. -- cze

ISBN 978-80-265-0194-7 (brož.)

Sign.: II 111961V1

rozvoj osobnosti ; myšlení ; učení ; tvořivost ; efektivita

Anotace:

V této knize naleznete techniky, díky nimž objevíte inovativní způsoby řešení složitých problémů a naleznete skryté možnosti rozvoje svých dovedností. Skutečné příběhy, zábavná cvičení a konkrétní metody vás přimějí správně myslet, učit se a chápat.


2. Emoční inteligence pro ženy : jak ji rozvíjet a využívat / Cornelia Topf ; [překlad Natalie Vrajová] -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2014 -- 192 s. -- cze

ISBN 978-80-247-5135-1 (brož.)

Sign.: II 111919V1

žena ; rozvoj osobnosti ; emoce ; sebepojetí ; interpersonální vztahy ; komunikace ; sebevědomí ; sociální interakce

Anotace:

Po přečtení této knihy již nebudete obětí svých pocitů, ale jejich partnerkou. Dokážete se zbavit emočních strašáků, které se vám někdy uhnízdí v hlavě. Dokážete zachovat klid ve stresových situacích. Budete zažívat méně zlosti, zklamání a zoufalství a namísto toho získáte sebevědomí a duševní sílu. Budete spokojenější samy se sebou, i se světem kolem vás.


3. Hadi v oblecích, aneb, Psychopat jde do práce / Paul Babiak, Robert D. Hare ; [z anglického originálu ... přeložila Zuzana Gabajová] -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2014 -- 253 s. -- cze

ISBN 978-80-200-2366-7 (brož.)

Sign.: II 111948V1

psychopatologie ; psychologie práce ; interpersonální vztahy ; pracovní vztahy ; manipulace ; sociální interakce

Anotace:

Kniha přináší podmanivý, děsivý a vědecky podložený pohled na to, jak psychopati fungují v korporátním prostředí a jak uplatňují své „instinktivní“ manipulativní techniky v podnikatelských procesech.


4. Logoterapie : existenciální analýza jako hledání cest / Martina Kosová a kolektiv -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2014 -- 208 s. -- cze

ISBN 978-80-247-4346-2 (brož.)

Sign.: II 111922V1

psychoterapie ; logoterapie ; existenciální analýza ; existenciální psychoterapie

Anotace:

Kniha je zdrojem inspirací nejen pro psychology, lékaře, sociální pracovníky a příslušníky dalších pomáhajících profesí, ale i pro všechny čtenáře se zájmem o existenciální rozměr v životě.


5. Nářek mrtvých : psychologie po Jungově Červené knize / James Hillman, Sonu Shamdasani ; [z anglického originálu ... přeložil Ondřej Fafejta] -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2014 -- cze

ISBN 978-80-262-0619-4 (brož.)

Sign.: II 111938V1

psychoanalýza ; hlubinná psychologie ; psychika ; Jung, Carl Gustav, ; analytická psychologie ; narativní psychologie ; archetypy

Anotace:

Rozhovor předního světového psychologa Jamese Hillmana, zakladatele hnutí archetypální psychologie, a uznávaného historika psychologie, znalce díla C. G. Junga a editora jeho Červené knihy Sonu Shamdasaniho, se odehrává na pozadí vydání Červené knihy a prochází tématy, která jsou z jejich pohledu důležitá pro moderní psychologii. Dotýká se vztahu živých a mrtvých v našich snech a fantaziích, otázek kreativity a výtvarného vyjádření, psychologie umění, narativní psychologie, hlubinné psychologie, významu křesťanství pro moderního člověka, vztahu člověka k minulosti.


6. O psychologii bytí / Abraham H. Maslow ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Antonínová] -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2014 -- 317 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0618-7 (brož.)

Sign.: II 111936V1

psychologie ; motivace ; potřeba ; tvořivost ; hodnota ; rozvoj osobnosti ; Maslow, Abraham Harold, ; humanistická psychologie

Anotace:

Jednou z nejčastěji citovaných teorií v oblasti lidské motivace je bezpochyby hierarchie lidských potřeb Abrahama H. Maslowa. Podle tohoto autora jsou lidské potřeby uspořádány od nejnižších k nejvyšším. Vyšší motivy se objevují, až když byly uspokojeny potřeby nižší úrovně. Tuto základní teorii Maslow rozvíjí a rozlišuje nedostatkovou motivaci nižší úrovně (D-motivaci) a růstovou motivaci vyšší úrovně (B-motivaci). Objasňuje charakteristiky lidí s vyšší úrovní motivace, kteří se sebeaktualizují, prožívají vrcholné zážitky a mohou být inspirací pro ostatní. Kniha je sérií Maslowových přednášek na tato témata z let 1954-1961.


7. Prevence traumatu u dětí : průvodce k obnovení důvěry, vitality a odolnosti / Peter A. Levine, Maggie Klineová ; [z anglického originálu ... přeložila Klára Meissnerová] -- 1. vyd. v českém jazyce

Praha : Maitrea, 2014 -- 275 s. -- cze

ISBN 978-80-87249-61-1 (brož.)

Sign.: II 111898V1

psychoterapie ; pedopsychologie ; vývojová psychologie ; sexuální zneužívání ; rozvod ; úmrtí ; psychika ; úzkostná porucha ; psychické trauma

Anotace:

Kniha pomáhá rodičům, kteří chtějí pomoct svým ustaraným a utrápeným dětem. Nabízí jednoduché, avšak velmi mocné nástroje, které děti chrání před nebezpečím a pomáhají jim, jak se znovu navrátit k rovnováze poté, co zažily strach a pocit přehlcení.


8. Rozvoj inteligence u dětí od 3 do 6 let / Katharina Bäcker-Braun ; [z německého originálu ... přeložila Dagmar Brejlová] -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2014 -- 198 s. -- cze

ISBN 978-80-247-4798-9 (brož.)

Sign.: II 111913V1

předškolní dítě ; předškolní věk ; rozvoj osobnosti ; inteligence ; myšlení ; řeč ; vnímání prostoru ; pohybový rozvoj ; hra ; výchova dítěte ; matematické myšlení

Anotace:

Autorka popisuje vývojová stadia rozvoje inteligence dětí mateřské školy s ohledem na využití v praxi. Poskytuje fascinující pohled na nejnovější neurofyziologické poznatky a přináší celou řadu praktických rad, které napomohou individuálnímu a celostnímu vedení rozvoje dětí.


9. Teorie a praxe poradenské psychologie / Roman Procházka ... [et al.] -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2014 -- 249 s. -- cze

ISBN 978-80-247-4451-3 (brož.)

Sign.: II 111918V1

poradenství ; psychologie ; nadaný ; profesní poradenství ; porucha chování ; porucha učení ; mentální retardace ; závislost ; anorexie ; terapeutický přístup ; poradenská psychologie ; školní připravenost ; kyberšikana ; ADHD

Anotace:

V jednotlivých kapitolách se autoři zabývají teoretickým zázemím poradenské psychologie a pomocí stručných příkladů je propojují s poradenskou praxí. Nevyhýbají se ani úskalím, se kterými se pracovníci i klienti poraden potýkají. Témata jednotlivých kapitol byla vybrána na základě otázek, s nimiž se autoři setkávají ve své psychologické praxi a jež jsou často předmětem jak odborné, tak laické diskuse.


10. Zneužití : léčba následků sexuálního či emočního násilí / Heinz-Peter Röhr ; [z německého originálu ... přeložil Petr Babka] -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2014 -- 151 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0601-9 (brož.)

Sign.: II 111937V1

psychoterapie ; psychická zátěž ; psychosomatika ; pohádka ; psychické trauma ; zneužívané dítě ; kazuistika

Anotace:

Heinz-Peter Röhr na pozadí pohádky bratří Grimmů (Allerleirauh) a na četných kazuistikách z vlastní psychoterapeutické praxe fenomén sexuálního a emočního zneužívání popisuje, dává porozumět jeho následkům a ukazuje možnosti léčby a uzdravení.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018