Novinky - PEDAGOGIKA - květen 2014

1. Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole : praktický rádce pro rodiče i učitele / Cheryl R. Carter ; [z anglického originálu ... přeložila Linda Bartošková] -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2014 -- 118 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0621-7 (brož.)

Sign.: II 111939V1

výchova dítěte ; pedopsychologie ; vztah rodiče-dítě ; hyperaktivita ; pozornost ; ADHD ; ADD

Anotace:

Rodiče a učitelé dětí s poruchami pozornosti a hyperaktivitou zkoušejí často první poslední, střídají odměny a tresty, ale máloco zabere. Jednou z cest je dovést děti s ADHD a ADD k tomu, aby se naučily samy si zorganizovat své věci i to, co dělají. Podle autorky na děti s ADHD a ADD platí zábava spojená a individuálním přístupem, pravidly, jednoduchostí a plánováním času. Všechno, co děti učíme, bychom jim podle ní měli nejprve předvést, pak na tom s nimi spolupracovat, poté dohlížet na to, jak to zkoušejí udělat samy, nechat je práci provést samostatně a nakonec zkontrolovat, jak se jim to povedlo.


2. Jak na svého teenagera : manuál pro rodiče / Gill Hines, Alison Baverstock ; [překlad Daniela Vránová] -- 1. vyd.

Praha : Grada Publishing, 2014 -- 218 s. -- cze

ISBN 978-80-247-5144-3 (brož.)

Sign.: II 111920V1

adolescent ; výchova ; rodinná výchova ; interpersonální vztahy ; komunikace ; vztah rodiče-dítě ; sociální interakce

Anotace:

Tento praktický průvodce nabízí všem rodičům osvědčené strategie pro každou situaci, řadu příkladů a rad, které ihned můžete využít v praxi.


3. Jak připravit dítě do 1. třídy / Dana Kutálková -- 3., aktualiz. vyd.

Praha : Grada, 2014 -- 196 s. -- cze

ISBN 978-80-247-4856-6 (brož.)

Sign.: II 111915V1

předškolní výchova ; předškolní dítě ; rozvoj osobnosti ; myšlení ; vnímání ; řeč ; kresba ; školní zralost ; výchova ; předmatematické myšlení ; příprava na školu

Anotace:

Cílem předškolní přípravy není dítě předem naučit číst a psát, ale zajistit především maximální a harmonický rozvoj schopností, které umožní, aby dítě bylo ve správný čas při výuce čtení, psaní a počítání úspěšné. Projděte tedy společně s touto knihou jednu po druhé nejdůležitější schopnosti, které do značné míry ovlivňují úspěšný start v první třídě. Vždyť dobrý základ z předškolního období rozhoduje také o výsledcích v dalších třídách a vztahu ke vzdělání obecně.


4. Jóga ve školce : pohybové hry a aktivity inspirované jógou pro předškolní děti / Monika Nikodemová ; ilustrace Patricie Koubská -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2014 -- 140 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0623-1 (brož.)

Sign.: II 111934V1

předškolní dítě ; předškolní výchova ; tělesná výchova ; tělesný projev ; pohybová výchova ; pohybový rozvoj ; cvičení ; jóga

Anotace:

Knížka představuje soubor her a inspirací pro pohybové aktivity vycházející z jógy a upravené speciálně pro děti předškolního věku. Metodický úvod se věnuje důležitým otázkám rozvoje koordinace pohybu a dechu, rozvoji jemné motoriky pohybu, specifikům, které zohledňujeme při různém věku dětí, vhodné skladbě cvičení, náročnosti, motivaci. V následujících oddílech najdeme různé situace, v nichž cviky, hry a pohybové aktivity můžeme zařadit, a ke každé velké množství konkrétních návodů se stručnými motivačními pasážemi doplněnými obrázky.


5. Pěstounská péče očima dospělých, kteří v ní vyrostli : trendy vs. zkušenosti / Irena Sobotková, Veronika Očenášková -- 1. vyd.

Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013 -- 197 s. -- cze

ISBN 978-80-244-3821-4 (brož.)

Sign.: II 111910V1

pěstounská péče ; případová studie ; náhradní rodina ; výzkum ; Česko

Anotace:

Publikace přináší komplexní pohled na často kontroverzně pojímané téma pěstounské péče a zaplňuje mezeru ve vědeckých poznatcích. Vychází z rozsáhlého a v našich podmínkách ojedinělého výzkumného projektu, který mapoval prostředí a význam biologické a pěstounské rodiny, kontakty s biologickými rodiči, proces vyrovnávání se s nestandardní osobní historií, životní spokojenost a zvládání dospělých rolí u 50 dospělých osob, které vyrostly v dlouhodobé pěstounské péči. Výzkumná zjištění jsou interpretována s ohledem na praktické aplikace. Důraz je kladen na zjištěné ochranné faktory ve vývoji dítěte v pěstounské péči. Současně je poukázáno na rizika, která hrozí při nerespektování psychických potřeb dětí.


6. Písničky na hraní : písničky a hry rozvíjející hudební tvořivost dětí /Robin Král, Jiří Pazour ; ilustrace Patricie Koubská -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2014 -- 125 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0613-2 (brož.)

Sign.: II 111933V1

výchova dítěte ; rozvoj osobnosti ; tvořivost ; hudební výchova ; předškolní dítě ; mladší školní věk ; rámcový vzdělávací program

Anotace:

Knížka a přiložené CD představují soubor písniček doprovázený hrami a inspiracemi na aktivity, kterými můžeme obohatit výchovu dětí předškolního a mladšího školního věku. Motivy úkolů a her vycházejí vždy z tématu písničky, rozvíjejí ho skrze dechová a rytmická cvičení a kreativní hudební úkoly; to vše ve spojení s pohybem, povídáním, případně výtvarným projevem.


7. Ředitel a střední management školy : průvodce pro ředitele a střední management ZŠ a SŠ / Irena Trojanová -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2014 -- 171 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0591-3 (brož.)

Sign.: II 111935V1

manažerský personál ; ředitel školy ; řízení ; způsobilost ; základní školství ; střední školství

Anotace:

Kniha o středním školském managementu představuje jeho nezanedbatelnou úlohu na úrovni mezi ředitelem a řadovými pedagogy. Autorka vymezuje termín střední management školy v českém prostředí a jeho začlenění do organizační struktury školy. Představuje kompetenční model středního managementu a rozpracovává jednotlivé kompetence. Ředitelům nabízí cesty k využití potenciálu středního managementu delegováním úkolů a činností.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018