Pojď sem, dítě

ANOTACE:

Tento pořad je připraven jako pomůcka pro prohloubení výuky tématu ve společenskovědních předmětech. Jedná se o ucelený přehled Komenského života a díla, s důrazem na odkaz světové vzdělanosti a jeho pedagogické zásady.
Představíme Komenského jako vděčný umělecký objekt (známky, portréty, bankovky, sochy atd.  +  slavná píseň Modlitba pro Martu…).
Ve skupinách obdrží studenti životopis Komenského rozdělený na etapy, výsledky dle zadání jsou prezentovány ostatním spolužákům (možno doplnit výtvarnými aktivitami s prvky dramatické výchovy) s důrazem na dobové události.

Dílo Komenského: přiřazování obsah – název, kaligrafy, vizitky atd. Komenského desatero pedagogických zásad. Upevnění poznatků pomocí soutěže (řazení lístků atd.).

OČEKÁVANÝ VÝSTUP:

Orientace v životních osudech, díle a názorech jednoho z nejvýznamnějších českých vzdělanců – J. A. Komenského – jako zakladatele moderní výchovy v celosvětovém kontextu. Zdůraznění požadavku systematického všeobecného vzdělání pro všechny.

KLÍČOVÁ SLOVA:

Filozofie, pansofie, pedagogika, Jednota bratrská, třicetiletá válka, reformace, protireformace, Evropa 16. – 17. století.

DRUH INTERAKTIVITY:

Kombinovaná: práce s texty, prvky dramatické výchovy („živé obrazy“), jednoduché výtvarné techniky (návrh erbu Komenského jako „učitele národů“).

CÍLOVÁ SKUPINA:

Žáci 4. – 9. ročníku ZŠ, studenti SŠ.

TYPICKÁ VĚKOVÁ SKUPINA:

10 – 17 let, náročnost textů i úkolů přizpůsobena věku účastníků.

POMŮCKY:

Papíry, pastelky, fixy, mapy, portréty Komenského.

Čí stránka: 
Muzeum
Valdštejnská 20, Praha 1
úterý–neděle
10–17 hod.
tel.: 257 533 455
V historické budově není bezbariérový přístup.
Ceny vstupného
Otevírací doba o svátcích
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019