Z babiččiny a maminčiny aktovky

ANOTACE:

Tento pořad je připraven jako pomůcka pro rozvoj verbálních dovedností žáků, rozvíjí poznatky o vývoji lidské společnosti nejen z hlediska okruhů řazených během hodin prvouky a vlastivědy na 1. stupni ZŠ – roční období, příroda, významné postavy naší historie atd. Na vývoji obyčejných školních pomůcek mohou žáci zaznamenat vývoj techniky a komunikačních strategií v průběhu 20. a 21. stol. - např. školní nástěnné obrazy se stávají již překonanou, ale přesto nostalgicky půvabnou názornou pomůckou.

OČEKÁVANÝ VÝSTUP:

Základní orientace ve vývoji vzdělanosti na našem území a ve vývoji technického pokroku prostřednictvím měnícího se školního prostředí

KLÍČOVÁ SLOVA:

Město a vesnice, rodinná pospolitost, školní třída, školní pomůcky, názorné vyučování, pohádky

DRUH INTERAKTIVITY:

Kombinované: beseda o pomůckách, práce s obrazovým materiálem – třídění, interpretace, prvky dramatické výchovy („uhodni název pohádky“), výtvarné aktivity.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Žáci předškolních tříd MŠ a 1. – 5. ročníků ZŠ

TYPICKÁ VĚKOVÁ SKUPINA:

5 - 11 let

POMŮCKY:

Papíry, fixy, kopie školních obrazů, historické školní pomůcky a učebnice - výběrově pouze pro demonstraci

Čí stránka: 
Muzeum
Valdštejnská 20, Praha 1
úterý–neděle
10–17 hod.
tel.: 257 533 455
V historické budově není bezbariérový přístup.
Ceny vstupného
Otevírací doba o svátcích
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019