Novinky – PSYCHOLOGIE – červenec-srpen 2014

1. Charisma mýtů zbavené : naučte se, jak získat a posílit své osobní kouzlo / Olivia Fox Cabaneová ; [překlad Romana Hegedüsová] -- 1. vyd.

Brno : BizBooks, 2014 -- 252 s. -- cze

ISBN 978-80-265-0223-4 (brož.)

Sign.: II 112138V1

rozvoj osobnosti ; komunikační schopnost ; psychologie osobnosti ; sociální interakce ; charisma

Anotace:

Kniha Charisma mýtů zbavené poskytuje konkrétní návod, jak zvládnout tři nezbytné předpoklady osobní přitažlivosti. Jakmile ovládnete základy schopnosti okouzlovat, naučíte se, jak projevit charisma i v obtížných situacích. Naučíte se, jak se stát člověkem, který má vliv, je přesvědčivý a inspirující.


2. Morální vývoj školáků a předškoláků : paradigmatické výzvy dle Jeana Piageta / Miroslav Klusák -- Vyd. 1.

Praha : Karolinum, 2014 -- 261 s. -- cze

ISBN 978-80-246-2325-2 (brož.)

Sign.: II 112122V1

předškolní dítě ; školní věk ; pedopsychologie ; vývojová psychologie ; filozofie výchovy ; autorita ; trest ; empirický výzkum ; Piaget, Jean, ; morální vývoj

Anotace:

Monografie představuje podrobnou analýzu výzkumu Jeana Piageta v oblasti morálního vývoje dítěte. Text je členěn do dvou oddílů. Ve své první, interpretační části nabízí náhled do Piagetovy teorie morálního vývoje dítěte s důrazem na morální výzvy, které dítě během svého vývoje přijímá. Druhá, faktografická část zprostředkovává zakotvení Piagetovy teorie v empirii. Čtenáři jsou zde nabízeny k vlastní interpretaci všechny výzkumné situace, ze kterých Piagetova teorie vychází.


3. Vztahy, intimita a sexualita lidí s mentálním handicapem nebo s autismem / Kateřina Thorová, Hynek Jůn -- Vyd. 1.

Praha : APLA (sdružení), 2012 -- 114 s. -- cze

ISBN 978-80-260-2759-1 (v knize neuvedeno

Sign.: I 34258V1

sexualita ; sexuální chování ; mentálně postižený ; autismus

Anotace:

Tato publikace slouží jako doprovodná příručka k dvoudennímu kurzu Sexualita u lidí s mentalním postižením. Shrnuje témata, která na semináři zazněla, a zároveň obsahuje vzor Protokolu sexuality, intimity a vztahů, k jehož vzniku seminář směřuje. Protokol je v každém zařízeni jedinečný. Má sloužit personálu, zvláště pak nově přichozím, k orientaci, jaké obecné postoje a strategie zařízení zaujímá v oblasti neintimních, intimních i sexuálních vztahů.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018