Novinky – PSYCHOLOGIE – září 2014

1. 50 tajemství přesvědčování / Noah J. Goldstein, Steve J. Martin a Robert B. Cialdini ; [překlad Vít Prokůpek] -- 1. vyd.

Brno : BizBooks, 2014 -- 240 s. -- cze

ISBN 978-80-265-0259-3 (brož.)

Sign.: II 112169V1

přesvědčování ; rozhodování ; komunikační schopnost ; sociální psychologie ; sociální interakce

Anotace:

Autoři v knize odhalují, jak přesvědčovací strategie fungují v různém kontextu. Zaměřují se nejen na pracoviště, ale také na osobní interakce – v roli rodiče, souseda, nebo kamaráda.


2. Asertivita : umění být silný v každé situaci / Conrad & Suzanne Pottsovi ; [překlad Lucie Párová] -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2014 -- 204 s. -- cze

ISBN 978-80-247-5197-9 (brož.)

Sign.: II 112175V1

asertivita ; sebedůvěra ; pozitivní psychologie ; interpersonální vztahy ; komunikace ; rozvoj osobnosti ; sociální interakce

Anotace:

Není potřeba vyvíjet nátlak, abyste dosáhli toho, co chcete. Existují jednoduché způsoby, jak se prosadit, které vám přináší tato kniha. Poradí vám a na příkladech ukáže, jak jednat asertivně, vybaví vás praktickými nástroji a technikami ke zvládnutí celé řady situací v práci i osobním životě.


3. Hlavolamikon : [sbírka hlavolamů, hádanek, šifer a logických úloh] / Radek Pelánek -- 1. vyd.

Brno : Computer Press, 2014 -- 239 s. -- cze

ISBN 978-80-251-4303-2 (brož.)

Sign.: II 112200V1

logické myšlení ; hlavolam ; hádanka ; šifra

Anotace:

Název publikace, který je kombinací slov hlavolam a lexikon, odráží její základní charakter – jde o velmi rozsáhlou a pestrou sbírku hlavolamů obsahující stovky zadání mnoha různých typů. Knihu lze používat nejen v rámci zážitkových akcí nebo rodinných výletů, ale také ve výuce. Samozřejmostí je seznam řešení úloh na konci knihy.


4. Hypotéza štěstí : hledání moderních pravd ve staré moudrosti / Jonathan Haidt ; [z anglického originálu ... přeložili Jana Krejčí a Lukáš Georgiev] -- 1. vyd. v českém jazyce

Praha : Dokořán, 2014 -- 351 s. -- cze

ISBN 978-80-7363-539-8 (váz.)

Sign.: II 112221V1

filozofie ; náboženství ; psychologie ; společnost ; morálka ; lidské chování ; štěstí ; mysl

Anotace:

Jak naplnit svůj život a dát mu smysl? Může být pomsta sladká? Co je štěstí a jak ho dosáhnout? K čemu je nám ctnost? Proč a jak vycházet s ostatními lidmi? Jak vyvážit rozum a city? To jsou příklady velkých filozofických, náboženských a psychologických otázek, na které po mnoho tisíc let hledali a nacházeli odpovědi největší myslitelé Západu i Východu. Americký sociální psycholog Jonathan Haidt v deseti kapitolách probírá deset základních aspektů těchto velkých problémů porovnává závěry nejvýznamnějších autorit minulosti s tím, co nám říkají poslední sociologické, psychologické a neurologické výzkumy.


5. Myšlenkové mapy pro děti : efektivní učení / Tony Buzan a Jo Godfrey Wood ; [překlad Zdeněk Mužík] -- 1. vyd.

Brno : BizBooks, 2014 -- 121 s. -- cze

ISBN 978-80-265-0263-0 (brož.)

Sign.: II 112213V1

mentální mapa ; dítě ; myšlení ; paměť ; koncentrace ; učení ; tvořivost ; rozvoj osobnosti ; věk 7-14

Anotace:

Myšlenkové mapy jsou nejefektivnější současnou pomůckou pro přemýšlení. Kniha dětem pomůže zefektivnit psaní poznámek a učení, zkrátit dobu strávenou nad domácími úkoly, rozvíjet kreativitu a představivost, zlepšit paměť.


6. Nemoc jako symbol : [příručka pro výklad příznaků psychosomatických chorob a jejich řešení] / Ruediger Dahlke ; [překlad Zdeněk Dan] -- 1. vyd.

Brno : CPress, 2014 -- 320 s. -- cze

ISBN 978-80-264-0369-2 (brož.)

Sign.: II 112172V1

nemoc ; psychosomatika ; psychoterapie ; alternativní medicína

Anotace:

Pokud chceme nemoc pochopit jako smysluplnou reakci našeho těla, kterou naše duše reaguje na neřešené konflikty a převádí je do vědomí, musíme pochopit symbolické významy příznaků nemoci. Přijmout je jako poselství. V této příručce naleznete přes 400 klinických obrazů nemocí, potíží a zdravotních problémů, a více než 1000 jejich příznaků. Autor vám zde předává návody, jak si sami pomoci, jak se vyrovnat s vlastními nevyřešenými problémy a úkoly, které musíte zvládnout, abyste současně zvládli svou chorobu.


7. Psychologie prožitku a dobrodružství : pro pedagogiku a psychoterapii / Jiří Kirchner -- Vyd. 1.

Brno : Computer Press, 2009 -- 135 s. -- cze

ISBN 978-80-251-2562-5 (brož.)

Sign.: II 112205V1

pedagogika zážitku ; rozvoj osobnosti ; psychoterapie ; zkušenost ; odolnost ; prožitek

Anotace:

Kniha podrobněji vysvětlí jednotlivé pojmy (prožitek, zážitek, zkušenost, dobrodružství) a rozdíly mezi nimi, ukáže souvislosti spojené s rizikem a stresem, přiblíží různé koncepce týkající se problematiky prožitku (např. vyhledávání mimořádných prožitků, teorie „flow“, zvratová teorie, časovost prožitků). V závěru knihy se navíc dozvíte, jak prožitky působí na váš vlastní osobnostní růst nebo jak se dají prožitky pedagogicky využít.


8. Rizikové a antisociální chování v adolescenci / Veronika Nielsen Sobotková a kolektiv -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2014 -- 147 s. -- cze

ISBN 978-80-247-4042-3 (brož.)

Sign.: II 112173V1

adolescence ; protispolečenské chování ; socializace ; drogy ; problémové dítě ; rizikové chování ; problémové chování

Anotace:

Antisociální chování dospívajících je přítomné v každé generaci, mění se pouze jeho projevy. Kniha se zaměřuje nejen na popis tohoto chování, ale také na vztah mezi ním a užíváním návykových látek, a zejména na tři nejvýznamnější socializační kontexty vývoje v adolescenci – rodinu, školu a prostředí vrstevníků. V každé kapitole jsou uvedeny výsledky vlastního výzkumu, který se zabývá těmito tématy.


9. Současná psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2014 -- 815 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0696-5 (váz.)

Sign.: II 112240V1

psychopatologie ; mentální handicap ; psychologie ; nemocný ; porucha chování ; nezaměstnanost ; pomáhající profese ; zdravotně postižený ; porucha osobnosti ; sociální patologie ; syndrom CAN ; domácí násilí ; bezdomovectví ; oběť

Anotace:

Kniha nabízí přehled různých psychických problémů, jejich příčin a důsledků, které pro život daného jedince či skupiny přinášejí. Zahrnuje nejrůznější situace, které mohou s větší či menší pravděpodobností v běžném životě nastat, ať už jde o psychický dopad somatických onemocnění a trvalejších zdravotních postižení, nebo o primárně psychické poruchy a choroby. Vzhledem k tomu, že jde o text určený pracovníkům v pomáhajících profesí, zahrnuje i informace o sociálním dopadu takových potíží a orientační nabídku možné pomoci.


10. Stop rozmazlování! / Richard Bromfield ; [z anglického originálu ... přeložila Miroslava Kopicová] -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2014 -- 143 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0704-7 (brož.)

Sign.: II 112239V1

výchova dítěte ; pedopsychologie ; vztah rodiče-dítě ; interpersonální vztahy ; rozmazlování

Anotace:

Na příkladech z terapeutické praxe ilustruje autor tipy a rady, jak dosáhnout změny ve výchově dětí od předškoláků po dospívající nesoucí známky rozmazlování. Přináší úlevu rodičům, kteří si zoufají a nevědí, jak zkrotit své nezkrotné mazánky. Nemluvte donekonečna o tom, co by dítě mělo nebo nemělo, nevyhrožujte, nepropadejte zoufalství, ale jednejte!


11. Umění jako terapie / Alain de Botton, John Armstrong ; [z anglického originálu ... přeložil Lukáš Novák] -- Vyd. 1.

Zlín : Kniha Zlín, 2014 -- 239 s. -- cze

ISBN 978-80-7473-161-7 (váz.)

Sign.: III 37639V1

umění ; výtvarné umění ; psychoterapie ; každodenní život

Anotace:

Kniha představuje nový způsob interpretace umění: vnímá ho jako terapii, která nám účinně pomáhá vypořádat se s každodenními problémy.


12. Zvládání problémových situací se seniory : nejen v pečovatelských službách / Marcela Hauke -- Vyd. 1.

Praha : Grada Publishing, 2014 -- 128 s. -- cze

ISBN 978-80-247-5216-7 (brož.)

Sign.: II 112181V1

starší člověk ; mentální handicap ; komunikace ; interpersonální vztahy ; sociální služba ; řešení konfliktů ; etika ; problémové chování ; pečovatelství

Anotace:

Kniha čtivým způsobem popisuje zvládání problémového chování seniorů, ale i dalších problémových situací, se kterými se setkávají zaměstnanci zejména v pečovatelských službách při zajišťování péče seniorům v jejich domácím prostředí.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018