Novinky - OSTATNÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY - listopad 2014

1. Civilizace : západ a zbytek světa / Niall Ferguson ; [z anglického originálu ... přeložil Emanuel Geissler] -- Vyd. 1.

Praha : Nakladatelství Argo : Dokořán, 2014 -- 347 s., [24] s. barev. obr. příl. -- cze

ISBN 978-80-257-1114-9 (Argo

Sign.: II 112335V1

civilizace ; dějiny ; společnost ; politika ; věda ; medicína ; kultura

Anotace:

Kniha anglického historika Nialla Fergusona představuje velmi nápaditý pokus o konfrontaci civilizačního střetávání se Západu se „zbytkem světa“ od antiky až po naši současnost. Esejistickou formou se Ferguson pokouší odpovědět na otázku, proč se západní civilizace stala ve světě v moderní době zcela dominantní, ačkoli k tomu postrádala jakékoli předpoklady a ačkoli z hlediska technických inovací za „zbytkem světa“ v mnohém velmi pokulhávala.


2. Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení / Marek Junek (ed.) -- Vyd. 1.

Praha : Univerzita Karlova : Togga, 2013 -- 268 s. -- cze, cze slo

ISBN 978-80-7308-513-1 (Univerzita Karlova v Praze

Sign.: II 112330V1

tradice ; kultura ; výtvarné umění ; Konstantin, ; Metoděj, ; cyrilometodějská mise ; národní identita ; století 19-20

Anotace:

Monografie analyzuje rozličné podoby cyrilometodějská tradice v 19. a 20 století a všímá si jejího odrazu ve formování národních identit v českých zemích. Sleduje, jaká byla úloha cyrilometodějství nejen v období formování novodobého českého a slovenského národa, ale také jakou roli sehrála v boji proti totalitním režimům a jaké je její místo v jednotlivých církvích na území českých zemí a Slovenska. A v neposlední řadě popisuje, jakou zanechala stopu v umění a v lidové tradici v 19. a 20. století.


3. Média a my / Vlastimil Ježek, Jan Jirák -- 1. vyd.

Praha : Akademie múzických umění v Praze, 2014 -- 145 s. -- cze

ISBN 978-80-7331-304-3 (brož.)

Sign.: II 112382V1

hromadné sdělovací prostředky ; kultura ; marketing ; Česko ; mediální komunikace

Anotace:

Autoři se snaží dokládat teoretické pojmy a tvrzení konkrétními příklady z praxe. Text, členěný do šesti kapitol, vymezuje pojem média, včetně jejich role a funkce ve společnosti. Průřezově se věnuje vybraným momentům z historie médií, které autoři považují za určující pro dnešní podobu mediální komunikace. Charakterizuje mediální komunikaci se zvláštním zřetelem ke vztahu médií a kultury a nabízí průřez stěžejními českými kulturními, respektive divadelními periodiky a weby, nechybí ani charakteristika práce s médii z pohledu marketingu. Závěrem autoři shrnují své zkušenosti s tím, jak vstupovat do vztahu s médii a jak s nimi komunikovat, aby sloužila jako partner anebo nástroj.


4. Průvodce šílené socioložky po vlasním osudu / Jan Jandourek -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2014 -- 190 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0723-8 (brož.)

Sign.: II 112363V1

sociologie ; společenské vědy ; životní cyklus ; životní dráha

Anotace:

Kniha je populárním úvodem do sociologie a společenských věd, vystavěným jako živý dialog mezi učitelem sociologie a jeho studentkou. Sociologie zde není podána jako suchá akademická věda, ale je zdůrazněn její vztah k životní dráze člověka, takže jde o jakýsi sociologický průvodce životem. Postihuje přitom jak formování sociologie jako oboru, tak jednotlivé její oblasti (sociologie dětství, dospívání, dospělosti, středního věku, stáří a smrti).


5. Spotřební kultura : historie, teorie a výzkum / Pavel Zahrádka (ed.) -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2014 -- 438 s. -- cze

ISBN 978-80-200-2372-8 (váz.)

Sign.: II 112343V1

spotřeba ; kultura ; sociologie ; marketing ; reklama ; obchodní značka

Anotace:

Studie se zabývají pólem spotřebitelským i pólem výrobců spotřebních předmětů, tedy otázkami marketingu, reklamy a obchodních značek. Publikaci připravili odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci a Sociologického ústavu AV ČR s předními zahraničními experty.


6. TGM : Tomáš Garrigue Masaryk / František Emmert -- Vyd. 1.

Praha : Brána, 2014 -- 189 s. -- cze

ISBN 978-80-7243-726-9 (váz.)

Sign.: II 112340V1

biografie ; politika ; společnost ; dějiny ; Masaryk, Tomáš Garrigue, ; Česko

Anotace:

Kniha o prvním československém prezidentovi T. G. Masarykovi obsahuje kromě základního textu také různé zajímavosti a především nově objevené písemnosti vlastnoručně psané TGM. Kniha je doprovázena množstvím obrazového materiálu a vychází v roce stého výročí vypuknutí první světové války, která ve svých důsledcích vedla k rozpadu Rakousko-Uherska a vzniku samostatné Československé republiky, na čemž se Masaryk aktivně podílel.


7. Václav Havel / Eda Kriseová -- Vyd. 2., rozšíř. a revid.

Praha : Práh, 2014 -- 339 s. -- cze

ISBN 978-80-7252-538-6 (váz.)

Sign.: II 112344V1

biografie ; společnost ; politika ; kultura ; dějiny dvacátého století ; Havel, Václav, ; Česko ; prezident

Anotace:

Autorka záměrně napsala život kladného hrdiny, aby lidé dostali příklad, idol, po marasmu, v němž žili čtyřicet let. Aby pochopili, že se vyplatí být slušný a držet se své pravdy a život má smysl jenom tehdy, když ho člověk žije ve vlastní celistvosti, a že stojí za to obětovat to osobní zájmu celé společnosti.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019