Odborný časopis pro vás

Jaký odborný časopis z oblasti pedagogiky a souvisejících společenských věd byste přivítali v nabídce naší knihovny?

Český časopis
Časopis vydávaný v ČR
Zahraniční časopis
Časopis vydávaný v zahraničí
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018