Novinky - PEDAGOGIKA - únor 2015

1. Kdopak by se školy bál = Who would be afraid of school / Denisa Prošková ; ilustroval Vladimír Trsťan -- Vyd. 1.

Praha : Grada Publishing, 2014 -- 72 s. -- cze, cze eng

ISBN 978-80-247-4501-5

Sign.: V 23373V1

angličtina ; cizí jazyk ; porozumění textu ; slovní zásoba ; čeština ; mladší školní věk ; dvojjazyčná kniha

Anotace:

Pro děti, které si osvojily základy anglického jazyka a chtějí svoje znalosti zdokonalit, je tu třetí knížka z edice První čtení v angličtině. Formou svižně napsaných a atraktivně ilustrovaných minikapitol vypráví drobné školní trampoty prvňáků Káji a Páji. Kromě podrobného slovníčku na konci knihy je v každé kapitole zařazen slovníček použitých frází.


2. Komunikační systémy sluchově postižených / Beáta Krahulcová -- 1. vyd.

Praha : Beakra, 2014 -- 375 s. -- cze, cze eng

ISBN 978-80-903863-2-7

Sign.: II 112466V1

surdopedie ; sluchově postižený ; komunikační schopnost ; speciální pedagogika ; nápravná výchova ; znakový jazyk ; odezírání ; kochleární implantát

Anotace:

Monografie pojednává o komunikačních systémech sluchově postižených v souvislosti s jejich začleňováním do plnohodnotného života ve společnosti. V uceleném pohledu se zabývá metodami a strategiemi komunikace osob s vadami sluchu, prostředky jejich dorozumívání v závislosti na závažnosti postižení, s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem a potřebám.


3. Nadané děti a jejich rozvoj / Jiří Mudrák -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2015 -- 172 s. -- cze

ISBN 978-80-247-5089-7

Sign.: II 112461V1

nadaný ; talent ; výchova dítěte ; rodinná výchova ; pedopsychologie ; speciální vzdělávací potřeby

Anotace:

Nadání je v publikaci představeno jako jev, který je vytvářen či narušován ve vztahu dítěte s druhými lidmi. Přinejmenším stejně důležitou roli jako individuální potenciál tak hraje to, jak je tento potenciál vnímán okolím dětí i dětmi samotnými a jak je na tomto základě rozvíjen. Výsledky psychologických studií jsou v knize dokumentovány příběhy mimořádně nadaných dětí a studentů, což předkládaným závěrům dodává na čtivosti a srozumitelnosti.


4. Učíme děti mluvit a vyprávět, aneb, Sedmero pohádek o sedmi kouzelnících / Václav Martinec ; ilustrovala Pavla Hovorková -- 1. vyd.

Brno : Edika, 2015 -- 119 s. -- cze

ISBN 978-80-266-0621-5 (brož.)

Sign.: III 37768V1

řečová dovednost ; ústní projev ; výslovnost ; předškolní dítě ; představivost ; rozvoj osobnosti

Anotace:

Každá pohádka se věnuje jedné mluvní dovednosti a poskytuje hravé návody, jak zafixovat účinné návyky vedoucí ke správné výslovnosti a přirozeně znějící mluvě. Pohádkové příběhy rozvíjejí dětskou fantazii a schopnost popisovat slovy svoje představy. Kniha je určená nejen rodičům, ale i školkám a školám, na CD proto najdete metodické listy jak s učebnicí pracovat a vzorová videa cvičení.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018