Novinky – PSYCHOLOGIE – duben 2015

1. Motivace chování / Milan Nakonečný -- 3., přeprac. vyd.

Praha : Triton, 2014 -- 599 s. -- cze

ISBN 978-80-7387-830-6

Sign.: II 112665V1

psychologie ; chování ; motivace ; psychická činnost ; obecná psychologie

Anotace:

Na otázku motivace lidského chování se snaží odpovědět třetí rozšířené a přepracované vydání této knihy, která je zatím nejobsáhlejší systematickou původní českou publikací na dané téma, jež patří k nejzávažnějším problémům nejen v obecné psychologii, ale jako klíčový problém vystupuje i v oblastech užité psychologie. Studium motivace lidského chování umožňuje chápání složitých smysluplných souvislostí lidských příběhů a psychologických příčin lidských činů.


2. Mozek a důvěra, aneb, Co nám neurověda říká o morálce / Patricia S. Churchlandová ; [z anglického originálu ... přeložil Radim Bělohrad] -- Vyd. 1.

Praha : Dybbuk, 2015 -- 262 s. -- cze

ISBN 978-80-7438-115-7

Sign.: II 112704V1

filozofie ; morálka ; hodnotový systém ; biologie člověka ; mozek ; neurobiologie ; biomedicína

Anotace:

Kniha přináší zcela nové vysvětlení základů morálky. Autorka, průkopnice neurofilozofie, ukazuje, že morálka má původ v biologii mozku. V evoluci vyvinutá struktura, procesy a chemie mozku motivují člověka k tomu, aby dbal nejen o svůj život a potřeby, ale také o blahobyt svých blízkých. Odloučení a vyloučení ze skupiny způsobují jedincům bolest, společnost druhých naopak přináší potěšení. Výsledky vědeckého bádání nám nyní ukazují, že bude nutné přehodnotit priority, které při vysvětlování původu morálky dáváme náboženství, absolutním pravidlům a čistému rozumu.


3. O kolečko míň : můj život s autismem / Josef Schovanec ; [přeložila Šárka Belisová] -- Vyd. 1.

Praha ; Litomyšl : Paseka : Pasparta, 2014 -- 191 s. -- cze

ISBN 978-80-7432-497-0

Sign.: II 112563V1

autismus ; autistický jedinec ; Schovanec, Josef, ; Aspergerův syndrom ; autobiografie

Anotace:

Schovancova kniha představuje autentický ponor do nitra člověka, který svůj handicap dokázal proměnit ve výhodu. Autor, jenž sám ovládá deset jazyků, prokazuje nejen nebývalou stylistickou a myšlenkovou kultivovanost, ale též ohromující vzdělanost a sečtělost, a nabízí tak čtenářům strhující a napínavou výpravu do zákoutí lidské mysli.


4. Zvládací (copingové) odpovědi v pomáhajících profesích / Pavel Kliment -- 1. vyd.

Olomouc : Univerzita Palackého, 2014 -- 110 s. -- cze

ISBN 978-80-244-4206-8

Sign.: II 112651V1

stres ; psychická zátěž ; interpersonální vztahy ; komunikace ; pomáhající profese ; coping

Anotace:

Kniha nese název Zvládací (copingové) odpovědi v pomáhajících profesích, přičemž zmíněnými zvládacími odpověďmi se rozumí reakce v situacích stresu, ve kterých vystupují klienti vyhledávající pomoc ze strany pracovníků pomáhajících profesí. V práci jsou přiblíženy jednotlivé základní úrovně a třídy zvládacích odpovědí, takto podskupiny sledovaných základních úrovní. Děje se tak s cílem podat ucelený přehled zvládacích reakcí v situacích stresu, který v naší odborné literatuře doposud chybí.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019