Novinky – PSYCHOLOGIE – květen 2015

1. Dítě s nadváhou a jeho problémy / Slávka Fraňková, Jana Pařízková, Eva Malichová a kol. -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2015 -- 254 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0797-9

Sign.: II 112750V1

dítě ; otylost ; výživa ; pedopsychologie ; psychika ; prevence ; terapie ; životospráva ; zdravá výživa ; zdravý životní styl ; pohybová aktivita

Anotace:

Kniha se zaměřuje na problémy, s nimiž se setkává dítě či adolescent s nadváhou. Tyto problémy mají dopad nejen na jeho zdravotní stav, ale především na jeho psychiku a formování jeho osobnosti.

Ačkoli mnohé z potíží, s nimiž si dítě s nadváhou často neví rady, bývají dospělými nerozpoznány nebo podceňovány, mohou dlouhodobě narušit psychiku.


2. Kurz zdravého sebevědomí : přestaňte o sobě pochybovat a víc si věřte / Michaela Peterková -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2015 -- 128 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0801-3

Sign.: II 112753V1

sebevýchova ; rozvoj osobnosti ; psychologie osobnosti ; sebevědomí ; sebepoznání ; sebeřízení

Anotace:

Čtrnáctidenní knižní kurz zdravého sebevědomí je pokračováním série tréninků duševního zdraví a zaměřuje se na nedostatečný pocit vlastní hodnoty a nízké sebevědomí. Odlehčenou formou nabízí autorka poznatky z bohaté terapeutické praxe, vyzývá čtenáře k práci na sobě a poskytuje mu k tomu vhodné postupy, tipy a podněty. Kurz vychází z kognitivně-behaviorální terapie.


3. Krizová intervence v kazuistikách / Filip Brož, Daniela Vodáčková -- Vydání první

-- 166 stran

ISBN 978-80-262-0811-2

Sign.: II 112798V1

komunikace ; případová studie ; zátěž ; stres ; šikanování ; krizová intervence ; krizové situace ; psychosociální péče ; kazuistika ; stalking ; mobbing ; bossing

Anotace:

Záměrem knihy není podat vyčerpávající informace o krizové intervenci, ale ukázat praktické příběhy krize, které mohou potkat každého z nás. Každý příběh je originální a neexistuje pro něj jediné řešení. Každý pracovník pracuje jiným způsobem a používá různé metody v různém kontextu. Proto má předkládaný text čtenáře podporovat v hledání dalších cest a vlastních způsobů při krizové práci. Publikace tak zahrnuje i pasáže, které se čtenářem interagují pomocí otázek, úkolů či nedokončených částí.


4. Násilí na mužích : sonda do zákoutí partnerských vztahů / Jiří Buriánek, Simona Pikálková, Zuzana Podaná -- Vyd. 1.

Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014 -- 110 s. -- cze

ISBN 978-80-7308-545-2

Sign.: I 34294V1

násilí ; interpersonální vztahy ; partnerské vztahy ; domácí násilí

Anotace:

V reprezentativním šetření českých mužů se zjistilo, že více než 5 % zažilo v posledních pěti letech nějaký druh fyzického útoku ze strany manželky či partnerky. Ačkoli tato čísla nejsou dramaticky vysoká, vypovídají přesvědčivým způsobem o existenci problému a svým způsobem legitimizují i vydání první systematické publikace na toto téma u nás. Protože ve výzkumu zjišťujeme, že většinou jde o poměrně vážné incidenty, nelze tento fenomén podceňovat. Psychické násilí navíc zasahuje ještě větší podíl mužů, jakkoli je těžké v této oblasti stanovit nějakou hranici normálu, zejména pokud jde o běžné partnerské hádky, o projevy žárlivosti nebo nadměrné kontroly.


5. Nikdy není pozdě na šťastné dětství : jak překonat minulost / Ben Furman ; z finského originálu přeložila Johana Sandqvist -- Vydání první

-- 119 stran -- cze

ISBN 978-80-262-0820-4

Sign.: II 112799V1

psychologie osobnosti ; psychický vývoj ; rozvoj osobnosti ; psychoterapie ; psychická odolnost ; trauma

Anotace:

Na základě zkušeností se svými klienty i z různých literárních zdrojů autor došel k následujícím zjištěním: Važte si toho, jakým způsobem jste překonali těžkosti svého života. Vnímejte své problémy jako zkoušky, které vás mohou dostat dále. Všímejte si zdrojů, které jsou ve vás a kolem vás. Zaměřujte pozornost na znamení, která ukazují, že jste na správné cestě. Uvědomte si, co od života očekáváte.


6. Pozitivní psychologií proti depresi / Miriam Akhtar ; [z anglického originálu ... přeložila Dita Šamánková] -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2015 -- 184 s. -- cze

ISBN 978-80-247-4839-9

Sign.: II 112782V1

pozitivní psychologie ; deprese ; duševní zdraví ; psychická odolnost

Anotace:

Pozitivní psychologie se zabývá vědeckým poznáním toho, co nás udržuje duševně zdravými a šťastnými. Výzkumy ukazují, že soustředěním se na pozitivní stránky života můžete omezit výskyt negativních pocitů a emocí. Autorka absolvovala výcvik v pozitivní psychologii, umí psát přístupnou formou a zaujmout přitom čtenáře, a především rozumí všem složitým stránkám deprese – mimo jiné i díky vlastní zkušenosti.


7. Psychoanalytické koučování : vliv nevědomé motivace na jednání koučovaného / Martin Cipro -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2015 -- 260 s. -- cze

ISBN 978-80-247-5350-8

Sign.: II 112790V1

koučování ; psychoanalýza ; rozvoj osobnosti ; motivace ; typologie ; případová studie ; sebepoznání ; leadership

Anotace:

Psychoanalytické koučování se zaměřuje na hlubší sebepoznání osobnosti manažera, vliv nevědomé motivace na práci, pracovní i mimopracovní vztahy a celkovou životní spokojenost. Tento přístup hledá příčiny současného stavu i v minulosti a propojuje nevědomé jednání s budoucími plány a vizemi. Čtenář se seznámí s psychoanalytickým pojetím koučování, jeho čtyřmi základními pilíři a s aplikačními metodami odvozenými z psychoanalýzy. Pozná směry moderní psychoanalýzy, které jsou základní doktrínou pro psychoanalytické koučování.


8. Síla focusingu : průvodce k emočnímu sebeuzdravení / Ann Weiser Cornell ; z anglického originálu přeložil Ondřej Fafejta -- Vydání první

-- 124 stran -- cze

ISBN 978-80-262-0816-7

Sign.: II 112801V1

sebepojetí ; psychologie osobnosti ; rozvoj osobnosti ; psychika ; psychoterapie ; sebepoznání ; focusing ; tělo

Anotace:

Focusing je metoda sebezkoumání na základě vnímavosti k signálům vlastního těla. Podle autorky knihy se dokonce jedná o nejrychlejší způsob, jak poznat a prožít sebe sama. Kniha Síla focusingu je výbornou pomůckou pro každého, kdo s focusingem začíná, ale vhodná i pro toho, kdo s ním již má zkušenosti.


9. Suicidialita u psychických poruch / Klára Látalová, Dana Kamarádová, Ján Praško -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2015 -- 212 s. -- cze

ISBN 978-80-247-4305-9

Sign.: II 112789V1

mentální handicap ; sebevražda ; zákrok ; terapie ; psychoterapie ; porucha osobnosti ; krizová intervence

Anotace:

Publikace vyčerpávajícím způsobem analyzuje suicidialitu u různých typů psychických poruch, například u schizofrenie, bipolární afektivní poruchy, deprese, poruch osobnosti, poruch příjmu potravy, spánku či poruch způsobených užíváním návykových látek. Nabízí vodítka, jak zabránit sebevražednému chování pomocí krizové intervence, farmakologie nebo psychoterapie.


10. Tajemství motivace : jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali / Jiří Plamínek -- 3., rozšířené vydání

-- 159 stran

ISBN 978-80-247-5515-1

Sign.: II 112794V1

motivace ; psychologie osobnosti ; rozvoj osobnosti ; řešení konfliktů ; manipulace ; vyjednávání

Anotace:

Autor přichází se šesti novými pravidly motivace a nově se zabývá vztahem motivace a manipulace. Ve čtivé a prakticky zaměřené knížce poznáte univerzálně platná pravidla motivace stejně jako vliv konkrétních situací, povahy prostředí a lidských osobností na motivaci. Dozvíte se, jak zjistit, který vliv v konkrétní situaci dominuje, a jak toho využít k motivaci.


11. Umění milovat / Erich Fromm ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Vinař] -- Vyd. 11., V Portále 1.

Praha : Portál, 2015 -- 136 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0806-8

Sign.: II 112759V1

láska ; sebevýchova ; filozofie ; psychologie ; rozvoj osobnosti ; člověk ; společnost

Anotace:

Láska ve všech svých formách představuje základ tvořivé síly, aktivní péči o život, odpovědnost za život a úctu k životu. Praktický prožitek lásky má podobu čistě osobního zážitku, jenž může pociťovat pouze každý sám a ze svého nitra. Hlavní podmínkou pro dosažení tohoto citu je překonání vlastního narcisismu a následné získání schopnosti osvojit si objektivní obraz: vidět lidi i věci takové, jací skutečně jsou. Umění milovat závisí na schopnosti růst, vyvinout tvůrčí orientaci vůči světu i vůči sobě.


12. Vzpomínky, sny, myšlenky C.G. Junga / Aniela Jaffé ; [z německého originálu ... přeložil Karel Plocek] -- Vyd. 2., V Portále 1.

Praha : Portál, 2015 -- 368 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0803-7

Sign.: II 112760V1

psychoanalýza ; psychiatrie ; Jung, Carl Gustav, ; analytická psychologie ; autobiografie

Anotace:

Jungovy Vzpomínky, sny, myšlenky líčí jeho nejosobnější prožitky, jež ho od nejútlejšího dětství osudově vedly k hlubokému zkoumání skutečnosti duše a staly se úhelnými kameny jeho rozsáhlého vědeckého díla.


13. Ze zkušeností dětského psychologa / Václav Mertin -- Vyd. 1.

Praha : Wolters Kluwer 2015 -- 221 s. -- cze

ISBN 978-80-7478-764-5

Sign.: I 34295V1

pedopsychologie ; výchova dítěte ; rodinná výchova ; vztah rodiče-dítě

Anotace:

Autor knihy vychází ze svých dlouholetých zkušeností dětského psychologa a nabízí nám konkrétní odpovědi na otázky, které hledáme, ale i na ty, které bychom měli hledat. Snadnou orientaci v publikaci umožňuje přehledné členění textu pomocí abecedně řazených hesel.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018