Organizační struktura Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského

Ředitelka NPMK:
PhDr. Markéta Pánková
e-mail: pankova@npmk.cz
tel.: + 420 257 533 455

Zástupce ředitelky:
Doc. PhDr. Petr Daněk PhD.
e-mail: danek@npmk.cz
tel.: + 221 966 432

Personalistka:
Ing. Martina Šenkárčinová
e-mail: senkarcinova@npmk.cz
tel.: + 420 257 220 325

Sekretariát:
Mgr. Marie Chrobáková
e-mail: pedagog@npmk.cz
tel.: + 420 257 533 455

Organizační struktura NPMK se člení na tyto organizační články:

  1. Historicko-pedagogické oddělení
    vedoucí oddělení: Ing. Svatava Cigánková
    e-mail: cigankova@npmk.cz
    tel.: +420 257 533 455
  2. Oddělení - Pedagogická knihovna J. A. Komenského
    vedoucí oddělení: PhDr. Magda Junková
    e-mail: junkova@npmk.cz
    tel.: +420 221 966 402
  3. Ekonomické oddělení
    vedoucí oddělení: Ing. Michaela Tatýrková
    e-mail: tatyrkova@npmk.cz
    tel.: +420 257 533 771
  4. Správní oddělení
    vedoucí oddělení: Lubomír Dani
    e-mail: dani@npmk.cz
    tel.: +420 257 533 771
  5. Kulturně-vzdělávací oddělení
    vedoucí oddělení: Mgr. Marie Chrobáková
    e-mail: pedagog@npmk.cz
    tel.: +420 257 533 455
  6. Oddělení IT
    vedoucí oddělení: Ing. Antonín Cmol
    e-mail: cmol@npmk.cz
    tel.: +420 221 966 401
  7. Oddělení výzkum a vzdělávání o P. Pittrovi
    vedoucí oddělení: PhDr. Lenka Lajsková
    e-mail: lajskova@npmk.cz
    tel.: +420 257 533 455
Čí stránka: 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016