17. listopad 1939/1989

17. listopad 1939/1989 

(určeno pro žáky 9. tříd a studenty SŠ)

 

ANOTACE:

Tento pořad je připraven jako pomůcka pro prohloubení výuky dějin 20. století.  Žáci se sami aktivně podílí na rekonstrukci událostí, které se odehrály 17. listopadu v letech 1939 a 1989. Během rekonstrukce pracují s výpověďmi pamětníků, fotografiemi, mapami apod.

OČEKÁVANÝ VÝSTUP:

Prohloubení znalostí o událostech 17. listopadu 1939 a 1989.

KLÍČOVÁ SLOVA:

20. století, druhá světová válka, totalita, vysoké školy, nacismus, socialismus

DRUH INTERAKTIVITY:

Kombinovaná: práce s texty a dokumenty, interpretace, práce s mapou

CÍLOVÁ SKUPINA:

Žáci 9. tříd ZŠ a studenti SŠ

TYPICKÁ VĚKOVÁ SKUPINA:

15 – 18 let, náročnost textů i úkolů přizpůsobena věku účastníků

POMŮCKY:

Dokumenty, publikace,  dobové filmové záběry, interaktivní tabule

 

Čí stránka: 
Muzeum
Valdštejnská 20, Praha 1
úterý–neděle
10–17 hod.
tel.: 257 533 455
V historické budově není bezbariérový přístup.
Ceny vstupného
Otevírací doba o svátcích
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019