Kvíz o Karlu IV.

Ověřte si své znalosti o Karlu IV.


Tento kvíz Vám nabízí 10 zajímavých otázek vztahujících se k životu Karla IV. Po vyplnění kvízu se Vám pro kontrolu zobrazí všechny správné odpovědi. Jdeme na to?

(Soutěžit o ceny jste mohli do 18. května 2016. Bylo vylosováno 10 výherců, kterým byly předány věcné ceny při vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „Karel IV. očima dětí“. Vyhlášení proběhlo v muzeu 16. 6. 2016 za přítomnosti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D. )


Karel IV. se narodil jako:

nejstarší syn Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského, který měl 2 starší sestry
nejmladší dítě Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského
první dítě Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského

Karel IV. je pohřben:

v katedrále sv. Víta
ve Zbraslavském klášteře
v Anežském klášteře

Karel IV. dostal při křtu jméno:

Přemysl Otakar
Václav
Jan

V roce 1348 Karel IV. založil:

hrad Karlštejn, Nové Město pražské a univerzitu
Nové Město pražské, Karlův most a Pražský hrad
hrad Karlštejn, Nové Město pražské a Karlův most

Karel IV. hovořil:

česky, latinsky, francouzsky, anglicky
česky, latinsky, německy, italsky, francouzsky
česky, francouzsky, německy

Dva z Karlových synů se stali českými králi. Byli to:

Zikmund a Ladislav Pohrobek
Václav IV. a Zikmund
Václav III. a Zikmund

Karel IV. byl ženat:

čtyřikrát
pětkrát
dvakrát

Karel IV. se zúčastnil této bitvy:

u Kresčaku
u Azincourtu
u Kressenbrunnu

Z opevnění Prahy, které vybudoval Karel IV., se mj. dochovala tzv.:

Morová zeď
Hladová zeď
Zubatá zeď

Portrét Karla IV. naleznete na bankovce s nominální hodnotou:

1000 Kč
100 Kč
500 Kč

Čí stránka: 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016