Kvíz o Karlu IV.

Ověřte si své znalosti o Karlu IV.


Tento kvíz Vám nabízí 10 zajímavých otázek vztahujících se k životu Karla IV. Po vyplnění kvízu se Vám pro kontrolu zobrazí všechny správné odpovědi. Jdeme na to?

(Soutěžit o ceny jste mohli do 18. května 2016. Bylo vylosováno 10 výherců, kterým byly předány věcné ceny při vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „Karel IV. očima dětí“. Vyhlášení proběhlo v muzeu 16. 6. 2016 za přítomnosti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D. )


Portrét Karla IV. naleznete na bankovce s nominální hodnotou:

1000 Kč
100 Kč
500 Kč

Karel IV. hovořil:

česky, latinsky, francouzsky, anglicky
česky, francouzsky, německy
česky, latinsky, německy, italsky, francouzsky

Karel IV. dostal při křtu jméno:

Václav
Jan
Přemysl Otakar

V roce 1348 Karel IV. založil:

Nové Město pražské, Karlův most a Pražský hrad
hrad Karlštejn, Nové Město pražské a Karlův most
hrad Karlštejn, Nové Město pražské a univerzitu

Karel IV. se narodil jako:

nejstarší syn Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského, který měl 2 starší sestry
nejmladší dítě Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského
první dítě Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského

Karel IV. se zúčastnil této bitvy:

u Azincourtu
u Kresčaku
u Kressenbrunnu

Karel IV. je pohřben:

ve Zbraslavském klášteře
v katedrále sv. Víta
v Anežském klášteře

Z opevnění Prahy, které vybudoval Karel IV., se mj. dochovala tzv.:

Morová zeď
Hladová zeď
Zubatá zeď

Karel IV. byl ženat:

dvakrát
pětkrát
čtyřikrát

Dva z Karlových synů se stali českými králi. Byli to:

Václav IV. a Zikmund
Václav III. a Zikmund
Zikmund a Ladislav Pohrobek

Čí stránka: 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016