NPMK – archiv

Akce (18. 5. 2017) ikonka

Mezinárodní den muzeí 2017

U příležitosti Mezinárodního dne muzeí je ve čtvrtek 18. května 2016 vstup do muzea zdarma. Těšíme se na vás v Národním pedagogickém muzeu J. A. Komenského ve Valdštenjšké 20, Praha 1.

čti
Mezinárodní den muzeí 2017
Akce (23. 5. 2017) ikonka

Slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže „Za časů české královny Marie Terezie“

Soutěž byla určena účastníkům od 6 do 19 let. Slavnostní vyhlášení proběhne v muzeu dne 23. května  2017 za účasti náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy RNDr. Zuzany Matuškové. Oceněné práce budou vystaveny v rámci výstavy „Hurá do školy s Marií Terezií“.

Téma soutěže  bylo věnováno  300. výročí narození české panovnice Marie Terezie. Odborná porota vybírala celkem z 2 895 došlých prací. Bylo uděleno celkem 63 ocenění a dalších 10 čestných uznání a 2 speciální ceny.

čti
Slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže „Za časů české královny Marie Terezie“
Akce (10. 5. 2017)

Lásky čas ve slavných melodiích

Srdečně zveme na pokračování Návraty – ke kořenům vzdělanosti, tentokrát na téma Lásky čas ve slavných melodiích.
Hudební podvečer se konal ve středu dne 10. 5. 2017 od 17,00 ve Společenském sále muzea.

čti
Lásky čas ve slavných melodiích
Akce (20. 4. 2017)

Kulturní podvečer

Srdečně Vás zveme na kulturní podvečer

Setkání s hosty Vratislava Ebra

Kdy: čtvrtek 20. 4. 2017 od 17 hod.
Kde: Společenský sál Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1.

Vstupné dobrovolné.

čti
Podvečer
Akce (4. 4. 2017)

Prezentace nové publikace

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Nakladatelství Academia si vás dovolují pozvat na prezentaci knihy Markéty Pánkové

Jan Amos Komenský v českém a světovém výtvarném umění (1642-2016)

Kdy: úterý 4. dubna 2017 v 17 hod.

Kde: ve společenském sále NPMK, Valdštejnská 18, Praha 1

Kniha sleduje vývoj portrétu J. A. Komenského od 17. století, shrnuje vědomosti o vývoji obrazu Komenského z pohledu historika a muzeologa. Představuje unikátní výtvarné artefakty s portréty Komenského z různých muzeí a galerií z ČR a zahraničí.

čti
Desatero k šťastnému životu
Výstava (15. 3. 2017 – 8. 5. 2017)

Školákem ve válečných letech

Od 15. 3. do 8. 5. byla ve foyer Pedagogické fakulty UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1 instalována výstava „Školákem ve válečných letech“, která završila stejnojmenný společný projekt Památníku Terezín, Institutu Terezínské iniciativy, Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského a Národního institutu dalšího vzdělávání, jehož se zúčastnilo celkem 15 škol z celé republiky.

Ke stažení:

čti
Akce (28. 3. 2017) ikonka

Den učitelů - Den otevřených dveří

Dne 28. 3. 2017 u příležitosti Dne učitelů se v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského konal den otevřených dveří, během kterého byl vstup do muzea zdarma.

čti

Stránky

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016