Kurz „Koncept GLOs – autoevaluační nástroj v rukou pedagoga“

V Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského se dne 16. května 2018 uskutečnil akreditovaný kurz pod názvem „Koncept GLOs – autoevaluační nástroj v rukou pedagoga – S jakými obsahy a učebními zkušenostmi odcházejí žáci z muzea?“ vedený Mgr. Petrou Horskou, Ph.D., jež v rámci tohoto pětihodinového kurzu účastníky seznámila se zahraničním konceptem Generic Learning Outcomes (GLOs), obecným rámcem určeným ke stanovování výsledků učení v muzeích, galeriích, knihovnách a archivech. Obsah semináře byl zaměřen také na názorné využití GLOs v praxi pedagoga a jeho těžištěm byla tvorba pilotní verze vlastního výzkumného evaluačního nástroje, který lze následně otestovat v praxi. Těší nás, že právě naše muzeum bylo místem, kde zazněla diskuze o reflexi způsobu vzdělávání v české kultuře.

Kategorie: 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019