Slavnostní předání cen výtvarné soutěže „Za časů české královny Marie Terezie“

Předávání cen za účasti paní náměstkyně Zuzany Matuškové 

Slavnostní předání cen úspěšným tvůrcům proběhlo 23. května od 13.00 hodin v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského ve Valdštejnské ulici č. 18 za přítomnosti RNDr. Zuzany Matuškové, náměstkyně pro řízení sekce ekonomické MŠMT.

U příležitosti 300. výročí narození Marie Terezie byla Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského dne 14. listopadu 2016 vyhlášena výtvarná soutěž „Za časů české královny Marie Terezie“. Osobní záštitu nad soutěží převzala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. Soutěž byla určena pro děti od 6 do 19 let a pro všechny se speciálními vzdělávacími potřebami bez věkové hranice. Se svými díly mohli soutěžit jak jednotlivci, tak kolektivy.

Soutěž byla obeslána 2895 soutěžními pracemi převážně od dětí z České republiky, zapojilo se i několik zemí, ve kterých fungují krajanské spolky (Lucembursko) a tzv. české školy (Londýn, Frankfurt nad Mohanem, Milán, Vídeň).

Úkolem soutěže bylo přiblížit život Marie Terezie, její vládní reformy, především ty školské, barokní módu a architekturu. Tato témata mohly děti libovolně ztvárnit prostřednictvím různých výtvarných technik. Podle očekávání patří mezi nejvíce zastoupené plošné práce kresba a malba. Kromě toho se mezi mladými tvůrci těší velké oblibě grafické techniky a také varianta, kdy dané téma zpracovali jako komiks. Žáci prvního stupně základní školy často upřednostňují vyjádření soutěžního tématu prostorovým způsobem. Z celkového počtu 2895 soutěžních prací bylo do soutěže přijato 194 prostorových. V samostatné kategorii filmu jsme obdrželi 18 soutěžních videí.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová věnovala své ocenění studentům oboru umělecký rytec kovů ze Střední školy a centra odborné přípravy v Uherském Brodě. Umělecko-řemeslné práce, které jsme od těchto studentů obdrželi, vynikají svou originalitou, umělecko-řemeslným provedením a jsou unikátní i technikou, která je v současné době tak vzácně ojedinělá.   

Ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského PhDr. Markéta Pánková se rozhodla věnovat svoji cenu grafickému cyklu s velmi neotřelým námětem, který vytvořili děti ze ZUŠ B. Smetany v Plzni, pojmenovanému Commedia dell´arte. Stejná cena byla udělena také českým školám v zahraničí, jmenovitě České škole Milán, České škole bez hranic Frankfurt nad Mohanem a Veselé škole Vídeň.

Celkem bylo uděleno 68 ocenění za malbu, kresbu, grafiku, komiks, prostorové práce a filmy, 10 čestných uznání a 2 speciální ceny. Z toho šest ocenění putuje do zahraničí. Vzhledem ke kvalitě a počtu soutěžních prací byla odborná komise postavena před nelehký úkol a volila velmi pečlivě. 

Mezi nejvíce zastoupené náměty se řadí portréty, dobová móda, zajímavé momenty ze života Marie Terezie, školní třídy a předměty, které souvisí reformami, které Marie Terezie zavedla.

Výstava všech oceněných prací, a to včetně projekce vítězných filmů, je k vidění v přízemí a v prvním patře muzea a potrvá do poloviny září 2017.

Všem účastníkům a jejich pedagogům, kteří se rozhodli zapojit do naší výtvarné soutěže, děkujeme. Početná účast v soutěži potvrdila, že osobnost Marie Terezie, její doba a reformy jsou pro současné mladé tvůrce atraktivním tématem, které dokáží zpracovat velmi originálním až překvapivým způsobem.

Na poli tvořivé umělecké práce se dá s jistotou říci, že vítězem je každý, kdo vytvářel své dílo s radostí, nadšením pro téma, v průběhu práce si osvojil nové dovednosti a dílo dokončil podle svých představ.

Soutěž podpořili a ceny do soutěže věnovali společnost Insgraf, dodavatel edukačních a výtvarných pomůcek a společnost České dukáty, která oceněným věnovala originální pamětní mince s portrétem Marie Terezie.

 

Kontakt pro novináře:
PhDr. Markéta Pánková
Mgr. Eva Houserová
houserova@npmk.cz
tel. 257 533 455

Zpráva ke stažení v PDF

Všechny fotografie z akce jsou k dipozici na této stránce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie: 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019