ZELENKA CONFERENCE PRAGUE 2017

Mezinárodní muzikologická konference:
„Zelenka and Czech Baroque : 18th Century Music Culture in Bohemia“
„Zelenka a české baroko: česká hudba 18. století“

6.10.2017 10:00 až 17:00 – Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1

Přednášející: Janice B. Stockigt (Austrálie), Wolfgang Horn (Německo), Andrew Frampton (Austrálie), Frederic Kiernan (Austrálie), Sebastian Sanyal (Velká Británie), Michael Driscoll (USA), Petr Daněk, Libor Mašek (Česká republika) ad.

Konference je součástí programu Zelenka Festivalu Praha. Je jednodenní za účasti nejvýznamnějších představitelů současného zelenkovského výzkumu. Zelenka Conference Prague si klade za cíl vytvořit platformu pro zveřejnění a prezentaci výsledků současných zelenkovských badatelů. Zároveň se má stát impulsem a inspirací pro zahájení dosud silně stagnujícího zelenkovského výzkumu v Čechách.

Konference je přístupná odborné veřejnosti a je tlumočena.

http://www.zelenkafestival.cz/zelenka-conference-prague-2017/
http://www.zelenkafestival.cz/program-2017/
 

Kategorie: 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019